صندلی هشتم: پیامی از محسن پزشکپور

بهمن ۱۹, ۱۳۸۶

  “صندلی هشتم”

فروپاشی اقتدار ملت ایران قبل از فروپاشی اتحاد

 جماهیر شوروی؟!  

پیامی از محسن پزشکپو(پندار)

تهران ـ امرداد ماه ۱۳۷۹ 

چندی پیش در اجتماعی بزرگ از همه کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که حتی بسیاری از بانوان وابسته به بیت های رهبری سابق و لاحق نیز حضور داشتند، رهبر نظام جمهوری اسلامی شرح مبسوطی پیرامون چگونگی و دلائل و آثار طرح فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق بیان نمود، ایشان در این اظهارات مبسوط نتیجه گرفتند که: «… این سید اولاد پیغمبر (خاتمی) گورباچف نیست و نظام جمهوری اسلامی هم اتحاد جماهیر شوروی نمی باشد…»     به نقل از مضمون

پیرامون این مهم بیان مطالبی چند ضرور است:

۱ـ زمانی پیش از آن، مقارن بود با برپایی کنفرانس سران هفت کشور صنعتی جهان یعنی دولت های «آمریکا، انگلیس، ژاپن، آلمان، ایتالیا، فرانسه و کانادا» که  بهتر است این هفت دولت را به نام دیرین آن ها که برای ما ایرانیان و بسیاری از کشورهای جهان ستم کشیده و همه غارتگران و غارت شدگان جهان روشن است عنوان کشورهای استعماری بیان کنیم یعنی رؤسای دولت های شرکت کننده در کنفرانس جنایتکار گوآدولوپ، کنفرانسی که در آن تصمیم جهان استعمارگر برای براندازی مدیریت وقت ملت ایران در زیر عنوان  « بردن شاه » و آوردن دوره ای:  « آنچه آنان انقلاب می نامیدند» انجام شد. در این کنفرانس که محور اصلی آن هفت دولت استعماری و غارتگر فوق الذکر هستند در کنار صندلی های سران دولت های هفت گانه مزبور «صندلی هشتم» یعنی صندلی دیگری قرار دادند که قبلاً آقای یلتسین روی آن تکیه زد و اکنون پوتین رئیس جمهور وقت دولت فدرال روسیه بر آن صندلی قرار می گیرد؟!

۲ـ بنابراین فروپاشی اتحادجماهیر شوروی که شرح و تفصیل آن را با تحلیلی توأم با نکته سنجی رهبری نظام حاکمیت فرقه ای بیان داشتند، چنین نتیجه داد که درکنار هفت صندلی قطب غارتگران جهانی صندلی دیگری نیز قرار گرفت و پوتین، رئیس جمهوری دولت فدرال روسیه که زمانی به عنوان محور قطب دوم جهان، عنوان مبارزه جهانی کارگران و رنجبران را داشت تکیه زد و در واقع بار دیگر در تاریخ جامعه بشری قطب گسترده و حاکمیت ظالمانه جهانی، تمدن غرب، به طور کلی با همان ستمگری ها و خودکامگی های دوران امپراتوری روم تا پس از آن، شکل گرفت.

۳ـ آقای خامنه ای به تحلیل خاص و دقیق طرح ازهم پاشی اتحاد جماهیر شوروی پرداختند ولی ایشان به این نکته اشاره ننمودند که پیش از طرح فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که سال های بسیار بود از طرف قدرت های استعماری دنبال می شد، چرا و چگونه طرح ازهم پاشی قدرت عظیم فرهنگی، سیاسی و نظامی ملت بزرگ ایران در این منطقه از جهان اجرا گردید؟ بهانه چنین طرحی مبارزه با دیکتاتوری شاه؟! و پایین کشیدن او از تخت سلطنت بود که می دانستند سخت بیمار است و آخرین روزهای حیات خود را می گذراند.

۴ـ در این منطقه از جهان بار دیگر بر محور فرهنگ دیرین و ظرفیت های گوناگون علمی، جغرافیایی، اقتصادی، نیروهای انسانی، بسیج وسیع و بی مانند نظامی در دریاها و آسمان ها و زمین، قدرتی شکل گرفته بود که این قدرت از شاخ آفریقا گرفته تا مدار هفده درجه در اقیانوس هند، از سرزمین های اروپا گرفته تا آفریقای جنوبی، از شبه قاره هند گرفته تا مناطق استعمار شده توسط روسیه، دست اندرکار گسترش نفوذ فرهنگی و سیاسی و نظامی خود بود. پایه این گسترش، فرهنگ همه انسانی و ایرانی و در نتیجه حرکت مجدد به سوی برپایی تمدنی بزرگ برای صیانت از حقوق همه اقوام و تیره های انسانی بود.

۵ـ با وجود  حضور ده ها  کانون فساد و  تباهی و  صدها  عوامل  وابسته به  فراماسونری و صهیونیسم و کمونیسم بین الملل و دیگر عوامل توطئه های جهانی،اموردر مسیر تغییرات و تحولات کلی بین المللی پیش می رفت. برپایی چندین نیروگاه اتمی، فراهم ساختن عظیم ترین نیروی دریایی، زیر آب و روی آب، گسترش چشمگیر کارخانه ها و صنایع گوناگون، زیر پوشش گرفتن تمامی منطقه به وسیله هواپیماهای تدافعی و تهاجمی ایران، مشارکت ایران در کارخانه هایی چون کروپ و صنایع نفت شمال انگلیس و آفریقای جنوبی و هند و دیگر مناطق، این ها همه نمونه هایی از ایجاد قدرت ملی بزرگ و با فرهنگ بود که بار دیگر جهان سیاه کار بنیان گرفته بر فرهنگ ضد انسانی سزار و روم را تهدید می نمود.

۶ـ آنچه عامل تهدید شونده در این منطقه از جهان بود، طرح های صهیونیسم بین المللی و اهداف جهانی آن می بود. صهیونیسم برای اجرای برنامه جهانی خود می بایست سرپرست و اداره کننده این منطقه از جهان لااقل از نیل تا فرات باشد، برای چنین طرحی نه قدرت اردن قابلیت معارضه داشت و نه قدرت مصر و یا سوریه و یا دولت های دیگر به اصطلاح عربی، قدرت معارض با طرح صهیونیسم بین المللی، قدرت عظیم و فرهنگ آفرین ملت بزرگ ایران بود. بنابراین از دیدگاه صهیونیسم بین الملل و مدافعان و همکاران آن که  مآلاً  به  ایجاد  طرح دهکده جهانی وی انجامد، می بایست قدرت ملت ایران را از هم پاشید، پس طرح فروپاشی اقتدار ملت ایران، قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در دست اجرا قرار گرفت.

۷ـ هرگاه قدرت ملت ایران با همان ابعاد و کیفیات وجود می داشت و اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشیده می شد، آنگاه تمامی سرزمین های قفقاز و آسیای مرکزی به محور اصلی و سرزمین مادری یعنی ایران می پیوستند، آنگاه اتحاد بزرگ اقوام ایرانی و تیره های فرهنگی و مذهبی وابسته به آن، بار دیگر محور ایجاد قدرت ضداستعمار جهان می شد، آنگاه به ناچار در کنفرانس هایی از این قبیل، قدرت ملت ایران بر روی صندلی هشتم تکیه می زد و به دفاع از جهان استعمار زده و صیانت از حق و عدالت برابر جهان ستمکار و ضد فرهنگ انسانی می ایستاد و آن نتیجه ای بود که هرگز قدرت های استعمارگر و ضد انسانی و نیز فرهنگ اسلاوها طالب وقوع چنین رخدادی نبودند.

۸ـ بدین سان پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیش از آن که شاه بیمار ایران خرقه تهی کند وسیع ترین توطئه بین المللی که نه تنها در تاریخ ملت ایران بلکه در تاریخ جهان بی مانند است، در دست اجرا قرار گرفت. متأسفانه تیرک و به قول خطبای منبرها «عمود» این فاجعه بزرگ تاریخی را باورهای وسیع مذهبی مردم قرار دادند و شد آنچه نباید می شد؟! به قول فردوسی شاعر بزرگ ایران بار دیگر تخت با منبر برابر شد! غم انگیز تر آن که مردم چونان گوسفندان شدند و ولی فقیه چونان چوپان و شبان؟!

۹ـ همه سیاست های استعماری و گردانندگان کنفرانس گوآدولوپ می خواستند پیش از درگذشت شاه این سناریوی وحشت و فروپاشیدن به دست ملت ایران انجام گیرد زیرا معلوم نبود پس از درگذشت شاه آنچه از مدیریت ایران، باقی می ماند رضایت به انجام این برنامه های وحشت انگیز و خسران بار می داد. هنگامی که برنامه ها انجام گردید و پس از آن که همه نهادهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ملت بزرگ ایران در هم کوبیده شد، پس از آن که از پشت بام مدرسه رفاه گرفته تا دورافتاده ترین مناطق ایران، اعدام های سیاه، انجام گرفت، پس از آن که جغدها بر روی ویرانه های کاخ های عظمت ملت ایران نشستند، آنگاه به حیات جسمانی شاه پایان دادند؟!

نتیجه:

این پایان ماجرای تاریخ نیست. ملت ستم کشیده ایران بار دیگر به پاخواهد خاست و رزم ضداستعمار و ضد ظلم و ستم جهانی، بر محور فرهنگ ایرانی و قیام اقوام ایرانی، جهانیان را بیدار خواهد ساخت. در این رزم ضداستعمار است که نهضت رهایی بخش پان ایرانیسم، کوشش ها را دنبال می کند و همچنان پیام آور مقاومت بزرگ تاریخ است.

به امید ایرانی آباد و آزاد در سایه حاکمیت ملی

پاینده ایران

Entry Filed under: Uncategorized. .۸ Comments Add your own

 • 1.    اصغرآقا  |  بهمن ۲۰ام, ۱۳۸۶ at ۵:۳۴ ب.ظ

  وز «والنتاین» در ایران هم باب شده و اقشار مختلف آن را جشن میگیرند!گفتگوی منظوم حاج خانوم و حاج‌آقا در رابطه با روز عشق.لفظ «والنتاین» در گویش شابدولظیمی و در لهجه‌ی حاج‌آقا و حاج خانوم تلفظ راحت‌تری پیدا کرده: «والنتان!».از قارئین گرامی التماس دعای دقت در خوانشِ این نمایش محاوره‌ای داریم.تبریک گفتن حاج خانوم والنتان را به حاج‌آقا و تشویق حاج‌آقا به والنتان کردن!- حاجی ‌آقا ناز والنتانتونهرچی والنتانه به قربانتونوالنتاناتون بی بلا ایشاللهسال دیگه کرب و بلا ایشاللاچه خوبه اینِ، چاردهم ِ فوریهمیگن روز عاشق و عشاقیهدلم میخواست جمعی‌رو مهمون کنموالنتانتونو چراغون کنمخواستم بیان شادی کنن بخندنبه والنتانتون دخیل ببندناما دیدم بهتره با ما باشینبا صیغه‌ها تو خونه تنها باشینشاید بخواین کلی والنتان کنینلازم که نیس به همه اعلان کنی

 • 2.    کاوه اهوازی  |  بهمن ۲۰ام, ۱۳۸۶ at ۸:۱۷ ب.ظ

  پاینده ایرانبا مطلبی از اهواز به روزم.پاینده ایران

 • 3.    برگزیده  |  بهمن ۲۱ام, ۱۳۸۶ at ۱:۳۳ ق.ظ

  گفتاری از « سن جورجو » ـ ژنرال ناسیونالیست اسپانیایی :”انقلاب در آنجا که عدالت و قانون وجود دارد جنایت یا جنون است لیکن در جایی که ظلم و شقاوت حاکم است همواره کاری است بر حق و درست.”

 • 4.    سراج  |  بهمن ۲۱ام, ۱۳۸۶ at ۱۱:۵۹ ق.ظ

  اندیشه های جاه طلبانه هم پیمان شاه خائن پزشکپور نادان در کشور ما جائی نداشته و نخواهد داشت.تاریخ مصرف ایشان تمام شده است.

 • 5.    بزرگمهر در پاسخ به سراج  |  بهمن ۲۱ام, ۱۳۸۶ at ۱۲:۲۸ ب.ظ

  هم میهن نادان من!این تو و اربابان بی خرد و تازی پرست تو هستند که تاریخ مصرف شان تمام شده و از نخستین روزی که پای به این مرزوبوم گذاشتند کاری جز تاراج ثروت های ملی و ریشه کن کردن تاریخ و فرهنگ ایران زمین انجام نداده اندلعنت بر وطن فروشان خائنزنده باد سرور پندار و همه ایرانیانی که قلب شان برای میهن شان می تپدپاینده ایران

 • 6.    مهدي رفعتي  |  بهمن ۲۱ام, ۱۳۸۶ at ۸:۲۸ ب.ظ

  با دروددوست گرامی چند پرسش از پان ایرانیست ها، کمونیست ها وقومیت طلبان مطرح کرده ام که خرسند می شوم اگر تمایل داشتید در این پرسش و پاسخ مشارکت کنید

 • 7.    سهند  |  بهمن ۲۶ام, ۱۳۸۶ at ۳:۰۵ ب.ظ

  مرگ بر فارس سگ و سردمداران سگش

 • 8.    رضا  |  تیر ۲۴ام, ۱۳۸۷ at ۱۰:۱۶ ب.ظ

  ای مگس ( پان ترک ) عرصه ی سیمرغ نه جولانگه توستعرض خود می بری و زحمت ما می داری

Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی