وظیفه ای که داریم، صیانت از ایران است

نوامبر 14, 2011

نوشته:فرهاد باغباني

در این چند روز که گذشت خبر حمله قریب الوقوع ارتش اسراییل در رسانه های خارجی وداخلی بازتاب گسترده ای داشته است. پس از آن که  نتانیاهو نخست وزیر دست راستی و افراطی اسراییل هشدار داد که تا پیش ازفرارسیدن زمستان باید به ایران حمله کرد،سپس روزنامه گاردین خبر از آماده شدن نیروهای انگلیسی برای حمله به ایران را تیتر زد… اینبار ایهود باراک وزیر دفاع ظاهرا صلح طلب تر و دست چپی اسراییل نیز با ایراد سخنانی به شدت تندتر ازدست راستی ها حمله به تاسیسات اتمی ایران را تایید کرد. خبرها نشان دهند جنگ تازه ای در منطقه می باشد حول محور ایران مظلوم.

در این راستا ذکر مواردی چند مهم وضروری به نظر می رسد:

1- نخست آن که کشوراسراییل ماهیتی کاملا صهیونیستی ونژاد پرستانه داردمهمترین عامل بی ثباتی درمنطقه ومرکزبحران خاورمیانه می باشد (نگاه کنید به کتاب ارزشمند بحران در خاورمیانه  نوشته دکتر حمید احمدی).ازاین جهت این کشور که به هر حال همه خوب می دانیم تحت چه الزامات بین المللی تشکیل شدعموما از زمان تشکیل تا کنون بیشترین درگیری ها و منازعات منطقه ای را با کشورهای همسایه خود داشته است.ازاین جهت اسراییل همیشه به عنوان اهرمی از سوی کشورهای غربی وبویژه آمریکا برعلیه کشورهایی که آن ها خود محور شرارت می نامندشان عمل کرده است.

2- دوران اصلاحات زمانه ای بود از دید برخی پاییزی و نه بهاری برای وزیدن نسیم آزادی،  همزمان درپاییز اصلاحات وروزهای آخر دولت خاتمی، بزرگ ترین خیانت درباب منافع ملی ایران صورت گرفت. کنفرانس تهران که در زمان خاتمی، مردی که بیش از همه مسوول این همه گرفتاری درایران است به سرنشینی حسن روحانی  برگزارشد.دبیروقت شورای امنیت ملی،وزیرخارجه انگلیس،آلمان وفرانسه… خواننده گرامی خوب به یاد خواهد آورد که پس ازانعقاد قرارداد تهران جک استراو وزیر خارجه وقت انگلیس چگونه پای کوبی و شادمانی  می کرد. یادتان هست که جک استراو جلوی خبرنگارها رقص شادی میکردومیگفت:اروپا درتهران به ایران گل زد.بعدها استراو درمصاحبه ای تاریخی گفت: ما در تهران بازی بزرگ را انجام دادیم و توپ را برای همیشه در زمین  بازی ایران انداختیم.بله،استراو دقیق و موشکفانه فهمیده بود خیلی بهتر بسیاری از سیاسیون وطنی که  چه کلاه گشادی بر سر ایران رفته است.

3- بزرگ ترین خیانت به ملت ایران انجام گرفت. یعنی دولت اصلاحات همان دولتی که مثلا دغدغه آزادی داشت منافع ملی ایران رافدای بازی باغرب کرد. بازی باخت باخت ما. ایران ملزم شد که ان پی تی را وملزومات آن را بپذیرد وبدون هیچ گونه تعللی نیروگاه نطنز را تعطیل کرده وقفل زند.ایران متعهد شدهرگاه وهر زمان که کارشناسان (بخوانید جاسوسان غرب) آژانس اراده کنند بی طی نمودن هرگونه مراسم دیپلماتیک وارد خاک ایران شده و از هرکجا از ساختمان های دولتی گرفته تا پادگان های نظامی وخانه های مردم عادی را مورد تفتیش و بازرسی قرار دهند.!!! نقض اصل حاکمیت ملی… بله خواننده گرامی در زمانی که آقای خاتمی و یارانش برای ملت ایران بازی گرگم به هوای اصلاحات  به راه انداخته بودند سر ایران در بازی بزرگان آن هم در تهران، پایتخت ما که شهر شکست های بزرگ نام گرفته است بریده شد و اعتراضی هم ازطرف گروه های سیاسی و احزاب مخالف بلند نشد چون که در آن زمان همه سرگرم پروژه اصلاحات در ایران بودند وکسی را وقت سرخاراندن نبود که به بازی بزرگ  و به کنفرانس تهران، به جک استراو به نقش خاتمی و حسن روحانی در انعقاد این قرارداد ننگین وخفت بار که حق حاکمیت ملی ایران را در روز روشن بدون هرگونه جنگ و درگیری و حمله ارتش بیگانه ای نقض می کرد،بیاندیشد. البته  ایران تشویقی هم گرفت به قول لاریجانی: یه آب نبات چوبی.

4- درهمان زمان تنها وتنها این حزب پان ایرانیست ودکترمحسن پزشک پور بودند که نسبت به انعقاد قرارداد تهران که حق حاکمیت ملی ایران را تماما نقض می کرداعتراض شدیدشد. بدینسان دولت اصلاحات به خیانت به منافع وامنیت ملی ایران متهم میشود. حال که به گذشته وسیر حوادث نگاهی می اندازیم به عمق این خیانت بزرگ دولتمردان  که چه عرض کنم نوکیسه گان اصلاحات چی پی می بریم. توجه داشته باشید تمام مراکز مهم ،کارخانجات ،تاسیساتی وفنی، نیروگاه های ایران،پادگانها،حتی پاسگاهها،نیروگاه بوشهر،نیروگاه نطنز واراک همه وهمه در اختیارجاسوسان غربی قرارگرفتند برای خلع سلاح کردن ایران، پیش ازهجوم همه جانبه.آنچنان که با عراق کردند.

5- نخست موشک ها را شناسایی و از کار خواهند انداخت.سپس تحریم های بین المللی را گسترش می دهند. بعد قطعنامه پشت سر قطعنامه صادر می شود ناگهان سروکله بی بی سی پیدا می شود تا برای ما ازدموکراسی و آزادی خواهی بگوید بعضی وقت ها شاهنامه خوانی هم پخش می کند اما همه این ها تنها شعبده کاری بی بی سی است آن ها هر وقت آمدند ایران مورد حمله متفقین قرارگرفت. بی بی سی مهمترین نقش را درحال حاضر برای آماده کردن افکار عمومی ایران برای تسلیم شدن دربرابر حمله خارجی برعهده دارد.

6- وقتی ایران را تسلیم کردند در قرارداد تهران.خزان دولت اصلاحات دیری نپایید یعنی کاری را که مقید به انجامش بودند به درستی صورت پذیرفت. ایران را باید تسلیم و دست و پا بسته در اختیار غرب برای کشتن بزرگ می نهادند!!. با شعارهای فریبنده ای چون گفتگوی تمدن ها،تنش زدایی و مصلحت نظام، ایران به قربانگاه غربی ها رفت.دریغا که در نبود ملت چه خیانت های بزرگی ممکن است صورت بگیرد. ملت برای اصلاح طلبان از هر بیگانه ای غریب تر و غیر خودی تر بود.

7- دولت احمدی نژاد سرکارآمد.به قول قوام السلطنه کشتیبان را ناخدایی دیگر آمد. این دولت قرارداد تهران را به آب نبات چوبی تشبیه کرد.اگرهمه کاستیهای دولت را می بینیم باید به بزرگ ترین قوت دولت احمدی نژاد نیزاشاره کنیم وآن ایستادگی دربرابر قرارداد تهران ومقاومت کردن در برابر تسلیم محض بود. دولت به جای اتخاد سیاست شکست وتسلیم محض به تاکتیک برد و باخت درعرصه بین المللی روی آورد.

8- بدین سان جهان غرب بیشترین فشارها را برایران وارد کرد. تحریم های بین المللی روز به روز افزایش یافت وملت ایران روز به روز فقیرترازگذشته شد.منابع مالی ملت ایران توسط عموما عناصروابسته به غرب همچون خاوری ها به یغما رفت وهمزمان رسانه های غربی بیشترین فشارها را برای فشار تبلیغاتی بر نیروهای نظامی ایران وارد نمود.در این شرایط تمام تلاش سازمان های جاسوسی غرب به همراه دستگاه عظیم خبرپراکنی آنها هدف قراردادن نیروی نظامی سپاه قدس است تامهمترین ونیرومندترین شاخه سپاه یعنی قدس با ایجاد سناریوهای ساختگی همچون ترورسفیرعربستان درآمریکا متهم وموردهجوم رسانه ای قراربگیرد. یعنی آماده کردن افکارعمومی جهان . برای زدن سپاه قدس.

9- همزمان رسانه های خارجی مرتب عکس ژنرال نیرومندی را نشان می دهند که نامش سردار قاسم سلیمانی است.او فرمانده سپاه قدس است. گاردین برایش افسانه ها می سراید و ژنرال پتررایس می گوید: او اشک مرا در عراق در آورد.

گاردین می نویسد: ژنرال سلیمانی قدرتمند ترین مرد حال حاضر در عراق است. در خبرها بود که کنگره آمریکا درصدد آماده کردن طرحی است که علاوه بر تحریم سپاه قدس و فرماندهانش بودجه ای برای ترور ژنرال سلیمانی اختصاصا دراختیار سیا قرار گیرد.!!! آمریکا طرح ترور ژنرال هایی از نوع سردار سلیمانی را تصویب می کند و بعد از آن حمله بزرگ آغاز خواهد شد.طرح خلع سلاح شدن ایران از درون، پیش از حمله و بازی بزرگ.

10- سردارسلیمانی مردی است میان سال،چهارشانه،راست قامت با موهای جوگندمی با چشمانی نافذ و اراده ای آهنین و پیروزازجنگ برگشته. او درحال حاضر همزمان توانایی آن را دارد که هم سوریه را کنترل کند هم به مشکلات حماس درغزه رسیدگی نماید وبا دولت محمود عباس برای سهم بیشتر غزه و حماس در دولت چانه زنی کند. او در لبنان حزب الله را در اختیار دارد و می تواند برای نخست وزیر لبنان انگشت دست تکان دهد!! وی همزمان چنانچه گاردین می نویسد: نیرومند ترین مرد عراق است.گفته می شود بارزانی ها وجلال طالبانی رییس جمهور عراق برای گرفتن وقت دیدار با سردارسلیمانی لحظه شماری میکنند.پس بی دلیل نیست که نیرومندترین مردحال حاضرمنطقه حساس خاورمیانه اکنون مرکزتوجه سازمانهای امنیتی دنیا قرارگرفته است.برای ازبین بردن اوبودجه اختصاصی درنظرگرفته میشود.همزمان افکارعمومی داخلی  توسط رسانه های فارسی زبان به ظاهر اپوزیسیون، آموزش می بینند که سپاه قدس نیروی خطرناکی برای امنیت وآسایش مردم ایران است. درحالی که سپاه قدس هیچگونه عملیات داخلی راتاکنون طرح ریزی نکرده است ودروقایع مهم انتخابات سال 88 هیچگونه نقش ودخالتی نداشته است.اصولاساختار سپاه قدس برون مرزی طراحی شده وهیچ گونه تبحرو مهارتی در فرونشاندن شورش های داخلی درایران ندارد.بی شک هرگز و هرگز هیچ فرد میهن پرستی حاضر نخواهد شد که ارتش و سپاه ایران در برابر نیروهای آمریکایی و سربازان جهودی ذبح و قربانی شود.هرگونه اصرار به خلع سلاح سپاه  وارتش ایران و تاکید بر آن، بی شک خیانتی است نابخشودنی…ارتش و سپاه ایران می بایست درهرشرایطی ضامن استقلال و تمامیت ارضی میهن باشند.در این راستا برای فرونشاندن کاستی ژئوپلتیک در مرزهای ایران نیروهای مسلح ایران باید تا دندان مسلح و مجهز به انواع سلاح های جنگ افزاری باشند.

11- خانم وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون دراقدامی ناگهانی ولی کاملا برنامه ریزی شده و مدون با دورسانه فارسی زبان یعنی صدای آمریکا و بی بی سی گفتگو کرد و ازاین طریق پیام هایی را به ایران رد وبدل کرد. سپس اسراییل ایران را به حمله نظامی تهدید می کند پس از آن گاردین مقاله ای مبنی به آماده شدن نیروهای انگلیسی برای حمله به ایران می نویسد. بعد آمانورییس آژانس اتمی گزارشی دال بر داشتن وآماده شدن ایران برای سلاح هسته ای ارایه می کند. آیا پازل حمله به ایران در حال تکمیل شدن است؟!!

12- اوباما با همه چاره اندیشی هایش هم اکنون توسط لابی های یهودی در آمریکا برای حمله به ایران تحت فشار است آیا درغیر این صورت و تمکین نکردن اوباما از صهیونیست ها،باید منتظر آماده شدن جمهوری خواهان و یک راست گرای افراطی در کاخ سفید بود تا بازی بزرگ را برای حمله به ایران تدارک ببیند؟ !!! آیا دموکرات ها یا همان کبوترهای سفید که خود را سفیران صلح جهانی لقب داده اند جاده صاف کن جمهوری خواهان یا بازهای معروف برای حمله به ایران خواهند شد؟!

13- در این شرایط مواضع اپوزیسیون نیز قابل توجه است. بسیاری از این گروه ها چه چپ چه راست لحظه شماری می کنند برای حمله غرب به ایران. آن ها سرشکسته و نا امیدند برای تغییر درایرانند.آن ها منتظرند چنین حادثه ی هولناکی اتفاق بیفتد تا همچون چلپی ها سوار بر تانک های آمریکایی وارد تهران شودند. احزاب قوم گرا تنها در صورت حمله نظامی غرب به ایران خواهند توانست کابوس بزرگ خود که همانا تکه تکه شدن ایران است را از خواب ورویا به واقعیت تبدیل کنند. حزب دمکرات کردستان کاک هجری از سودانیزه شدن ایران بارها وبارها طی بیانیه هایی استقبال کرده است. پان ترکیست ها در کنار گوش دولت باکو نشسته اند و آرزوی حمله به ایران را به صورت آشکار بیان می کنند. چه بسا هیزم این آتش افروزی هم باشند.عربستان و امارات وهابیت را در خوزستان ترویج می کنند تا هنگام فرا رسیدن لحظه ی نهایی و در نبود قدرت مرکزی، جنگ های خونین قومی قبیله ای درخوزستان به راه افتد.یادمان باشد نفت ایران را خوزستان تامین میکند.آ اس آ سازمان جاسوسی پاکستان؛همچنان بر روی گروه جندالله سرمایه گزاری می کند.با ترسیم چنین فضایی است که آینده ایران در صورت حمله نظامی غرب به بهانه ی واهی داشتن احتمالی سلاح اتمی بسیار بسیار تاریک و مبهم خواهد بود. آیا این احزاب و گروهها مخالفین هیات حاکمه هستند یا اپوزیسیون ملت ایران؟!شکاف دولت وملت درمسیررسیدن به دموکراسی به هرحال پرخواهد شد.دراین راستا انتظارمیرودهیات حاکمه نیزعقلانیت به خرج داده و با اصرار برهمبستگی ملی جلوی هرگونه نفاق وتفرقه قومی را گرفته وبا آغازطرح مشارکت عموم ملت درسرنوشت ملی خویش فصل تازه ای ازمناسبت دولت وملت را درتاریخ ایران آغاز نماید.دراین مسیربیش ازهر زمان دیگری کشورما نیاز به صبر،شکیبایی وبردباری از هر دو طرف و طرح آشتی ملی ازسوی هیات حاکمه دارد.آیا نه اینکه باید نخست ایرانی باشد وبعدبرسربایدهاونبایدهای موجود درحل مساله حق وحقوق شهروند ایرانی به راهکار وتفاهم و نقطه نظری چاره ساز دست یابیم؟

14- یادمان باشد اسراییل تا کنون هیچ کارشناس آژانس هسته ای را برای بازدید از مراکز هسته ای راه نداده است. گفته می شود اسراییل در حال حاضر چیزی در حدود 275 کلاهک هسته ای دارد. آیا اسراییل برای منطقه  تا کنون بحران آفرین بوده است یا ایران .؟کدام کشور شعار می دهد: از نیل تا فرات سرزمین یهود است.؟ در این 200 سال اخیر ایران به کدام کشورهمسایه حمله کرد است.؟ اصولا استراتژی ما دراین دو قرن اخیر بر دفاع استوار بوده و نه یورش و جنگ. این استراتژی، البته کاملا اشتباه و خائنانه در حق ملت ایران بوده است و جز شکست و خفت ارمغانی برای ملت و تاریخ ایران نداشته است.

15- دراین راستا موضع گیری مسوول سازمان جوانان حزب پان ایرانست قابل تامل است. وی در گفتگویی با سایت حزب پان ایرانیست به نکاتی مهم و ضروری اشاره نمود و هر گونه حمله به تاسیسات هسته ای ایران را حمله به داشته های ملت ایران دانست. این موضع گیری شفاف ومیهن پرستانه توسط حزب پان ایرانیست آن هم در شرایطی که بسیاری ازاحزاب اپوزیسیون برای حمله غرب به ایران مقدمه چینی وسازمان های به اصطلاح حقوق بشری و کمپین ها راه می اندازند، بسیار دقیق، خردمندانه و قابل ستایش است. یادمان باشد باز درهمان حمله صدام دیوانه به ایران بسیاری از کسان که مهر ملی نیز برپیشانی داشتند ازحمله صدام بعثی به ایران نه تنها حمایت کردند بلکه با حزب بعث همکاری اطلاعاتی وامنیتی نیز داشتند.دراین مجال فرصت آن نیست که یکی یکی این گروهها واشخاص که جزخائنین به ایران نامی بر آن ها نمی توان گذاشت یادی  کنم.همگی بسی شرمسار وخوارند در برابر تاریخ و ناسیونالیسم ایران زمین. ولی یک نکته را نباید فراموش کرد این احزاب و گروه ها هیچ کدام دغدغه آزادی و دموکراسی در سر نداشته وندارند.دل وزبانشان باهم یکی نیست  آنها  به ملت ایران دروغ میگویند.آنها درانتظاررسیدن سربازهای آمریکایی و تانک های انگلیسی به تهرانند تا انتقام تاریخی خود را از هیات حاکمه بگیرند و دور خونریزی و انتقام جویی تازه ای را در میهن رنج دیده ما آغاز کنند. بی شک درایران ویرانه شده نه تنها آزادی به دست نخواهد آمد بلکه برای شاید دهه ها باید فاتحه ی دموکراسی خواهی وگذار تدریجی به جامعه ای مدرن وشهروند محورخوانده می شود. پروژه گذار به دموکراسی به کل شکست خواهد خورد واستقلال ایران از بین خواهد رفت. دراین صورت هر گونه حکومتی که با چاشنی حمله خارجی بر سر کار آید هیچگاه مشروعیت تاریخی و ملی به دست نخواهد آورد. گفته می شودرضا شاه و فرزندش چون هر دو زاده دوکودتا با کمک و مساعدت خارجی بودند با تمام خدماتی که به میهن داشتندهرگز ازپشتوانه ملی وتاریخی برخوردار نگردیدند. آیا ما می خواهیم از تاریخ برای یک باره هم که شده درس عبرت بگیریم یا خیر.؟!!

16- یادمان باشد مساله حکومت ایران مساله ملت ایران است و هیچ ربطی هم به دخالت و دلسوزی خارجی ندارد.در مسیری که برای رسیدن به جامعه شهروند محور آغاز کرده ایم گام های استوارو محکمی را برداشته ایم.گذاربه دموکراسی پروسه ای است پیچیده و دشوار که تنها با برطرف شدن شکاف تاریخی بین دولت و ملت بوجود می آید. 100 سال است که ازتجربه انقلاب مشروطه می گذرد وحال ما درآستانه رسیدن به گفتمان شهروند محوردرجامعه ایران هستیم. هشدارمی دهیم هرگونه حمله به ایران برای دهه ها و سال های متمادی میراث مشروطه که همان گذارتدریجی رعیت پروری توده مردم به شهروند محوری است را با چالش بزرگ و خطرناکی روبرو خواهد کرد.هم دولت وهم ملت باید شرایط حال ایران را درک کنند.یادمان باشد تلی از ویرانه وخرابی که ازپس جنگ برای مان ارمغان خواهد ماند… جز نفرت،دشمنی وانتقام گرفتن های شخصی،خشونت کور،جنگ های داخلی ازنوع یوگسلاوی وحکومت دست نشانده بیگانه و حتی تکه تکه شدن ایران مظلوم به دست نخواهد آمد.ایران چونان همیشه درچهارراه حوادث است آیا این بار نیز میهن ما ازاین بزنگاه تاریخی سر سلامت بدر خواهد برد… ؟!! این نسل تنها یک وظیفه دارد وآن هم حفظ و صیانت از ایران است.همین وبس.

پاینده ایران

Entry Filed under: نوشتارها. برچسب‌ها: , , .Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها