قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل علیه رژیم ایران هم بدون رای مخالف تایید گردید!

مارس 5, 2008

پاينده ايران

متن كامل قطعنامه ۱۸۰۳ شوراي امنيت سازمان ملل عليه رژیم ايران

متن كامل قطعنامه ‌١٨٠٣ شوراي امنيت سازمان ملل كه بر روي سايت اين سازمان قرار گرفته به شرح زير است:

شوراي امنيت
بيانيه رياست شورا ‌٢٠٠٦/١٥/PRST/S مورخ ‌٢٩ مارس ‌٢٠٠٦ و قطعنامه (‌٢٠٠٦) ‌١٦٩٦ مورخ ‌٣١ ژوييه ‌٢٠٠٦ قطعنامه (‌٢٠٠٦)‌١٧٣٨ مورخ ‌٢٣ دسامبر ‌٢٠٠٦ و قطعنامه (‌٢٠٠٧)‌١٧٤٧ مورخ ‌٢٤ مارس ‌٢٠٠٧ را يادآوري و بر مفادشان بار ديگر تاكيد مي‌كند، بار ديگر بر تعهدش در قبال معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌يي، لزوم پايبندي كامل همه كشورهاي عضو معاهده به همه الزاماتشان تاكيد مي‌كند و حق كشورهاي عضو براساس بندهاي I و II آن معاهده براي توسعه تحقيق، توليد و استفاده از انرژي هسته‌يي با اهداف صلح‌آميز و بدون تبعيض را يادآوري مي‌كند،قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي Gov/‌١٤/٢٠٠٦ را يادآوري مي‌كند كه عنوان مي‌كند حل مساله هسته‌يي ايران به تلاش‌هاي جهاني منع اشاعه منجر خواهد شد و اهداف خاورميانه عاري از تسليحات كشتار جمعي و از جمله ابزار پرتابي آنها را محقق مي‌سازد، با نگراني جدي اشاره مي‌كند همانطور كه در گزارشات ‌٢٣ مه ‌٢٠٠٧ (‌٢٠٠٧/٢٢ /GOV)، ‌٣٠ اوت ‌٢٠٠٧ (‌٢٠٠٧/٤٨/GOV) و ‌١٥ نوامبر ‌٢٠٠٧ (‌٢٠٠٧/٤٨/GOV) مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تاييد شد، ايران تمام فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي و بازفرآوري و پروژه‌هاي مربوط به آب سنگين كه در قطعنامه ‌١٦٩٦ ، ‌١٧٣٧ و ‌١٧٤٧ مطرح شده بود، به طور كامل تعليق نكرده و…

پاينده ايران

متن كامل قطعنامه ۱۸۰۳ شوراي امنيت سازمان ملل

 عليه رژیم ايران

متن كامل قطعنامه ‌١٨٠٣ شوراي امنيت سازمان ملل كه بر روي سايت اين سازمان قرار گرفته به شرح زير است:

شوراي امنيت
بيانيه رياست شورا ‌٢٠٠٦/١٥/PRST/S مورخ ‌٢٩ مارس ‌٢٠٠٦ و قطعنامه (‌٢٠٠٦) ‌١٦٩٦ مورخ ‌٣١ ژوييه ‌٢٠٠٦ قطعنامه (‌٢٠٠٦)‌١٧٣٨ مورخ ‌٢٣ دسامبر ‌٢٠٠٦ و قطعنامه (‌٢٠٠٧)‌١٧٤٧ مورخ ‌٢٤ مارس ‌٢٠٠٧ را يادآوري و بر مفادشان بار ديگر تاكيد مي‌كند، بار ديگر بر تعهدش در قبال معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌يي، لزوم پايبندي كامل همه كشورهاي عضو معاهده به همه الزاماتشان تاكيد مي‌كند و حق كشورهاي عضو براساس بندهاي I و II آن معاهده براي توسعه تحقيق، توليد و استفاده از انرژي هسته‌يي با اهداف صلح‌آميز و بدون تبعيض را يادآوري مي‌كند،قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي Gov/‌١٤/٢٠٠٦ را يادآوري مي‌كند كه عنوان مي‌كند حل مساله هسته‌يي ايران به تلاش‌هاي جهاني منع اشاعه منجر خواهد شد و اهداف خاورميانه عاري از تسليحات كشتار جمعي و از جمله ابزار پرتابي آنها را محقق مي‌سازد، با نگراني جدي اشاره مي‌كند همانطور كه در گزارشات ‌٢٣ مه ‌٢٠٠٧ (‌٢٠٠٧/٢٢ /GOV)، ‌٣٠ اوت ‌٢٠٠٧ (‌٢٠٠٧/٤٨/GOV) و ‌١٥ نوامبر ‌٢٠٠٧ (‌٢٠٠٧/٤٨/GOV) مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تاييد شد، ايران تمام فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي و بازفرآوري و پروژه‌هاي مربوط به آب سنگين كه در قطعنامه ‌١٦٩٦ ، ‌١٧٣٧ و ‌١٧٤٧ مطرح شده بود، به طور كامل تعليق نكرده ونيز همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تحت پروتكل الحاقي از سر نگرفته است، گام‌هاي ديگري كه مورد درخواست شوراي حكام بوده را بر نداشته، به شروط قطعنامه ‌١٦٩٦، ‌١٧٣٧ و ‌١٧٤٧ شوراي امنيت كه براي اعتمادسازي ضروري است، پايبند نبوده است و خودداري ايران از برداشتن چنين گام‌هايي را سرزنش مي‌كند، با نگراني اشاره مي‌كند كه ايران درباره حق آژانس براي راستي‌آزمايي اطلاعات طرح كه ايران در پي كد ‌١. ‌٣ اصلاحيه ارايه كرده، وارد بحث شده است، تاكيد مي‌كند كه براساس بند ‌٣٩ توافقنامه پادمان ايران، كد ‌١. ‌٣ نمي‌تواند اصلاح شود يا به صورت يكجانبه به حالت تعليق درآيد و حق آژانس براي راستي‌آزمايي اطلاعات طرح ارايه شده به آن، حقي مستدام است كه به مرحله ساخت يا وجود مواد هسته‌يي در تاسيسات ارتباط ندارد، بار ديگر بر اراده‌اش براي تقويت اختيار آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تاكيد مي‌كند، با جديت از نقش شوراي حكام آژانس حمايت مي‌كند، از آژانس به دليل تلاش‌هايش براي حل مسايل مهم باقيمانده مربوط به برنامه هسته‌يي ايران در طرح اقدام ميان دبيرخانه آژانس و ايران تقدير مي‌كند (ضميمه ‌٢٠٠٧/٤٨/Gov)، از پيشرفت در اجراي اين طرح اقدام آنطور كه در گزارش مديركل آژانس مورخ ‌١٥ نوامبر ‌٢٠٠٧ (‌٢٠٠٧/٥٨/GOV) و ‌٢٢ فوريه ‌٢٠٠٨ Gov/‌٤/٢٠٠٨ منعكس شد، استقبال مي‌كند، تاكيد دارد بر اهميت رسيدن سريع و موثر ايران به نتايجي ملموس از طريق تكميل اجراي اين طرح اقدام ازجمله با ارايه پاسخ‌هايي به همه سوالاتي كه آژانس مي‌پرسد تا بتواند از طريق اجراي تدابير شفاف‌ساز مورد نياز تكميل بودن و صحت اظهاريه ايران را ارزيابي كند، اين اعتقاد را مطرح مي‌كند كه تعليق مطرح شده در پاراگراف ‌٢ قطعنامه ‌١٧٣٧ و پايبندي كامل و قابل راستي‌آزمايي ايران به مطالبات مطرح شده از سوي شوراي حكام آژانس به راه حلي ديپلماتيك از طريق مذاكره‌ منجر مي‌شود كه تضمين مي‌كند برنامه هسته‌يي ايران داراي اهداف منحصرا صلح‌آميز است، تاكيد مي‌كند كه چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، پادشاهي متحد انگليس و ايالات متحده قصد دارند اقدامات ملموس بيشتري را در خصوص كشف يك استراتژي كلي براي حل مساله هسته‌يي ايران از طريق مذاكره مبتني بر پيشنهادهايشان در ژوئن ‌٢٠٠٦ (S/ ‌٥٢١/٢٠٠٦)اتخاذ كنند، و تاييد اين كشورها را مبني بر اين يادآوري مي‌كند كه زماني كه اعتماد جامعه بين‌المللي به ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه هسته‌يي ايران احيا شود، به همان روشي با آن برخورد خواهد شد كه با هر كشور غير دارنده سلاح هسته‌يي و عضو معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي رفتار مي‌شود،
به حق كشورها و الزامات آنها در رابطه با تجارت بين‌الملل احترام مي‌گذارد، از رهنمود انجام گرفته از سوي نيروي ضربت اقدامات‌ مالي (FATF) براي كمك به كشورها در اجراي الزامات مالي‌شان تحت قطعنامه ‌١٧٣٧ استقبال مي‌كند، مصمم است با اتخاذ اقدامات مناسب براي ترغيب ايران به پايبندي به قطعنامه‌هاي ‌١٦٩٦، ‌١٧٣٧، ‌١٧٤٧ و مطالبات آژانس، به تصميماتش ترتيب اثر دهد و نيز توسعه فن‌آوري‌هاي حساس در ايران در حمايت از برنامه‌هاي هسته‌يي و موشكي اين كشور را تا زماني كه شوراي امنيت تشخيص دهد اهداف اين قطعنامه‌ها برآورده شده، محدود كند، از خطرات اشاعه كه برنامه هسته‌يي ايران مطرح مي‌كند و در اين چارچوب از شكست مداوم ايران در بر آوردن مطالبات شوراي حكام و پايبندي به مفاد قطعنامه‌هاي ‌١٦٩٦، ‌١٧٣٧ و ‌١٧٤٧ شوراي امنيت نگران است و به ضرورت مسووليت ابتدايي‌اش تحت منشور سازمان ملل براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي واقف است،براساس بند ‌٤١ فصل VII منشور سازمان ملل اقدام مي‌كند،

‌١- بار ديگر تاكيد مي‌كند كه ايران بايد بدون تاخير بيشتر گام‌هاي مورد درخواست شوراي حكام آژانس در قطعنامه ‌٢٠٠٦/١٤/GOV را كه براي اعتمادسازي نسبت به ماهيت منحصرا صلح‌آميز برنامه هسته‌يي‌اش و حل مسايل مهم باقيمانده ضروري است، بردارد و در اين چارچوب بر تصميمش مبني بر اينكه ايران بايد بدون تاخير گام‌هاي مورد درخواست پاراگراف ‌٢ قطعنامه ‌١٧٣٧ را بردارد، تاكيد مي‌كند و تاكيد مي‌كند كه آژانس تاييد اين كه ايران اصلاحيه كد ‌١. ‌٣ را به كار خواهد برد خواستار شده است؛

‌٢- از توافق ميان ايران و آژانس براي حل همه مسايل باقيمانده مربوط به برنامه هسته‌يي ايران و پيشرفت حاصله در اين خصوص آن طور كه در گزارش ‌٢٢ فوريه ‌٢٠٠٨ (Gov/‌٤/٢٠٠٨) مطرح شده، استقبال مي‌كند، آژانس را به تداوم كارش براي روشن ساختن همه مسايل مهم باقيمانده ترغيب مي‌كند، تاكيد مي‌كند كه اين امر به ايجاد دوباره اعتماد بين‌المللي نسبت به ماهيت منحصرا صلح‌آميز برنامه هسته‌يي ايران كمك مي‌كند، و از آژانس در تقويت پادمان‌هايش در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران مطابق با توافقنامه پادمان ميان ايران و آژانس حمايت مي‌كند؛

‌٣- از همه كشورها مي‌خواهد در خصوص ورود يا عبور افرادي كه در فعاليت‌هاي هسته‌يي حساس اشاعه يا توسعه سيستم‌هاي پرتابي سلاح هسته‌يي ايران دست‌اندركار بوده، مستقيما همكاري كرده‌اند يا از آن حمايت كرده‌اند، به و از قلمروشان هشياري و محدوديت به خرج بدهند، و در اين رابطه تصميم مي‌گيرد كه همه كشورها بايد به كميته ايجاد شده در پي پاراگراف ‌١٨ قطعنامه ‌١٧٣٦ درباره ورود يا عبور اشخاص معرفي شده در زمينه قطعنامه ‌١٧٣٧ ضميمه I قطعنامه ‌١٧٤٧ يا ضميمه I همين قطعنامه و نيز اشخاص بيشتر معرفي شده به وسيله شوراي امنيت و يا كميته به عنوان افرادي كه در فعاليت‌هاي هسته‌يي حساس اشاعه در ايران يا توسعه سيستم‌هاي پرتابي سلاح هسته‌يي از جمله از طريق مشاركت در تهيه اقلام، كالاها، تجهيزات، مواد و فناوري ممنوعه مشخص شده در پاراگراف سه و چهار قطعنامه ‌١٧٣٧ و تحت تدابير آن، دست‌اندركار بوده، كمك مستقيم كرده‌اند يا از آن حمايت كرده‌اند، به قلمروشان يا از طريق آن اطلاع دهند، به استثناي جايي كه چنين ورود يا عبوري براي فعاليت‌هايي باشد كه مستقيما به اقلامي مربوط شوند كه در زيرپاراگراف‌هاي ‌٣(b)(i) و (ii) قطعنامه ‌١٧٣٧ مربوط باشد؛

‌٤- تاكيد مي‌كند كه هيچ‌چيز در پاراگراف سه بالا مستلزم آن نيست كه يك كشور از ورود اتباع خود به قلمرواش خودداري كند و همه كشورها بايد در اجراي پاراگراف بالا ملاحظات بشردوستانه را از جمله الزامات مذهبي و نيز لزوم برآوردن اهداف اين قطعنامه، قطعنامه ‌١٧٣٧ و قطعنامه ‌١٧٤٧ از جمله بند XV اساسنامه آژانس را در نظر داشته باشند؛

‌٥- تصميم مي‌گيرد كه همه كشورها بايد اقدامات لازم را اتخاذ كنند تا از ورود يا عبور افراد معرفي شده در پيوست II اين قطعنامه و نيز اشخاص بيشتري كه شوراي امنيت يا كميته معرفي كرده‌اند، جلوگيري كنند، منظور افرادي است كه در فعاليت‌هاي هسته‌يي حساس اشاعه در ايران يا توسعه سيستم‌هاي پرتابي سلاح هسته‌يي از جمله از طريق مشاركت در تهيه اقلام، كالاها، تجهيزات، مواد و فناوري ممنوعه مشخص شده در پاراگراف سه و چهار قطعنامه ‌١٧٣٧ و تحت تدابير آن، دست‌اندركار بوده، كمك مستقيم كرده‌اند يا از آن حمايت كرده‌اند، به استثناي جايي كه چنين ورود يا عبوري براي فعاليت‌هايي باشد كه مستقيما به اقلامي مربوط شوند كه در زيرپاراگراف‌هاي ‌٣(b)(i) و (ii) قطعنامه ‌١٧٣٧ مربوط باشد و مشروط بر اينكه هيچ چيزي در اين پاراگراف يك كشور را به جلوگيري از ورود اتباعش به قلمرواش ملزم نسازد؛

‌٦- تصميم مي‌گيرد كه اقدامات تحميلي پاراگراف ‌٥ بالا نبايد در جايي به كار برود كه كميته بر مبناي مورد به مورد تشخيص مي‌دهد چنين سفري به دلايل نياز بشردوستانه از جمله الزامات مذهبي توجيه‌پذير است يا در جايي كه كميته نتيجه مي‌گيرد كه برعكس يك استثنا اهداف قطعنامه فعلي را به پيش مي‌برد؛

‌٧- تصميم مي‌گيرد كه تدابير مشخص شده در پاراگراف‌هاي ‌١٢، ‌١٣، ‌١٤ و ‌١٥ قطعنامه ‌١٧٣٦ بايد همچنين براي اشخاص و شركت‌هايي كه در ضميمه‌هاي يك و دو اين قطعنامه برشمرده مي‌شوند و هر شخص يا شركتي كه به نفع آنها يا به دستورشان كار كند و شركت‌هايي كه تحت مالكيت يا كنترل آنها باشد و اشخاص و شركت‌هاي مشخص شده به وسيله شورا يا كميته كه به اشخاص و شركت‌هاي معرفي شده در فرار از تحريم‌ها يا نقض شروط اين قطعنامه ‌١٧٣٧ و قطعنامه ‌١٧٤٧ كمك مي‌كند، به كار رود؛

‌٨- تصميم مي‌گيرد كه همه كشورها بايد تدابير ضروري را انجام دهند تا از تامين، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم [آنچه در پي مي‌آيد] از طريق قلمروشان يا به وسيله اتباع‌شان يا با استفاده از قايق‌ها يا هواپيماهاي پرچمدارشان يا براي استفاده در ايران يا به نفع ايران، چه منشاء آن در قلمروشان باشد و چه نباشد، جلوگيري شود:

(a) همه اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فن‌آوري مطرح شده در بخش دوم INFCIRC/‌٢٥٤/Rev.7 از سند S/‌٨١٤/٢٠٠٦، به است
ثناي تامين، فروش

Entry Filed under: Uncategorized. .No Comments yet Add your own

  • 1.    کانون هواداران فتاح  |  مارس 5th, 2008 at 4:40 ب.ظ

    سخنی با مسیحیان و یهودیان:بهترین راه شناخت عیسی مسیح چطور باید مسیح را شناخت . قبل از هر چیز باید بدانیم که شناخت هر چیزی به برقراری ارتباط با آن ، برخورداری از آن و در نهایت یگانگی با آن منجر می شود . بنابراین یکی از ضروری ترین ارکان زندگی ما شناخت نجات دهنده است زیرا از این طریق امکان برخورداری از قدرت نجات او و برخورداری از وجود او و همراهی او فراهم می شود . آیا از طریق کتابها می شود مسیح را شناخت ؟ باید گفت بقدری در این زمینه کتاب و مقاله وجود دارد و بقدری این مطالب متضاد و متنوع اند که شاید اگر تا پایان عمر خود مطالعه و تحلیل کنیم نتوانیم به دیدگاه روشنی در این باره دست یابیم . معلوم نیست که تعداد کتابهایی که در تأیید مسیح بودن عیسی نوشته شده بیشتر است یا تعداد کتبی که در ردّ این موضوع وجود دارد . راه دوم ، مراجعه به کتاب مقدس و بررسی نشانه ها و علائم است اما این راهی طولانی ، پرپیچ خم و خطرناک به نظر می رسد و ممکن است سالها بگذرد و نتیجه ای که غیرقابل تردید باشد به دست نیاید …. بهترین راه آنطور که در کتب آسمانی هم مکتوب است، طریق ایمان است . ایمان بیاوریم و در مسیر ایمان خود پیش برویم . این ایمان می تواند از هر نقطه ای شروع شود . از اینکه قرآن و کتب مقدس تشریح کرده اند که عیسی همان مسیح و روح خدا و نجات دهنده است یا از اینجا که خداوند این را در روح ما و برای ما آشکار کرده است . بهترین راه ، آخرین است . ایمان بیاوریم و بگذاریم خداوند در درون ما این حقیقت را آشکار کند . باید بر ایمان خود بایستیم و آن را با هر قدمی ، قوی تر و شدیدتر کنیم تا زمانی که به تجربۀ یگانگی نائل شویم .حافظان مسیحhttp://www.rouhemasih.persianblog.ir

Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها