پيام همدردي فرزندان شیر و خورشید ایران به فراخورد پرواز جاودانه سرور محسن پزشکپور پندار

ژانویه 15, 2011

پرواز جاودانه یکی از بزرگان این سرزمین ،از جان گذشته ای پاک باز که از دودمان آزادگان این دیار که دلش مگر برای یگانگی ایران بزرگ وآزادی میهن نتپید ومگر در راه سربلندی وسرافرازی ایران و ایرانیان گامی برنداشت ومردم و تاریخ ایران زمین گواه بیش از نیم سده کوشش خستگی ناپذیر او برای گسترش آزادی و یگانگی سرزمین های ایرانی در این بزنگاه ارزشمند تاریخی ونگهبانی از آیین شکوهمند همیشه جاوید ایرانی است. بزرگ مردی ایستاده سرافراز دربرابر توفان ها که از نه تاریکی ترسید و نه ازمرگ . راد مردی که درهنگامه ی پیکار با اهریمنان پرخروش وجانباخته ،چون سرداری بزرگ از همه ی هستی خویش برای ایران وایرانی گذشت وهیچ گاه هیچ نیرویی نتوانست او را خاموش کند. سرور سروران محسن پزشکپور پندار جاوید مردی که همه ی زندگی خویش را برای سربلندی ایران و دادهای بنیادین مردم به کار برد. ما فرزندان شیروخورشید ایران به همه کسانی که از پرواز جاودانه این بزرگ مرد که برای ایران وایرانی کوشید ،اندوهگینند ،همدردی کرده ،دل آرامی گفته وآرزومندیم نامش نیک ویادش جاودان و روانش به مینو شاد و آرام باد.

ایدون باد. باشد که گامهایمان استوار، باورهایمان ماندگار وراهمان پر رهجو باد. زنده باد پیروزی.

خراسان – توس فرزندان شیر و خورشید ایران

Entry Filed under: آگاهي نامه,درگذشتگان. .Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها