احضار میهن پرست خوزستانی "امیر رضا امیربختیار" به اداره اطلاعات

آذر ۳, ۱۳۸۷

بنا به اخبار رسیده آقای امیررضا امیربختیار روز پنجشنبه ۳۰ آبانماه ۸۷  تلفنی برای روز شنبه به ستاد خبری اطلاعات در اهواز احضار شد.ایشان دیروز شنبه ۲ آذر ۸۷ از ساعت ۱۰ صبح بیش از ۵ ساعت مورد بازجویی با چشم بند قرار گرفت. اتهام تفهیم شده به ایشان “اقدام علیه امنیت ملی” می باشد!

امیر رضا امیر بختیار از کوشندگان جبهه ملی ایران در اهواز است که سالیان گذشته نیز مورد بازجویی و تهدید عوامل حاکمیت در استان قرار گرفته بود . واپسین مورد دستگیری ایشان در هفتم آبانماه ۸۷ در روز جهانی کوروش بزرگ در پاسارگاد روی داد که به همراه چند تن از یاران پان ایرانیست خوزستان و نیز سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان (آقای مجتبا گهستونی) به مدت ۳ ساعت بازداشت و مورد بازجویی عوامل اطلاعاتی قرار گرفت. خبر احضار ایشان در بخش فارسی صدای آمریکا و نیز تارنمای کمیته گزارشگران حقوق بشر ، خبرگزاری جبهه ملی ایران و خبرگزاری های دیگر بازتاب داده شد.

به امید ایرانی آباد و آزاد در سایه حاکمیت ملی

پاینده ایران

Entry Filed under: Uncategorized. .Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی