۶ بهمن ماه سالروز انقلاب سپید شاه و مردم

بهمن ۷, ۱۳۸۶

پاینده ایران

(نوشتارهایی که در درباره خدمات حکومت پهلوی ها در این تارنما درج می گردد چه بسا مایه رنجش گروهی از خوانندگان شود. نخست اینکه این رویداد ها تاریخی است و باید به برخی از آنها چه خوب و چه بد(مانند روز واقعه ۷ ۲بهمن ) پرداخته شود تا نسل جوان از آنچه در گذشته روی داده است آگاهی یابد.دوستان گرامی فراموش نکنید ۵۳ سال حکومت پهلوی اول و دوم جزیی از تاریخ ماست و ما به روایت این تاریخ می پردازیم اگر مستند و درست می گوییم که هیچ… ولی هر آنجاکه پا از جاده ی انصاف بیرون نهاده ایم و یا دروغ نوشته ایم پاسخ دهید و در بخش پیام ها بنویسید.همانگونه که می بینید بخش پیام های تریبون آزاد پان ایرانیست در خوزستان مانند دیگر تارنماهای سیاسی دارای تاییدیه نیست و می توانید آزادانه و با اخلاق پاسخ های خود را در برابر دید همگان بگزارید.)

قدرت من قدرت شماست و قدرت شما قدرت

 یکپارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد

 احترام قرارگرفته است

محمدرشا شاه پهلوی در سخنرانی ۶ بهمن 

شاهنشاه فقید به هنگام تحویل اسناد زمین ها به کشاورزان

شرط الزامی و تخطی ناپذیر تحقق یک دموکراسی واقعی در هر کشوری، این است که آن کشور از اقتصادی نیرومند و سالم برخوردار باشد، و تا وقتیکه چنین پشتوانه ای برای آن تامین نشده باشد دموکراسی آن دموکراسی گرسنه ها و فقیرها، یعنی دموکراسی تشریفاتی بیشتر نخواهد بود. در سال ۱۹۲۲ میلادی، ایران و ایرانیان با روی کار آمدن حکومت پهلوی در ایران آزمایش مشروطیت را با پی ریزی یک اقتصاد مدرن و منطبق با شرائط جهان قرن بیستم، و نه شرائط قرون وسطائی دوران قاجار، پایه های یک انقلاب واقعی  یعنی تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای بطور موفقیت آمیز را تجربه کرد؛ قدرتی که در ستون فقرات دنیای غرب احساس شد و لرز بزرگی بر اندام آنها افکند.آنچه در سال ۱۳۵۷ در ایران پیشرو و پویا و بسیار موفق آنروز روی داد و به اصطلاح انقلاب ۲۲ بهمن نام گرفت ازهمه جهات یک بازگشت قهقرائی به سوی قرون وسطی بود، از نظر اقتصادی نیز پیروی از این فلسفه نبوغ آمیز رهبر کبیر انقلاب بود که «اقتصاد مال خر است، و اسلام از این شوخی ها ندارد».

میان آنچه انقلاب مشروطیت یکصد سال پیش ایران اعلام کرد و در دنباله آن به استناد تاریخ دو مرد تاریخی در دوران پهلوی بنیان انقلاب پیشروئی را در ایران گذاشتند که با آنچه در ۲۷ سال پیش انقلاب اسلامی ایران نامیده شد، بصورتی بکلی خلاف انتظار، تفاوت هست. بگذارید این تفاوت را از زبان کسی که منطقا هیچ ایرانی توقع شنیدن آنرا از جانب  چنین کسی ندارد، بشنویم.  زیرا وی سالها سفیر تام الاختیار کشوری بوده است که ایرانیان آن را در پشت سر همه آخوند ها و همه توطئه ها و دسیسه های مذهبی خاور میانه و بخصوص ایران دیده اند و همچنان می بینند. وی در یکی از دیدار های خود با محمد رضا شاه پهلوی،  با لحن ظاهرا شوخی از شاه شندیده بود: «عجیب است که غالب مردم ایران معتقدند که اگر ریش یک آخوند عالیمقام را بالا بزنند زیرا آن خواهند خواند «  Made in England » .!

همین “سفیر کبیر فقید” علیاحضرت ملکه انگلستان، که نقشی اساسی در وا داشتن شاه به خروج از ایران ایفا  کرد؛  یعنی Sir Anthony Parsons در کتابی بنام “غرور و سقوط” که بعد از مرگ محمد رضا شاه در سال ۱۹۸۴ در لندن منتشر کرده است می نویسد:

«در تمام کتاب خودم، در اشاره به حوادث سال ۱۹۷۹ ایران اصطلاح انقلاب را به کار بردم، زیرا وسعت آن زلزله سیاسی که در آنزمان در این کشور روی داد کمتر از انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه نبود. و با وجود این، با ارزیابی عمیق تری در اینباره، میتوانم صریحا اظهار عقیده کنم که از چهار قرن پیش تا به امروز تنها یک انقلاب واقعی در ایران صورت گرفته است، و آن انقلابی است که به دست رضا شاه پهلوی آغاز شد و بدست محمد رضا شاه ادامه یافت، زیرا در تعبیر من مفهوم یک انقلاب از میان بردن یک نظم کهنه اجتماعی و برقراری یک نظم تازه و کاملا مخالف با نطام کهنه شده پیشین است، و این درست همان کاری است که به دست رضا شاه انجام گرفت. در اجرای این انقلاب، بافت سیاسی کهنه ایران تغییر یافت. ارتشی مدرن با معیار های امروزی بوجود آمد که عنصر اصلی استقرار امنیت و استحکام سازمان های کشوری بود. قدرت ارتجاعی طبقه روحانیون تضعیف شد و یک دولت مرکزی نیرومند با سازمان های حکومتی دنیای نو بوجود آمد. و مهمتر از همه قدم های نخستین به جانب تبدلیل سیستم قرون وسطائی اقتصاد بازار به یک سیستم اقتصاد مدرن صنعتی برداشته شد. این تحول بخصوص در دوران فرزند او، محمد رضا شاه، در ابعادی بسیار وسیع تر و با شتابی بسیار بیشتر ادامه یافت، بطوری که ایران از صورت یک کشور عقب مانده کشاورزی بصورت کشوری با اقتصاد نیرومند و با سرویس های مصرفی و صنایع بنیادی پیشرفته و در عین حال برخوردار از آموزش عمومی و خدمات فراگیر بهداشتی در آمد.»

بر این اساس، آنچه در سال های ۱۹۷۸ و ۷۹ در ایران انجام گرفت یک انقلاب نبود، بلکه یک ضد انقلاب بود، برای بازگرداندن آن ساختار قرون وسطائی که ۶۰ سال پیش از آن رضا شاه با آن به مبارزه برخاسته بود.  و این ضد انقلاب ظاهرا توانست چرخ زمان را به مدت لااقل ۶۰ سال به نفع بیگانگان بخصوص انگلستان و کشور های استعمار گربه عقب برگرداند. و بازیگر این تئاتر سیاسی قرن ملایان و مذهبیون و به اصطلاح روشنفکران بوده اند.

آنچه در پیوست می آید نمادی از یک انقلاب است که به حق بایستی آنرا بزرگترین دگرگونی به سود ملت دانست نه آنچه در ۲۲ بهمن۱۳۵۷ (روزواقعه) رخ داد.


پاسخ به تاریخ

نوشته:محمدرضا شاه پهلوی آریامهر  

بخش سوم :انقلاب سفید 
 
 

ارکان انقلاب سفید:

تا ۱۹۵۳ دوازده سال می گذشت که برای بقای ایران جنگیده بودم. قصد داشتم ۲۵ سال دیگر برای تامین بقا و پیشرفت کشور وقت صرف کنم و اینک مایلم مراحل اساسی این مبارزه را تشریح کنم. در سرتاسر این مدت همواره تنها به یک هدف فکر می کردم که نه فقط هرگز آن را پنهان ننموده ام بلکه بر عکس علنا درباره اش سخن گفته ام و آن هدف این بود که ایران را به ملتی متجدد مبدل سازم و نخست رفاه مادی ملتمان را به صورتی فراهم اورم که روی کره خاکی شایسته داشتن آن می باشند و در همان حال، آرمان های اخلاقی و روحی انان را تقویت و حفاظت کنم.

نخستین هدف ها:

می دانستم که خواسته هایم با منافع نیرومند کسانی که حیاتشان به فقر و جهل مردم وابسته است در تضاد می باشد. ولی به رغم فشارهای خارجی و بی ایمانی و تخصیص نادرست منابع مالی عمومی و بی لیاقتی بعضی از حکومت هایمان، سرسختانه به تعقیب وظیفه ای که متعهد به آن بودم ادامه دادم. طی سی  وهفت سال هیچ چیز مرا از انجام وظیفه ام باز نداشت نه گلوله تپانچه و نه رگبار مسلسل.در سال ۱۹۴۳ با وجود جنگ جهانی که در جریان بود و با وجود مشکلات دردناکی که بر من هجوم آورده بود تاکید کردم با توجه به موجبات واقعی و ریشه های بدبختی های عمیقمان باید به این پنج هدف برسیم:

* نان برای همه

* مسکن برای همه

* پوشاک برای همه

* بهداشت برای همه

* آموزش و پرورش برای همه

از تذکر این اهداف به دولت هایی که در پی هم آمدند و رفتند هرگز فروگذار نکردم و سرانجام ناچار شدم حصول این اهداف را با انقلاب سفید بر آنها تحمیل کنم.باید به خاطر داشت که تا تحولات ۱۹۶۰ من به جز فرماندهی کل قوا قدرت قانونی دیگری نداشتم. به محض اینکه قدرت انحلال پارلمان را به دست آوردم یعنی پس از سقوط مصدق می توانستم مراقب باشم که دولتهای جدید و میهن پرستی سر کار بیایند.

با تعقیب ۵ هدف فوق رفته رفته برنامه کامل تر و پر محتوی تری را طراحی کردم و در عین حال ضرروی ترین نیازها و و اقعی ترین امکاناتمان را در نظر گرفتم. به این ترتیب بود که نوزده اصل انقلاب سفید یکی پس از دیگری شکل گرفتند. 

   سرانجام تراز پرداخت ها متعادل شد

می دانیم که چرا نخستین برنامه هفت ساله ما که می بایست بین سالهای ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۶ عملی گردد فروپاشید. ایران برای مصدق ویرانگر بهای گزافی پرداخت کرد. دومین برنامه هفت ساله که در سال ۱۹۵۴ آ؛از شد حاوی بخشی از برنامه اول بود و هزینه آن در حدود ۷۰ میلیارد ریال ( اندکی کمتر از یک میلیار دلار) برآورد شده  بود.  در  اصل  برنامه  دوم  نیز می بایست از درآمد نفت تامین مالی بشود و لذا می بایست از منابع نفت و گازمان به نحو صحیحی بهره برداری کنیم و میان درآمد و هزینه تعادل برقرار شود. با وقوف بر این نکته برای تحقق برنامه به مدرنیزه کردن زیر بنای کشاورزی اولویت داده بودم. به همین جهت ایجاد سدها و نیروگاه های هیدروالکتریک و شبکه کاملی از کانال های آب رسانی و کارخانه های تولید کود شیمیایی در اولویت قرار گرفتند. طول خط آهن ما تا سال ۱۹۸۵ سه برابر شد در همان سال ما ۵۰۰۰ کیلومتر راه آسفالته و ۳۰۰۰۰ کیلومتر جاده های درجه دو داشتیم. به علاوه اینها، ۲۴۰۰ کیلومتر از خطوط لوله سراسری ایران نیز مورد بهره برداری قرار گرفت.می شد گفت که ایران به یک کارگاه بزرگ ساختمانی تبدیل شده بود.در همان سال نه تنها دیگر کسری تراز پرداخت نداشتیم بلکه برای نخستین بار در تاریخ ایران جدید مازاد مثبتی هم در آن دیده می شد. ارزش صادرات مان ۴ میلیارد ریال بیش از وارداتمان بود.

اصلاحات ساختاری

«ما شیوه اختناق افکار و سلب آزادی های فردی و اجتماعی را برای پیشرفت ظاهری خود برنگزیده ایم. به عکس آنچه ما به عنوان اصول کار خویش برای آینده در نظر گرفته ایم اصلاحات وسیع اجتماعی، سازندگی اقتصادی، توام با اقتصاد دموکراتیک، پیشرفت های فرهنگی، همکاری بین المللی، احترام به معتقدات معنوی و به آزادی های فردی و اجتماعی است….»

در ۹ ژانویه ۱۹۶۳در برابر اولین کنگره تعاونی های کشاورزی که در تهران تشکیل شد نخستین شش اصل لازم برای انقلاب را ارائه نمودم:

* اصلاحات ارضی:   تقسیم زمین میان کسانی که در آن  کار می کنند.

* ملی کردن جنگل ها و مراتع

* تبدیل کارخانه های دولتی به شرکت های سهامی و فروش سهام آنها به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی

* مشارکت کارگران در سود کارخانه ها

* اصلاح قانون انتخابات. مشارکت همگانی و به خصوص زنان در انتخابات.

*ایجاد سپاه دانش از سربازان وظیفه فارغ التحصیل تا در روستاها به تدریس بپردازند.این برنامه در اصل برنامه ای عملی بود و در پاسخ به نیازمندی های ما و متناسب با ذهنیت و سنت هایمان و بر اساس اهمیت طراحی شده بود. این شش نکته یا اصل با سیزده اصل دیگر که نخست بر اساس امکاناتمان و سپس در پاسخ به نیازهای تازه ای که از این رهگذر پیدا شده بود کامل گردید.

* ایجاد سپاه بهداشت. ( ۲۱ ژانویه ۱۹۶۴). دانشجویان فارغ التحصیل پزشکی و دندان پزشکی مشمول خدمت وظیفه و پرستاران و غیره به رایگان به خدمت و آموزش در روستاها می پرداختند.

* ایجاد سپاه ترویج و آبادانی( ۲۳ پتامبر ۱۹۶۴) مشمولان وظیفه

برای مدرنیزه کردن کشاورزی در روستاها و شهرها به خدمت می پرداختند.

اعضای این سه سپاه مشترکا به سپاهیان انقلاب مشهور شدند.  زنان و دختران داوطلب به  آنان کمک می کردند.در قانون پیش بینی شده بود که در صورت کمبود داوطلب دختران جوان برای خدمت به میهن در یکی از سپاه ها به خدمت احضار شوند ولی همیشه داوطلب کافی، و اگر نگوییم بیش از اندازه موجود بود.

* تاسیس دادگاه های روستایی مشهور به خانه های انصاف

* ملی شدن آب ها

* نوسازی و عمران شهری با همکاری سپاه ترویج آبادانی                           

* انقلاب اداری و آموزشی

در ۱۹۷۵ این اصول اضافه شد:

* فروش تا حداکثر ۴۹ درصد سهام کارخانه های بزرگ به کارگران. سهام این کارخانه ها را کارگران بااستفاده از اوراق قرضه دولتی که به آنان داده می شد خریداری می کردند و از محل درآمد کارخانه این وام را می پرداختند. (ماه اوت)

* حمایت از مصرف کننده مبارزه با تورم و گرانفروشی از طریق کنترل قیمت ها.

* آموزش و پرورش رایگان و اجباری هشت ساله و ادامه آن مشروط به اینکه فارغ التحصیلان مازاد این هشت سال را که در دبیرستان و دانشگاه ها تحصیل کرده اند به کشور خدمت کنند.(ماه دسامبر)

* تغذیه رایگان برای مادران نیازمند و نوزادان تا سن دو سالگی.(ماه دسامبر)

* شمول تامین اجتماعی و مستمری دوران پیری به همه ایرانیان .(ماه دسامبر)

و سرانجام در سال ۱۹۷۷ دو اصل جدید دیگر هم به کار گرفته شد:

* مبارزه با معاملات سوداگرانه ارضی و اموال غیرمنقول این اصل به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت زمین و آپارتمان  و اجاره بها و … بود.

* مبارزه با فساد و رشوه خواری. 

 

 بخش کوتاهی از یک فیلم در این باره ( ۳gp برای موبایل به گنجایش۲٫۵ مگابایت، با برنامهquick time باز کنید)

دانلود سخنان شاه فقید در مورد انقلاب سپید شاه و مردم(MP3 به گنجایش ۶۰۰ کیلو بایت و زمان ۳٫۵ دقیقه)

 

به امید ایرانی آباد و آزاد در سایه حاکمیت ملی

پاینده ایران

 

Entry Filed under: Uncategorized. .۱۹ Comments Add your own

 • 1.    چنگیز  |  بهمن ۷ام, ۱۳۸۶ at ۶:۱۶ ب.ظ

  استخوان اگر در ثریا باشد مردانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت.قلاده اگر در ثریا باشد مردانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت.

 • 2.    حجت  |  بهمن ۷ام, ۱۳۸۶ at ۷:۳۱ ب.ظ

  درود بر تو سرور مطالب زیبایی بود در ضمن آدرس وبلاگ تغییر کرد

 • 3.    آرش جهانشاهی  |  بهمن ۷ام, ۱۳۸۶ at ۸:۵۹ ب.ظ

  همه عالم تنست و ایران دل نیست گوینده زین قیاس خجل چونکه ایران دل زمین باشد دل ز تن به بود یقین باشد جشن بزرگ ایرانیان جشن سده در دهم بهمن خجسته بادآشنایی با پروفسور مهر کیش اوستا در تارنمای من

 • 4.    مهدي رفعتي  |  بهمن ۸ام, ۱۳۸۶ at ۱۲:۲۳ ق.ظ

  با دروددوستان گرامی وقت یاری داد و با رییس دادگستری استان سیستان وبلوچستان برای یکی از نشریات محلی مصاحبه ای انجام دادم که اگر مایل بودید می توانید به این آدرس مراجعه کنید( البته فرصت این گفتگو بسیار اندک بود.)khansartims.blogfa.comخوانسار تایمز

 • 5.    اشکان  |  بهمن ۸ام, ۱۳۸۶ at ۹:۴۱ ق.ظ

  با سلامممنون که به وبلاگم سر زدی.لینکت کردمبه امید ایرانی آزادموفق و پاینده باشی____________http://shahzadehreza.blogfa.com

 • 6.    مریم  |  بهمن ۸ام, ۱۳۸۶ at ۹:۴۶ ق.ظ

  بادرودبه راستی که انقلاب سپیدیک انقلاب حقیقی وثمربخش برای ملت ایران بود.افسوس قدرنانستند.پاینده ایران.

 • 7.    اصغرآقا  |  بهمن ۸ام, ۱۳۸۶ at ۷:۴۳ ب.ظ

  گفتا بنفیشال بود دولت محمود —— گفتم که وری گودپس گفت که وی آر هپی از حالت موجود——— گفتم که وری گودگفتا بدهیمش خودمان بمب اتم نیز —— هم گنده و هم ریزمشروط به اینکه نکند منفجرش زود —- گفتم که وری گودگفت اینهمه جنجال همه هست سر نفت —— گفتم همه‌اش رفتگفتا شل و تگزاکو و غیره همه خشنود— گفتم که وری گودمیگفت از آن “مرگ براین امپریالیست” —— دیگر خبری نیستانگار که افکار خمینی شده مردود ——- گفتم که وری گود

 • 8.    آرش  |  بهمن ۸ام, ۱۳۸۶ at ۹:۳۲ ب.ظ

  با سلام و درود۱) اگر کسی یک ایران دوست و وطن پرست واقعی باشد، پس نه تنها از این مطلب زیبای شما ناراحت نمی شود، بلکه خواند جزء جزء مطلب، باعث غرور وی خواهد گردید.۲) اگر بنا به نوشته شما، کسی از یاران شما باشد و از این نوشته ناراحت شود، پس آن فرد ناراحت شده را نمی توان یک پان ایرانیست و بالطبع، خواننده درست و صحیح وبلاگ زیبای شما دانست.با تشکر و آرزوی پیروزی

 • 9.    بابک  |  بهمن ۹ام, ۱۳۸۶ at ۳:۰۶ ق.ظ

  مزدک وشاهین سلام من تا حالا دروست و حسابی صدای پدر فقید ایران رو نشنیده بودم مرسی مرسی خیلی خوب بود بااجازه دانلودش کردم اگه دارید فرمایشات ایشون رو خوشحال میشم بازم تو وبتون بذاریدتا استفاده کنیمبه امید ایران آزاد با کوشش تمام ایران دوستان همانند شما خوبانبدرود

 • 10.    علیرضا  |  بهمن ۹ام, ۱۳۸۶ at ۳:۳۶ ق.ظ

  درود بر شما.نمی دانستم محمد رضا کتابی هم نوشته.ترجیح می دم در موردش حرفی نزنم چون اطلاعات در مورد ضد ونقیض هست.اما به این ایمان دارم اگه رضا شاه و پسرش نبودند الان ایران دسته کمی از پاکستان نداشت و هرروز یک نفر به خاطر مسایل دینی یا قومی کشته می شدند. راستی شما نمی دانید جنازه محمد رضا را چه کار کردند؟ برام سوال شده اخوندها می گفتند مومیاییش کردند!!!این را هم پیدا کردم که دقیقا عکس حرفهای شما را زده البته سایت اموزشگاه توله اخوندها هست (حوزه علمیه/گاوداری) برید بخوانید جالب هست. http://www.tebyan.net/Archive/SpecialOccasions/National/2006/2/1/15345.html

 • 11.    مزدك(مديرتارنما)  |  بهمن ۹ام, ۱۳۸۶ at ۴:۲۵ ق.ظ

  پاینده ایرانبا سپاس از همه دوستان که مهربانی کره و پیام گذاشته اند.آواها بیشتری از شاه فقید و همچنین خمینی رضی الله عنه….در روزهای دیگر روی تارنما خواهم گزارد.علیرضای گرامی شاهنشاه فقید به هر روی چه اینکه دوست داشته و یا نداشته باشیم، شاه ایران بوده و گمان نکنم خطاب ایشان با نام کوچک درست باشد.دشمنان ایران برای کوچک شمردن ، ایشان را با نام کوچک ذکر می کنندو امیدوارم شما که نسبت به عملکرد ایشان منصف هستید از این پس این مرد بزرگ را با نامی که شایسته اوست(دست کم محمدرضا شاه) خطاب کنید.پیوند نوشتاری را که داده اید دیدم.نگر سنجی آن جالب بود که بیشترین آمار را عدد ۱ یعنی دور از واقعیت بودن نوشتار تشکیل می داد!هرموردی که برازنده این حکومت است به رژیم پیشین نسبت داده اند و این بی شرمی انتها ندارد.به امید ایرانی آباد وآزاد در سایه حاکمیت ملیپاینده ایران

 • 12.    کورش آریاای  |  بهمن ۹ام, ۱۳۸۶ at ۱۱:۱۷ ق.ظ

  به نام اهورامزدا و آورنده ی آیین پاک آریایی زرتشتی نوشتن گهر بار و وزین « توهین مقاله نویس روزنامه اطلاعات به ایرانیان و تمامیت ارضی کشور » را در تارزان شکوهمند و اهورایی صندوقچه ی نقد خوانیدن بنمایید.با بدرود.

 • 13.    هخامنش  |  بهمن ۹ام, ۱۳۸۶ at ۲:۰۶ ب.ظ

  ناسیونالیزم افراطی و کور که هنوز هم هنوز از بی شخصیت ترین عنصر تاریخ محمد رضای زالو صفت تعریف تمجید می کند گاه به دامان افراطیون دیگری همچون پزشکپور و … می افتد.واقعا شما چه گلی بر سر این ملت کاشتید.مرگ بر تمامیت خواهان راست گرای افراطی(شوونیزم مرتجع و ناسیونالیزم افراطی و پان)

 • 14.    شاهین فراز دوست  |  بهمن ۹ام, ۱۳۸۶ at ۸:۰۶ ب.ظ

  ایشان به هر روی با کارنامه ای روشن در پیشگاه تاریخ ایران، شاهنشاه ایران بودند و سرانجام از غم ایران زندگانی خاکی را بدورد گفتند بی گمان بر پایه ی فروزه ها و آیین های جهان ایرانی فروز و روان نیاکان و درگذشتگان ما همیشه و در همه جا نظاره گر اعمال و کردار ماست بی گمان روان انوشه روان محمد رضا شاه پهلوی نیز نگران و پریشان از این سیه روزی جامعه ایرانی است همان گونه که روان داریوش و کوروش و فردوسی و عاملی تهرانی و دیگر بزرگان ایرانی در اندیشه ونگران آینده نیاخاک و مام میهن می باشد. این که آقای علی رضا گفتند نمی دانستم از ایشان کتابی موجود است مایه شوربختی است چرا که علاوه بر پاسح به تاریخ، ماموریت برای وطنم و انقلاب سفید نیز از دیگر کتاب های ایشان است. به هر حال جناب علیر ضا بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد. پاینده ایران

 • 15.    آرش  |  بهمن ۹ام, ۱۳۸۶ at ۸:۲۶ ب.ظ

  با درودبرشما وعرض خسته نباشیدمطالب وبلاگ خیلی عالی و پرمحتواست. خسته نباشید.متشکرم که به وبلاگ من اومدین ونظردادید.وبلاگتون رو لینک کردمموفق و موید. درپناه ایزد یکتا.باتشکر.وطن پرست http://www.vatan1.blogsky.com

 • 16.    کورش آریاای  |  بهمن ۱۰ام, ۱۳۸۶ at ۱۲:۲۰ ق.ظ

  به نام اهورامزدا و آورنده ی آیین پاک آریایی زرتشتی شعر سفید « اهه ساکوشا هی بهنم خا : خلیج فارس مال ماست. »را در تارزان شکوهمند صندوقچه ی نقد با گرافیکی نوین, خوانید.اهورا مزدا تارزان من را بپاید.

 • 17.    TONYKUK  |  بهمن ۱۳ام, ۱۳۸۶ at ۵:۵۲ ب.ظ

  http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11372http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11369http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11371http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11357http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11358http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11359http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11370http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11379http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11380http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11393http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11394http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11395http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11401http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11402http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11403http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11404

 • 18.    اناهیتا  |  بهمن ۲۲ام, ۱۳۸۶ at ۳:۵۴ ق.ظ

  با درودوسپاس بیکران به خاطر اگاهی های کاملا درستی که در اختیار هم میهنان گداشتید.اقای هخامنش عزیز اگر محمد رضا شاه بی شخصیت بود به شما و من و همه ایرانیان به اعمالش شخصیتی داده بود که هر کجای دنیا می رفتید با پاسپورت ایرانی نه تنها با عزت و احترام استقبال می کردند که خیلی از کشور ها اصلا نیاز به ویزا نداشتند.حالا لطقا پاسپورت خود را به سفارت انگولا که عقب افتاده ترین کشور افریقایی است ببر و ببین ایا ویزا می دهندوچه برسد به کشور های پیشرفته.راست می گویی شاه نه خود شخصیت داشت و نه برای ایرانی شخصیت خرید.این حاکمان فعلی شخصیت دارند و شخصیت واقعی شما و امثال شما را به شما ارزانی داشتند.نوش جونتان و گوارای وجودتان .خلایق هرچه لایق.دوستان موفق و سر بلند باشید.به امید پیروزی و ازادی کشورمان از دست شب پرستان.

 • 19.    محمد رضا  |  بهمن ۲۲ام, ۱۳۸۶ at ۱۰:۱۲ ق.ظ

  با سلام و درود فراوان بر شما دوست عزیز. اطلاعاتی که در وبلاگ شما وجود دارد بسیار ارزشمند است . از خدا برای شما نهایت موفقیت و سلامتی را آرزومندم . در این کار پایدار باشید

Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی