قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل علیه رژیم ایران هم بدون رای مخالف تایید گردید!

اسفند ۱۵, ۱۳۸۶

پاینده ایران

متن کامل قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل علیه رژیم ایران

متن کامل قطعنامه ‌١٨٠٣ شورای امنیت سازمان ملل که بر روی سایت این سازمان قرار گرفته به شرح زیر است:

شورای امنیت
بیانیه ریاست شورا ‌٢٠٠۶/١۵/PRST/S مورخ ‌٢٩ مارس ‌٢٠٠۶ و قطعنامه (‌٢٠٠۶) ‌١۶٩۶ مورخ ‌٣١ ژوییه ‌٢٠٠۶ قطعنامه (‌٢٠٠۶)‌١٧٣٨ مورخ ‌٢٣ دسامبر ‌٢٠٠۶ و قطعنامه (‌٢٠٠٧)‌١٧۴٧ مورخ ‌٢۴ مارس ‌٢٠٠٧ را یادآوری و بر مفادشان بار دیگر تاکید می‌کند، بار دیگر بر تعهدش در قبال معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌یی، لزوم پایبندی کامل همه کشورهای عضو معاهده به همه الزاماتشان تاکید می‌کند و حق کشورهای عضو براساس بندهای I و II آن معاهده برای توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌یی با اهداف صلح‌آمیز و بدون تبعیض را یادآوری می‌کند،قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی Gov/‌١۴/٢٠٠۶ را یادآوری می‌کند که عنوان می‌کند حل مساله هسته‌یی ایران به تلاش‌های جهانی منع اشاعه منجر خواهد شد و اهداف خاورمیانه عاری از تسلیحات کشتار جمعی و از جمله ابزار پرتابی آنها را محقق می‌سازد، با نگرانی جدی اشاره می‌کند همانطور که در گزارشات ‌٢٣ مه ‌٢٠٠٧ (‌٢٠٠٧/٢٢ /GOV)، ‌٣٠ اوت ‌٢٠٠٧ (‌٢٠٠٧/۴٨/GOV) و ‌١۵ نوامبر ‌٢٠٠٧ (‌٢٠٠٧/۴٨/GOV) مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید شد، ایران تمام فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری و پروژه‌های مربوط به آب سنگین که در قطعنامه ‌١۶٩۶ ، ‌١٧٣٧ و ‌١٧۴٧ مطرح شده بود، به طور کامل تعلیق نکرده و…

پاینده ایران

متن کامل قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل

 علیه رژیم ایران

متن کامل قطعنامه ‌١٨٠٣ شورای امنیت سازمان ملل که بر روی سایت این سازمان قرار گرفته به شرح زیر است:

شورای امنیت
بیانیه ریاست شورا ‌٢٠٠۶/١۵/PRST/S مورخ ‌٢٩ مارس ‌٢٠٠۶ و قطعنامه (‌٢٠٠۶) ‌١۶٩۶ مورخ ‌٣١ ژوییه ‌٢٠٠۶ قطعنامه (‌٢٠٠۶)‌١٧٣٨ مورخ ‌٢٣ دسامبر ‌٢٠٠۶ و قطعنامه (‌٢٠٠٧)‌١٧۴٧ مورخ ‌٢۴ مارس ‌٢٠٠٧ را یادآوری و بر مفادشان بار دیگر تاکید می‌کند، بار دیگر بر تعهدش در قبال معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌یی، لزوم پایبندی کامل همه کشورهای عضو معاهده به همه الزاماتشان تاکید می‌کند و حق کشورهای عضو براساس بندهای I و II آن معاهده برای توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌یی با اهداف صلح‌آمیز و بدون تبعیض را یادآوری می‌کند،قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی Gov/‌١۴/٢٠٠۶ را یادآوری می‌کند که عنوان می‌کند حل مساله هسته‌یی ایران به تلاش‌های جهانی منع اشاعه منجر خواهد شد و اهداف خاورمیانه عاری از تسلیحات کشتار جمعی و از جمله ابزار پرتابی آنها را محقق می‌سازد، با نگرانی جدی اشاره می‌کند همانطور که در گزارشات ‌٢٣ مه ‌٢٠٠٧ (‌٢٠٠٧/٢٢ /GOV)، ‌٣٠ اوت ‌٢٠٠٧ (‌٢٠٠٧/۴٨/GOV) و ‌١۵ نوامبر ‌٢٠٠٧ (‌٢٠٠٧/۴٨/GOV) مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید شد، ایران تمام فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری و پروژه‌های مربوط به آب سنگین که در قطعنامه ‌١۶٩۶ ، ‌١٧٣٧ و ‌١٧۴٧ مطرح شده بود، به طور کامل تعلیق نکرده ونیز همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت پروتکل الحاقی از سر نگرفته است، گام‌های دیگری که مورد درخواست شورای حکام بوده را بر نداشته، به شروط قطعنامه ‌١۶٩۶، ‌١٧٣٧ و ‌١٧۴٧ شورای امنیت که برای اعتمادسازی ضروری است، پایبند نبوده است و خودداری ایران از برداشتن چنین گام‌هایی را سرزنش می‌کند، با نگرانی اشاره می‌کند که ایران درباره حق آژانس برای راستی‌آزمایی اطلاعات طرح که ایران در پی کد ‌١. ‌٣ اصلاحیه ارایه کرده، وارد بحث شده است، تاکید می‌کند که براساس بند ‌٣٩ توافقنامه پادمان ایران، کد ‌١. ‌٣ نمی‌تواند اصلاح شود یا به صورت یکجانبه به حالت تعلیق درآید و حق آژانس برای راستی‌آزمایی اطلاعات طرح ارایه شده به آن، حقی مستدام است که به مرحله ساخت یا وجود مواد هسته‌یی در تاسیسات ارتباط ندارد، بار دیگر بر اراده‌اش برای تقویت اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید می‌کند، با جدیت از نقش شورای حکام آژانس حمایت می‌کند، از آژانس به دلیل تلاش‌هایش برای حل مسایل مهم باقیمانده مربوط به برنامه هسته‌یی ایران در طرح اقدام میان دبیرخانه آژانس و ایران تقدیر می‌کند (ضمیمه ‌٢٠٠٧/۴٨/Gov)، از پیشرفت در اجرای این طرح اقدام آنطور که در گزارش مدیرکل آژانس مورخ ‌١۵ نوامبر ‌٢٠٠٧ (‌٢٠٠٧/۵٨/GOV) و ‌٢٢ فوریه ‌٢٠٠٨ Gov/‌۴/٢٠٠٨ منعکس شد، استقبال می‌کند، تاکید دارد بر اهمیت رسیدن سریع و موثر ایران به نتایجی ملموس از طریق تکمیل اجرای این طرح اقدام ازجمله با ارایه پاسخ‌هایی به همه سوالاتی که آژانس می‌پرسد تا بتواند از طریق اجرای تدابیر شفاف‌ساز مورد نیاز تکمیل بودن و صحت اظهاریه ایران را ارزیابی کند، این اعتقاد را مطرح می‌کند که تعلیق مطرح شده در پاراگراف ‌٢ قطعنامه ‌١٧٣٧ و پایبندی کامل و قابل راستی‌آزمایی ایران به مطالبات مطرح شده از سوی شورای حکام آژانس به راه حلی دیپلماتیک از طریق مذاکره‌ منجر می‌شود که تضمین می‌کند برنامه هسته‌یی ایران دارای اهداف منحصرا صلح‌آمیز است، تاکید می‌کند که چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، پادشاهی متحد انگلیس و ایالات متحده قصد دارند اقدامات ملموس بیشتری را در خصوص کشف یک استراتژی کلی برای حل مساله هسته‌یی ایران از طریق مذاکره مبتنی بر پیشنهادهایشان در ژوئن ‌٢٠٠۶ (S/ ‌۵٢١/٢٠٠۶)اتخاذ کنند، و تایید این کشورها را مبنی بر این یادآوری می‌کند که زمانی که اعتماد جامعه بین‌المللی به ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسته‌یی ایران احیا شود، به همان روشی با آن برخورد خواهد شد که با هر کشور غیر دارنده سلاح هسته‌یی و عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای رفتار می‌شود،
به حق کشورها و الزامات آنها در رابطه با تجارت بین‌الملل احترام می‌گذارد، از رهنمود انجام گرفته از سوی نیروی ضربت اقدامات‌ مالی (FATF) برای کمک به کشورها در اجرای الزامات مالی‌شان تحت قطعنامه ‌١٧٣٧ استقبال می‌کند، مصمم است با اتخاذ اقدامات مناسب برای ترغیب ایران به پایبندی به قطعنامه‌های ‌١۶٩۶، ‌١٧٣٧، ‌١٧۴٧ و مطالبات آژانس، به تصمیماتش ترتیب اثر دهد و نیز توسعه فن‌آوری‌های حساس در ایران در حمایت از برنامه‌های هسته‌یی و موشکی این کشور را تا زمانی که شورای امنیت تشخیص دهد اهداف این قطعنامه‌ها برآورده شده، محدود کند، از خطرات اشاعه که برنامه هسته‌یی ایران مطرح می‌کند و در این چارچوب از شکست مداوم ایران در بر آوردن مطالبات شورای حکام و پایبندی به مفاد قطعنامه‌های ‌١۶٩۶، ‌١٧٣٧ و ‌١٧۴٧ شورای امنیت نگران است و به ضرورت مسوولیت ابتدایی‌اش تحت منشور سازمان ملل برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی واقف است،براساس بند ‌۴١ فصل VII منشور سازمان ملل اقدام می‌کند،

‌١- بار دیگر تاکید می‌کند که ایران باید بدون تاخیر بیشتر گام‌های مورد درخواست شورای حکام آژانس در قطعنامه ‌٢٠٠۶/١۴/GOV را که برای اعتمادسازی نسبت به ماهیت منحصرا صلح‌آمیز برنامه هسته‌یی‌اش و حل مسایل مهم باقیمانده ضروری است، بردارد و در این چارچوب بر تصمیمش مبنی بر اینکه ایران باید بدون تاخیر گام‌های مورد درخواست پاراگراف ‌٢ قطعنامه ‌١٧٣٧ را بردارد، تاکید می‌کند و تاکید می‌کند که آژانس تایید این که ایران اصلاحیه کد ‌١. ‌٣ را به کار خواهد برد خواستار شده است؛

‌٢- از توافق میان ایران و آژانس برای حل همه مسایل باقیمانده مربوط به برنامه هسته‌یی ایران و پیشرفت حاصله در این خصوص آن طور که در گزارش ‌٢٢ فوریه ‌٢٠٠٨ (Gov/‌۴/٢٠٠٨) مطرح شده، استقبال می‌کند، آژانس را به تداوم کارش برای روشن ساختن همه مسایل مهم باقیمانده ترغیب می‌کند، تاکید می‌کند که این امر به ایجاد دوباره اعتماد بین‌المللی نسبت به ماهیت منحصرا صلح‌آمیز برنامه هسته‌یی ایران کمک می‌کند، و از آژانس در تقویت پادمان‌هایش در خصوص فعالیت‌های هسته‌یی ایران مطابق با توافقنامه پادمان میان ایران و آژانس حمایت می‌کند؛

‌٣- از همه کشورها می‌خواهد در خصوص ورود یا عبور افرادی که در فعالیت‌های هسته‌یی حساس اشاعه یا توسعه سیستم‌های پرتابی سلاح هسته‌یی ایران دست‌اندرکار بوده، مستقیما همکاری کرده‌اند یا از آن حمایت کرده‌اند، به و از قلمروشان هشیاری و محدودیت به خرج بدهند، و در این رابطه تصمیم می‌گیرد که همه کشورها باید به کمیته ایجاد شده در پی پاراگراف ‌١٨ قطعنامه ‌١٧٣۶ درباره ورود یا عبور اشخاص معرفی شده در زمینه قطعنامه ‌١٧٣٧ ضمیمه I قطعنامه ‌١٧۴٧ یا ضمیمه I همین قطعنامه و نیز اشخاص بیشتر معرفی شده به وسیله شورای امنیت و یا کمیته به عنوان افرادی که در فعالیت‌های هسته‌یی حساس اشاعه در ایران یا توسعه سیستم‌های پرتابی سلاح هسته‌یی از جمله از طریق مشارکت در تهیه اقلام، کالاها، تجهیزات، مواد و فناوری ممنوعه مشخص شده در پاراگراف سه و چهار قطعنامه ‌١٧٣٧ و تحت تدابیر آن، دست‌اندرکار بوده، کمک مستقیم کرده‌اند یا از آن حمایت کرده‌اند، به قلمروشان یا از طریق آن اطلاع دهند، به استثنای جایی که چنین ورود یا عبوری برای فعالیت‌هایی باشد که مستقیما به اقلامی مربوط شوند که در زیرپاراگراف‌های ‌٣(b)(i) و (ii) قطعنامه ‌١٧٣٧ مربوط باشد؛

‌۴- تاکید می‌کند که هیچ‌چیز در پاراگراف سه بالا مستلزم آن نیست که یک کشور از ورود اتباع خود به قلمرواش خودداری کند و همه کشورها باید در اجرای پاراگراف بالا ملاحظات بشردوستانه را از جمله الزامات مذهبی و نیز لزوم برآوردن اهداف این قطعنامه، قطعنامه ‌١٧٣٧ و قطعنامه ‌١٧۴٧ از جمله بند XV اساسنامه آژانس را در نظر داشته باشند؛

‌۵- تصمیم می‌گیرد که همه کشورها باید اقدامات لازم را اتخاذ کنند تا از ورود یا عبور افراد معرفی شده در پیوست II این قطعنامه و نیز اشخاص بیشتری که شورای امنیت یا کمیته معرفی کرده‌اند، جلوگیری کنند، منظور افرادی است که در فعالیت‌های هسته‌یی حساس اشاعه در ایران یا توسعه سیستم‌های پرتابی سلاح هسته‌یی از جمله از طریق مشارکت در تهیه اقلام، کالاها، تجهیزات، مواد و فناوری ممنوعه مشخص شده در پاراگراف سه و چهار قطعنامه ‌١٧٣٧ و تحت تدابیر آن، دست‌اندرکار بوده، کمک مستقیم کرده‌اند یا از آن حمایت کرده‌اند، به استثنای جایی که چنین ورود یا عبوری برای فعالیت‌هایی باشد که مستقیما به اقلامی مربوط شوند که در زیرپاراگراف‌های ‌٣(b)(i) و (ii) قطعنامه ‌١٧٣٧ مربوط باشد و مشروط بر اینکه هیچ چیزی در این پاراگراف یک کشور را به جلوگیری از ورود اتباعش به قلمرواش ملزم نسازد؛

‌۶- تصمیم می‌گیرد که اقدامات تحمیلی پاراگراف ‌۵ بالا نباید در جایی به کار برود که کمیته بر مبنای مورد به مورد تشخیص می‌دهد چنین سفری به دلایل نیاز بشردوستانه از جمله الزامات مذهبی توجیه‌پذیر است یا در جایی که کمیته نتیجه می‌گیرد که برعکس یک استثنا اهداف قطعنامه فعلی را به پیش می‌برد؛

‌٧- تصمیم می‌گیرد که تدابیر مشخص شده در پاراگراف‌های ‌١٢، ‌١٣، ‌١۴ و ‌١۵ قطعنامه ‌١٧٣۶ باید همچنین برای اشخاص و شرکت‌هایی که در ضمیمه‌های یک و دو این قطعنامه برشمرده می‌شوند و هر شخص یا شرکتی که به نفع آنها یا به دستورشان کار کند و شرکت‌هایی که تحت مالکیت یا کنترل آنها باشد و اشخاص و شرکت‌های مشخص شده به وسیله شورا یا کمیته که به اشخاص و شرکت‌های معرفی شده در فرار از تحریم‌ها یا نقض شروط این قطعنامه ‌١٧٣٧ و قطعنامه ‌١٧۴٧ کمک می‌کند، به کار رود؛

‌٨- تصمیم می‌گیرد که همه کشورها باید تدابیر ضروری را انجام دهند تا از تامین، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم [آنچه در پی می‌آید] از طریق قلمروشان یا به وسیله اتباع‌شان یا با استفاده از قایق‌ها یا هواپیماهای پرچمدارشان یا برای استفاده در ایران یا به نفع ایران، چه منشاء آن در قلمروشان باشد و چه نباشد، جلوگیری شود:

(a) همه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فن‌آوری مطرح شده در بخش دوم INFCIRC/‌٢۵۴/Rev.7 از سند S/‌٨١۴/٢٠٠۶، به است
ثنای تامین، فروش

Entry Filed under: Uncategorized. .No Comments yet Add your own

  • 1.    کانون هواداران فتاح  |  اسفند ۱۵ام, ۱۳۸۶ at ۴:۴۰ ب.ظ

    سخنی با مسیحیان و یهودیان:بهترین راه شناخت عیسی مسیح چطور باید مسیح را شناخت . قبل از هر چیز باید بدانیم که شناخت هر چیزی به برقراری ارتباط با آن ، برخورداری از آن و در نهایت یگانگی با آن منجر می شود . بنابراین یکی از ضروری ترین ارکان زندگی ما شناخت نجات دهنده است زیرا از این طریق امکان برخورداری از قدرت نجات او و برخورداری از وجود او و همراهی او فراهم می شود . آیا از طریق کتابها می شود مسیح را شناخت ؟ باید گفت بقدری در این زمینه کتاب و مقاله وجود دارد و بقدری این مطالب متضاد و متنوع اند که شاید اگر تا پایان عمر خود مطالعه و تحلیل کنیم نتوانیم به دیدگاه روشنی در این باره دست یابیم . معلوم نیست که تعداد کتابهایی که در تأیید مسیح بودن عیسی نوشته شده بیشتر است یا تعداد کتبی که در ردّ این موضوع وجود دارد . راه دوم ، مراجعه به کتاب مقدس و بررسی نشانه ها و علائم است اما این راهی طولانی ، پرپیچ خم و خطرناک به نظر می رسد و ممکن است سالها بگذرد و نتیجه ای که غیرقابل تردید باشد به دست نیاید …. بهترین راه آنطور که در کتب آسمانی هم مکتوب است، طریق ایمان است . ایمان بیاوریم و در مسیر ایمان خود پیش برویم . این ایمان می تواند از هر نقطه ای شروع شود . از اینکه قرآن و کتب مقدس تشریح کرده اند که عیسی همان مسیح و روح خدا و نجات دهنده است یا از اینجا که خداوند این را در روح ما و برای ما آشکار کرده است . بهترین راه ، آخرین است . ایمان بیاوریم و بگذاریم خداوند در درون ما این حقیقت را آشکار کند . باید بر ایمان خود بایستیم و آن را با هر قدمی ، قوی تر و شدیدتر کنیم تا زمانی که به تجربۀ یگانگی نائل شویم .حافظان مسیحhttp://www.rouhemasih.persianblog.ir

Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی