نقش عناصر مشکوک و تندروهای اصلاح طلب در همکاری با جریان تجزیه قومی و تضعیف وحدت ملی

خرداد ۱۷, ۱۳۸۸

نقش عناصر مشکوک و تندروهای اصلاح طلب

در همکاری با جریان تجزیه قومی و تضعیف وحدت ملی


مواردی که آقای سهند کریمی هم میهن آذرآبادگانی و آگاه ما در نوشتار زیر به آن می پردازد به همان گونه د رخوزستان و دیگر استان های استراتژیک کشور وجود دارد و این دیدگاه و استرااتژی کاملا نادرست در سخنان برخی کاندیداهای ریاست جمهوری به گونه ای وجود دارد. دوستان گرامی در آینده اشاره ای به مواردی این چنین و دست پخت برادران اطلاح طلب در خوزستان نیز خواهیم پداخت.

*****

قابل توجه جوانان هوادار اصلاح طلبان:

۱٫حجه الاسلام والمسلمین آقازاده، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در جلسه اعضای شورای حل اختلاف حومه مرکزی تبریزگفت : عوامل اصلی آشوب چند روز گذشته در تبریز و مرند ۷۱ تن از پان ترکیستها، منافقین، ضد انقلاب، حزب مشارکت و اراذل و اوباش پروندهدار بودند که ۵۱ تن از آنان بازداشت و حکم ۲۰ نفر دیگر که فراری هستند. صادر شده و تحت تعقیب هستند.» *۸/۳/۸۵ *

۲٫« اطلاعات خبرنگار بازتاب، حاکی از آن است که در هفته منتهی به ناآرامیهای تبریز، دبیر کل یکی از احزاب تندرو اصلاح طلب، در آذربایجان حضور داشته است. بنابر این گزارش، فرد یاد شده در برخی شهرهای آذربایجان شرقی و غربی به ویژه تبریز و نقده جلساتی داشته و به نارضایتی مردم از دولت دامن زده استوی در شهر محروم نقده اظهار داشته که به رغم مشکلات اقتصادی، دولت جدید کاری برای شما نمیکند. وی در برخی محافل پرسیده که چرا گامی برای آموزش زبان ترکی برداشته نشده است. این فرد همچنین با اشاره به پیام نوروزی احمدی نژاد، تاکید کرده که وی با خودداری از ذکر نام آذریها به آنان بی مهری کرده است.» * ۷/۴/۸۵ سایت بازتاب. کد خبر ۴۱۶۳۵*


هم اکنون، سالها از تلاش و سرمایه گذاری آمریکا برای ایجاد فتنه های قومی در میان ملت ایران میگذرد. طی ده سال گذشته، بخشهای مختلف دولت آمریکا ( وزارت امور خارجه، سازمان سیا، ارتش، مراکز مطالعاتی و دانشگاهی و … ) تلاشهای گستردهای را برای خط کشی و مرزبندی قومی میان ملت ایران انجام دادهاند. آنها ابتدا توسط عوامل ایرانی خودشان گروهکهایی را در خارج از کشور به نام کردها، بلوچها، عربها و آذریهای ایرانی تشکیل دادند. در میان عناصر تشکیل دهنده ‌این گروهکها، از اعضای حزب توده، فدایی خلق، منافقین و … دیده میشود…..

نقش عناصر مشکوک و تندروهای اصلاح طلب

در همکاری با جریان تجزیه قومی و تضعیف وحدت ملی


مواردی که آقای سهند کریمی هم میهن آذرآبادگانی و آگاه ما در نوشتار زیر به آن می پردازد به همان گونه د رخوزستان و دیگر استان های استراتژیک کشور وجود دارد و این دیدگاه و استرااتژی کاملا نادرست در سخنان برخی کاندیداهای ریاست جمهوری به گونه ای وجود دارد. دوستان گرامی در آینده اشاره ای به مواردی این چنین و دست پخت برادران اطلاح طلب در خوزستان نیز خواهیم پداخت.

***

قابل توجه جوانان هوادار اصلاح طلبان:

۱٫حجه الاسلام والمسلمین آقازاده، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در جلسه اعضای شورای حل اختلاف حومه مرکزی تبریزگفت : عوامل اصلی آشوب چند روز گذشته در تبریز و مرند ۷۱ تن از پان ترکیستها، منافقین، ضد انقلاب، حزب مشارکت و اراذل و اوباش پروندهدار بودند که ۵۱ تن از آنان بازداشت و حکم ۲۰ نفر دیگر که فراری هستند. صادر شده و تحت تعقیب هستند.» *۸/۳/۸۵ *

۲٫« اطلاعات خبرنگار بازتاب، حاکی از آن است که در هفته منتهی به ناآرامیهای تبریز، دبیر کل یکی از احزاب تندرو اصلاح طلب، در آذربایجان حضور داشته است. بنابر این گزارش، فرد یاد شده در برخی شهرهای آذربایجان شرقی و غربی به ویژه تبریز و نقده جلساتی داشته و به نارضایتی مردم از دولت دامن زده استوی در شهر محروم نقده اظهار داشته که به رغم مشکلات اقتصادی، دولت جدید کاری برای شما نمیکند. وی در برخی محافل پرسیده که چرا گامی برای آموزش زبان ترکی برداشته نشده است. این فرد همچنین با اشاره به پیام نوروزی احمدینژاد، تاکید کرده که وی با خودداری از ذکر نام آذریها به آنان بیمهری کرده است.» * ۷/۴/۸۵ سایت بازتاب. کد خبر ۴۱۶۳۵*


هم اکنون، سالها از تلاش و سرمایهگذاری آمریکا برای ایجاد فتنه های قومی در میان ملت ایران میگذرد. طی ده سال گذشته، بخشهای مختلف دولت آمریکا ( وزارت امور خارجه، سازمان سیا، ارتش، مراکز مطالعاتی و دانشگاهی و … ) تلاشهای گستردهای را برای خط کشی و مرزبندی قومی میان ملت ایران انجام دادهاند. آنها ابتدا توسط عوامل ایرانی خودشان گروهکهایی را در خارج از کشور به نام کردها، بلوچها، عربها و آذریهای ایرانی تشکیل دادند. در میان عناصر تشکیل دهنده ‌این گروهکها، از اعضای حزب توده، فدایی خلق، منافقین و دیده میشوند.


ده سال تلاش مستمر آمریکا و متحدان غربی و منطقهایاش برای ایجاد دشمنی و رویارویی میان بخشهای مختلف ملت ایران به نتیجه مطلوبی منجر نشده است. وقایع اخیر آذربایجان و تلاش جریان تجزیه قومی برای ایجاد فتنه داخلی، که از حمایت اطلاعاتی، تبلیغاتی و سیاسی و مالی بیگانگان برخوردار بود، آزمایش دیگری بود که نشان داد، ملت ایران بخصوص مردم آذربایجان، در تورهایی که دشمنان گستردهاند، گرفتار نمیشوند


در این نوشته، هدف بررسی چگونگی کارکرد جریانهای ضد میهنی و بیگانهگرا نیست. آنچه در این نوشته، بدان میپردازیم، نگاهی به چگونگی رفتار طیف یا عواملی از جریان دوم خرداد و جناح موسوم به اصلاحطلب در همکاری با جریانات ضد میهنی و یا برخورد تشویق آمیز با جریانها و حوادثی است که علیه تمامیت ارضی، وحدت و امنیت ملی فعالیت میکنند. بیگمان در بین مسوولان دولت گذشته نیز مدیرانی بودند که با صراحت در مقابل عناصر و جریانهای بیگانهگرا و ضد میهنی ایستادند و آشکارا موضعگیری کردنددکتر سبحاناللهی استاندار سابق آذربایجان شرقی، صادق سروری فرماندار پیشین اردبیل از جمله مسوولانی بودند که به صراحت درباره‌ جریان بیگانهگرا هشدار داده و موضعگیری کردند. بخصوص سروری، نسبت به تبلیغات مطبوعات بیگانهگرا هشدار داد. اما در هیاهوی کشمکشهای جناحی و سیاسی، و حضور مدیران کوته بین و فاقد حساسیت در عرصه اجرایی، این هشدارها گوش شنوایی نداشتدر همان زمان اتفاقات دیگری نیز رخ میدادمطبوعات بیگانهگرا در حوزه محلی به پایگاههای تبلیغاتی برای ایجاد تقابل قومی و تضعیف وحدت ملی و تأمین منافع بیگانگان تبدیل شدند. در حوزه دانشگاهها نیز برخی تشکلهای غیر قانونی ایجاد شده و به انتشار دهها نشریه ضد میهنی در پوشش « نشریه دانشجویی » پرداختندعلی رغم هشدارهای مکرر دلسوزان، برخورد قانونی و مناسب با اینگونه مسایل صورت نگرفتهمکاری عناصر یا تشکلهای افراطی منسوب به « جریان اصلاحات و دوم خرداد » با پروژه « ایجاد بحران قومی و تضعیف وحدت ملی » چگونه است؟ آیا اخبار و اطلاعات شفافی در این باره برای ارایه به مردم وجود دارد؟ بیگمان، به دلیل اینکه هر گونه تلاش برای تقویت عناصر و جریانهای ضد میهنی و وابسته به بیگانگان یا ایجاد اختلاف قومی و تضعیف وحدت ملی در صورت آشکار بودن، میتواند پیامدهای قانونی داشته باشد و عوامل این گونه اقدامات را در بین مردم ، منفور گرداند، هر گونه اقدام در این مسیر، به صورت پنهانی صورت میگیرد و جزئیات این مسایل از چشم مردم مخفی میماند. با این حال، به دلیل حساسیت افکار عمومی و رسانهها و مطبوعات، نسبت به اینگونه اقدامات، مطبوعات و یا حتی مسوولان نیز گوشههایی از موارد ثابت شده را در اختیار افکار عمومی قرار میدهند.


روزنامه ‌کیهان در شماره مورخ ۴/۶/۸۳ ، در ستون اخبار ویژه، طی خبری با عنوان « هشدار » نوشت:

« مقامات امنیتی و اطلاعاتی کشور به دست اندرکاران یک حزب افراطی نسبت به طراحی برای اختلافات قومی هشدار دادند.


در پی فاش شدن مباحث اخیر این حزب مبنی بر ضرورت احیای دوباره خود از طریق جذب قومیتها در استانهای مرزی، به آنها هشدار داده شد تا به بهانه فعالیتهای فرهنگی و سیاسی، به اختلافات قومی در کشور دامن نزنند.


گفته میشود در طرح حزب مذکور، راهکارهایی برای جلب نظر قومیتهای ترک، ترکمن، بلوچ و کرد تعریف شده که عمدتا سبب تحریک اقوام مختلف علیه یکدیگر و تحرکات تنشزا و ضد امنیتی میگردد. این طرح با استفاده از آرشیو مرکز تحقیقات استانی یک وزارتخانه تهیه شده است


در همین زمان، که روزنامه کیهان این خبر را منتشر کرد، اخباری از فعالیت تشکلی موسوم به « حزب اراده ملت » در برخی استانها، بخصوص استان اردبیل به گوش میرسید.


دبیر کل این تشکل ( احمد حکیمی پور )، یکی از اهالی زنجان و همکار سعید حجاریان در شورای شهر تهران بود که در ماجرای ترور حجاریان نیز مدت کوتاهی بازداشت شد. در پی نا امنیهای اخیر در آذربایجان، نامهای منسوب به حکیمیپور در سایتهای اینترنتی تجزیه طلبان منتشر شد. نامه ‌سرگشاده یاد شده که از آن از برخی تجزیه طلبان کمونیست مانند پیشهوری تجلیل شده بود!!!!، در راستای اهداف جریان بیگانهگرا قرار داشت و به همین دلیل از سوی سایتهای اینترنتی تجزیه طلبان مورد استقبال قرار گرفت


طی سالهای گذشته، در کنار اینکه مسأله قومیت در ایران و تلاش برای تفکیک هویت قومی از هویت ملی ایرانیان و به طور کلی، استفاده از موضوعی به نام قومیت برای ایجاد مشکلات در کشور، مورد علاقه آمریکا و متحدان منطقهایاش و نیز اسرائیل بوده است، برخی از تشکلها و احزاب دوم خردادی نیز از منظر خاص خود، مسأله قومیت را مورد توجه قرار دادهاند. « ایجاد کمیته اقوام » در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، موضوعی است که درباره آن اطلاعات خاصی به افکار عمومی ارایه نشده است. آیا چنین کمیتهای در پی تحریک احساسات قومی برای سوء ‌استفاده در اوقات انتخابات است؟ آیا این کمیته به دنبال ارتباط گیری با عناصر فعال در جریان تجزیه قومی و بکارگیری این جریان در راستای اهداف ویژهای است؟ نمیتوان به این سؤالها به صورت روشن پاسخ داد. این سؤالها هنگامی پاسخ داده میشود که کسانی مانند بهزاد نبوی و تاج زاده از اعضای سازمان صادقانه عملکرد کمیته اقوام خود را شرح دهند.


علاوه بر سازمان مجاهدین انقلاب ، « حزب اعتدال و توسعه » کانونی به نام « کانون اقوام » دارد. نشریه حزب اعتدال و توسعه ، ( نشریه اعتدال و توسعه )، با پرهیز از هر گونه اعتدال و میانهروی در انتخابات ریاست جمهوری، به شدت علیه احمدینژاد فعال بود. در هفته نامه‌ اعتدال و توسعه در مرحله دوم انتخابات چنین آمده بود: « طیف وسیعی از مردم نمیدانند، با فراگیر شدن تفکر دهه ۶۰ احمدینژاد و همفکران وی، که بیشتر به خمرهای سرخ میمانند با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم خواهند کردنخبگان جامعه از هم اکنون چمدانهای خود را بستهاند و به زیستن در دیار دیگر میاندیشند» با چنین افراطیگری، دور از انتظار نیست که حزب اعتدال و توسعه هم افراطیگریهای دیگری مرتکب نشود. در حوادث اخیر آذربایجان، نشریه « اعتدال و توسعه » با صفحه ویژهای که دایر کرده بود، به دنبال تحریک احساسات بود. این نشریه، متن کامل سخنان افراطی یک نماینده جنجالی ( اکبر اعلمی ) را همراه با شعر « خر تویی یا من » چاپ کرد، شعری که شهریار قبل از انقلاب اسلامی آن را از دیوان خود حذف کرده بود


بعدها روشن شد که « نخبگانی که چمدانها را بستهاند! » کسانی مانند مهاجرانی و هم تیپهای وی بودند که مقصدی جز انگلیس نداشتند، « نخبگان! » دیگری مانند « علی افشاری » هم که چمدانها را قبل از انتخابات ریاست جمهوری بسته بودند


در پی تحرکات مفتضحانه اخیر بیگانهگرایان در برخی شهرهای آذرینشین، حزب مشارکت هم بیانیهای صادر کرد. در این بیانیه، حزب شکست خورده مشارکت تلاش کرده تا با سوء استفاده از حوادث رخ داده، دولت را به بیتدبیری و سطحی نگری و سوء مدیریت متهم کندبیانیه حزب مشارکت نیز از سوی سایتهای اینترنتی تجزیه طلب مورد استقبال قرار گرفت و بازتاب یافت. در پی وقوع اغتشاشاتی در اول خرداد ۸۵ ، شایعاتی پیرامون مشارکت طیفی از جناح شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری در این اغتشاشات، در محافل رسانهای مطرح بود، اما اطلاعات موثق و روشنی در مطبوعات و رسانهها پیرامون این موضوع منتشر نشده بود. در تاریخ ۸/۳/۸۵ ، روابط عمومی دادگستری آذربایجان شرقی، سخنان رئیس کل این دادگستری را در اختیار مطبوعات قرار داد. در نمابری که از سوی روابط عمومی دادگستری آذربایجان شرقی به مطبوعات ارسال شده، آمده است: « حجت الاسلام والمسلمین آقازاده، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در جلسه اعضای شورای حل اختلاف حومه مرکزی تبریزگفت : عوامل اصلی آشوب چند روز گذشته در تبریز و مرند ۷۱ تن از پان ترکیستها، منافقین، ضد انقلاب، حزب مشارکت و اراذل و اوباش پروندهدار بودند که ۵۱ تن از آنان بازداشت و حکم ۲۰ نفر دیگر که فراری هستند. صادر شده و تحت تعقیب هستند


این نخستین بار است که یک مقام قضایی به صراحت از دست داشتن اعضای حزب مشارکت در ایجاد ناامنی و اغتشاش در آذربایجان سخن میگفت.


حدود یک ماه بعد، « سایت بازتاب » نیز خبری را تحت عنوان « ناگفتهای از ناآرامیهای تبریز » در تاریخ ۷/۴/۸۵ منتشر کرد. این خبر که با کد ۴۱۶۳۵ منتشر شده بود، هزاران نفر بازدید کننده داشت. بخشی از خبر بازتاب چنین است: « اطلاعات خبرنگار بازتاب، حاکی از آن است که در هفته منتهی به ناآرامیهای تبریز، دبیر کل یکی از احزاب تندرو اصلاح طلب، در آذربایجان حضور داشته است. بنابر این گزارش، فرد یاد شده در برخی شهرهای آذربایجان شرقی و غربی به ویژه تبریز و نقده جلساتی داشته و به نارضایتی مردم از دولت دامن زده استوی در شهر محروم نقده اظهار داشته که به رغم مشکلات اقتصادی، دولت جدید کاری برای شما نمیکند. وی در برخی محافل پرسیده که چرا گامی برای آموزش زبان ترکی برداشته نشده است. این فرد همچنین با اشاره به پیام نوروزی احمدینژاد، تاکید کرده که وی با خودداری از ذکر نام آذریها به آنان بیمهری کرده است


البته بایستی این موضوع را به خاطر داشت که ارتباط میان طیفهای تندرو اصلاح طلب با جریان تجزیه قومی و قومگرایان، تنها مربوط به حوادث اخیر آذربایجان نیست.


در دوره دولت خاتمی نیز این تعامل و ارتباط وجود داشته است. خبر روزنامه کیهان پیرامون هشدار مقامات امنیتی و اطلاعاتی کشور به دست اندرکاران یک حزب افراطی نسبت به طراحی برای اختلافات قومی در شهریور ۱۳۸۳ و پیش از انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده است. نقش برخی از مقامات اصلاح طلب نیز درباره تشدید اختلافات قومی در جامعه و تضعیف وحدت ملی قابل بررسی است.


برای مثال؛ رفتارهای انتخاباتی و بعد از انتخابات « جاسم شدید زاده » نماینده مجلس ششم از اهواز در تحریک احساسات و بسترسازی روانی برای اغتشاشات در خوزستان میتواند مورد ارزیابی قرار گیرد. اخیراً مطبوعات خبر دادند که « شدید زاده » نیز چمدانها را بسته و در پی سفر به یک کشور عربی بود که در فرودگاه به وی اعلام کردهاند، ممنوعالخروج است.


اکبر اعلمی، نماینده مجلس ششم و هفتم که در لیست انتخاباتی جبهه‌ دوم خرداد قرار داشت، تبلیغات انتخاباتیاش را با جنجالگری و تخریب هاشمی رفسنجانی سامان داداکبر اعلمی همواره رویکرد جنجالی داشته است. وی در سال ۸۴ در تجمع غیر قانونی در کلیبر حضور یافت. هفته نامه آذر پیام، چاپ تبریز در شماره۱۲۵، مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ با اشاره به حضور اعلمی در تجمع غیر قانونی نوشت که سایتهای پان ترکیستی « اعلمی را مورد حمایت قرار دادنددر جریان نا امنیهای اخیر در برخی شهرهای آذرینشین، اکبر اعلمی باز هم در مجلس به جنجال آفرینی گرایید و در اقدامی دور از شأن مجلس که امام راحل آن را عصاره فضایل ملت خوانده است شعر سخیفی را از تریبون مجلس قرائت کرد. این اقدام اعلمی از سوی رسانههای تجزیه طلب و رسانههای ضد ایرانی باکو مورد استقبال قرار گرفت. اکبر اعلمی در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۸۵ به بهانه بازدید از زندان تبریز با برخی عوامل بیگانگان و فعالان جریان ضد ایرانی پان ترکیسم در زندان دیدار و گفتگو نمود و به انها قول داد که خواسته هایشان را پیگیری کند . سوالی که در محافل سیاسی مطرح است اینکه چه کسی ماموریت حمایت از تجزیه طلبان را به اعلمی واگذار کرده است ؟ اعلمی با برخی محافل بیگانه گرا و پان ترکیست در تهران نیز ارتباط دارد و حتی در محافل رسانه ای شایع است که وی به برپایی برخی مراسمهای پان ترکیستی کمک مالی کرده است . اخیراً برخی از سایتهای اینترنتی تجزیه طلب و مورد حمایت بیگانگان، اقدام به انتشار مصاحبهها و اخباری از اعلمی کردهانداقدامات « مهر علیزاده » کاندیدای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری اخیر در پیوند با جریان تجزیه قومی ، نیز شاهد دیگری بر ارتباط و تعامل برخی طیفهای اطلاح طلب با تضعیفگران وحدت ملی استعلی رغم اینکه پیش از انتخابات ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات از کاندیداها خواسته بود که از قوم بازی بپرهیزند، لیکن مهر علیزاده به این هشدارها گوش نداد و متاسفانه بعد از انتخابات نیز مراجع قانونی و قضایی و امنیتی اقدامات مهرعلیزاده را در راستای ایجاد اختلافات قومی و پیوند با جریان ضد ایرانی پیگیری نکردند. به عبارت دیگر ؛ اقدامات غیر قانونی مهر علیزاده در جهت تضعیف وحدت ملی هیچ هزینه ای برای وی در برنداشت !

سفیر اصلاح طلب ایران در باکو ( افشار سلیمانی ) نیز در تعامل با جریان تجزیه قومی اقداماتی داشته است. وی که در کنفرانس مطبوعاتی خود در باکو ، در حضور انبوه خبرنگاران در دی ماه۸۳ ، خود را « اصلاح طلب و مرید خاتمی » نامیده بود، برخی فعالان مطبوعاتی جریان تجزیه قومی را به باکو دعوت کرد. برخی از افرادی که توسط افشار سلیمانی به باکو دعوت شده بودند، در جریان اغتشاشات اخیر در اردبیل دستگیر شدند


برای پی بردن به چگونگی نقش و نگاه اصلاح طلبان به نا امنیها و اغتشاشات اخیر، بررسی چگونگی انعکاس این نا امنیها و رخدادهای مربوط با آن، در مطبوعات و رسانههای اصلاح طلب ( برخی مطبوعات محلی مانند آراز و آوای اردبیل و چند نشریه دیگر در اردبیل ؛ برخی نشریات تبریز ؛ ارومیه و ، خبرگزاری ایلنا، روزنامه اعتدال و توسعه و … ) ضروری به نظر میرسد.


تعامل تندروهای جناح اصلاح طلب با جریان تجزیه قومی بر چه اساس و مبنایی صورت میگیرد و آنها چه اهدافی را از این اقدام دنبال میکنند؟این سؤالی است که بایستی توسط مراکز و مسوولان ذیصلاح پاسخ داده شود. افکار عمومی، یکی از علل به وجود آمدن اغتشاشات اخیر را، تلاش مخالفان احمدینژاد برای ناکار آمد نشان دادن دولت و نا امن کردن جامعه و ایجاد نارضایتی از دولت میداند. وزیر اطلاعات، در مصاحبه اخیر خود با مطبوعات از دستیابی به سر نخهای برخی تلاشها برای ناکار آمد نشان دادن دولت خبر دادآنچه در این میان قابل تأمل است، اینکه جریان تجزیه قومی، از سوی دشمنان ملت ایران و مشخصاً آمریکا حمایت و هدایت میشود و در داخل کشور، این جریان ضد میهنی با حلقههای خاص به تندروهای اصلاح طلب پیوسته است


در پایان آنچه گفتنی است اینکه، اقدامات مستمر آمریکا طی دو سال اخیر، برای ایجاد بحران در مناطقی مانند خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان، اگر چه موجب پیدایش حوادث ناخوشایند و حتی تروریستی شده است، اما به علت هوشیاری مردم، تلاش آمریکا برای ایجاد بحران و جریان سازیهای تجزیه طلبانه با شکست کامل روبرو شده است، طیفهای تندرویی هم که حاضرند به قیمت نابودی رقبای سیاسی، بر سر سفرهای که دشمنان ملت ایران پهن میکنند، بنشینند، چیزی جز استخوانهایی که در گلویشان مانده به دست نیاوردهاند.


ذکر این نکته نیز ضروری است که برخی از چهرههای غیر اصلاح طلب ( منتسب به جناح راست ) نیز در تعامل با جریان تجزیه قومی نقش داشتهاند. یکی از نمایندگان کنونی ارومیه در مجلس ( عباسپور )، در ایام انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی با جریان یاد شده در تعامل بود و هفته نامه بیگانه گرای نوید آذربایجان به تبلیغ این شخص میپرداخت . یکی دیگر از نمایندگان آذربایجان شرقی،( سلمان خدادی / نماینده ملکان ) در افتتاح کنسولگری یک کشور بیگانه در تبریز نقش داشته است.وی پیش از گشایش کنسولگری رژیم حاکم بر ایران شمالی ( جمهوری آذربایجان / آران ) در تبریز طی مصاحبه ای مطبوعاتی از ضرورت گشایش این مرکز جاسوسی در تبریز سخن گفت .و برای افکار عمومی این سوال ایجاد شد که سلمان خدادی چه نفعی در این ماجرا دارد؟ .. برپایی یک همایش ضد ایرانی در پوشش بزرگداشت ستارخان، در سال ۸۴ در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز که رییس آن فردی به نام عزیز جوانپور است _با حضور عدهای از عناصر بیگانه گرا که برخی از آنها در اغتشاشات اخیر دستگیر شدهاند، نمونهای دیگر از اتفاقات تأسف بار استتبلیغات حسن نوعی اقدم نماینده اردبیل در مجلس پیرامون الحاق آستارا به استان اردبیل نیز موضوعی است که در ایجاد دسته بندی قومی میان گیلانی با اهالی اردبیل نقش دارد.


بررسی غفلتها و یا شگردهای برخی چهرههای غیر اصلاح طلب و یا فرصت طلب در تعامل با جریان تجزیه قومی و یا تقویت این جریان، موضوع مهمی است که پرداختن به آن نیز ضروری است

 سهند کریمی تیرماه ۱۳۸۵

برگرفته از : آذر ایران

Entry Filed under: Uncategorized. .Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی