جشن روز بنیاد مکتب پان ایرانیسم

سپتامبر 7, 2008

جشن روز بنیاد مکتب پان ایرانیسم در تهران
 

تبریز نیوز:سرویس سیاسی:تارنماهای حزب پان ایرانیست : شصت و دومین سالگرد مکتب پان ایرانیسم، در دفاتر حزب در تهران و سراسر کشور گرامی داشته شد.

روز جمعه، 15 شهریور 1387، عاشقان ایران و فرهنگ ایران زمین و ایرانیان متعهد با حاضر شدن در دفاتر حزب پان ایرانیست، به ویژه در شهرهای تهران، اهواز و تبریز، شصت و دومین سالگرد بنیاد مکتب پان ایرانیسم را گرامی داشتند. در تهران ، سروران و اندامان پیشکسوت و اعضای شورای عالی رهبری و سازمان جوانان حزب پان ایرانیست در پایگاه سیاوش گرد هم آمده و شصت و دومین سال روز بنیاد مکتب پان ایرانیست را گرامی داشتند.

تبریز نیوز:سرویس سیاسی:تارنماهای حزب پان ایرانیست : شصت و دومین سالگرد مکتب پان ایرانیسم، در دفاتر حزب در تهران و سراسر کشور گرامی داشته شد.

روز جمعه، 15 شهریور 1387، عاشقان ایران و فرهنگ ایران زمین و ایرانیان متعهد با حاضر شدن در دفاتر حزب پان ایرانیست، به ویژه در شهرهای تهران، اهواز و تبریز، شصت و دومین سالگرد بنیاد مکتب پان ایرانیسم را گرامی داشتند. در تهران ، سروران و اندامان پیشکسوت و اعضای شورای عالی رهبری و سازمان جوانان حزب پان ایرانیست در پایگاه سیاوش گرد هم آمده و شصت و دومین سال روز بنیاد مکتب پان ایرانیست را گرامی داشتند.

شصت و دومین سالروز بنیاد مکتب پان ایرانیسم که برای اولین بار بدون حضور فیزیکی سرور “محسن پزشکپور(پندار)” بنیان گذار حزب پان ایرانیست و نماد مبارزه و استقامت برگزار می شد ، رنگ و بوی دیگری داشت؛ چرا که تمامی فنایان در آرمان، با نوعی تضاد در احساسات مواجه شده و با آن که در روز بنیاد مکتب بزرگ پان ایرانیست خوشحال می نمودند، اما از حضور نیافتن رهبر پان ایرانیست، سرور پندار، اندوهی بزرگ را در نبود این مرد بزرگ در دلشان داشتند.

عکس قدرت الله جعفری

در روز جمعه و در سر ساعت مقرر روز بنیاد در پایگاه سیاوش تهران، با سرآغاز و سخنان شیوای سرور “غیاثیان” برگزار شد و سرور “قدرت الله جعفری” (قائم مقام حزب) به عنوان اولین سخنران به پشت تریبون رفته و با تبریک شصت و دومین سالروز بنیاد پان ایرانیست از طرف خود و شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست، به خدمت سرور پندار و ملت بزرگ ایران شادباش گفته و سخنان خود را آغاز نمودند.

جعفری ضمن تقدیر از سرور “پورهاشمی” یار دیرین و دبستانی سرور “پندار” که همواره ، یاور مکتب و حزب پان ایرانیست بوده اند، از سرورانی که از شهرهای گرگان، قزوین، اهواز و تبریز برای روز بنیاد به تهران آمده و در پایگاه سیاوش حضور به عمل رسانده بودند نیز قدردانی کرد.

وی در ادامه مژده کنگره دهم حزب را در ماه آینده داد و تاکید کرد : کنگره دهم حزب پان ایرانیست به صورت آشکار، علنی و سریع تکلیف حزب را با حاکمیت فرقه ای مشخص خواهد کرد.

عکس قیاسیان مجری برنامه

“سرور قیاسیان“، بعد از سخنان سرور “قدرت الله جعفری” به عنوان مجری برنامه با اشاره به سالگرد شهادت احمد شاه مسعود(شیر دره پنج شیر) که ۳ روز به آن مانده ، بر لزوم اجرای نظرات و طرح های ایشان در منطقه افغانستان ، از جمله اتحاد فرهنگی و وحدت اقوام ایرانی تاکید کردند.

وی در ادامه با اشاره به لشکر کشی آمریکا درست یک ماه بعد از شهادت احمد شاه مسعود و ماندن نیروهای اعئتلاف در خاک افغانستان اشاره و خطاب به دشمنان ایران و کسانی که دل به آمریکایی ها خوش دارند افزود: آمریکایی ها 66 سال پیش به ژاپن حمله کرده و هنوز نیز در این کشور حضور فیزیکی داشته و قصد خروج نیز ندارند، و کسانی که در فکر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و عراق هستند بدانند که خروج متجاوزان آمریکایی و اروپایی خیالات خامی بیش نیست.

عکس دکتر عبدالرضا طبیب

در ادامه برنامه سرور دکتر “عبدالرضا طبیب” از پیشکسوتان کوشا در مکتب پان ایرانیست به سخنرانی پرداخته و با تجلیل از سرور مهندس “کرمانی” برای شناسایی تاریح حزب در نشریه، به مختصری از تاریخ مکتب و حزب پان ایرانیست پرداخته و یاد و خاطره بزرگان و دیرگامان این عرصه را گرامی داشتند و با اشاره به تاریخ بزرگ ایران گذشته به آسیب شناسی جامعه و دولت ایران امروز و ناکارآمدی حاکمیت فرقه ای پرداختند.

عکس زهرا غلامی پور( صفارپور)

بانو “زهرا غلامی پور( صفارپور)” همسر محترم مرحوم “مهدی صفارپور” به عنوان یکی دیگر از سخنرانان به پشت تریبون رفته و به ایراد سخن پرداختند.

بانو صفارپور، با تاکید بر این مهم که تنها راه نجات ایران ناسیونالیسم ایرانی و پان ایرانیسم است ، با ابراز خوشحالی از سلامتی کامل سرور دکتر “ابراهیم میرانی“(مسئول دفتر حزب در خوزستان) و سپاس گزاری از سرور مجید ضامنی به پاس پرستاری از سرور پندار، به انتقاد از سرکوب زنان در حاکمیت فرقه ای پرداخته و بر تضعیف بنیاد خانواده با تحمیلات نابه جا در سایه جمهوری اسلامی اشاره کردند.

عکس ابوالقاسم پورهاشمی

“سرور ابوالقاسم پورهاشمی” از یاران دیرین سرور “محسن پزشکپور” و از دیرگامان پرتلاش مکتب پان ایرانیسم نیز به ایراد سخن پرداخته و با اشاره به رشادت های سرور پندار در راه مبارزه با دشمنان ایران و اندیشه های ایران ستیز بر این اصل که پان ایرانیست تنها ایران را دوست ندارد و برای سرافرازی مردم ایران نیز برنامه دارد تاکید کرد. “پورهاشمی” افزود: “محسن پزشکپور” به ما آموخت که در برابر مردم و تک تک مسائل ملی ایران حساس و مسئول باشیم .

وی همچنین افزود: تنها راه رهایی اندیشه مقدس پان ایرانیسم است.

سرور “پورهاشمی” در ادامه با تاسف از نبود فیزیکی سرور پندار در روز بنیاد 87، در حالی که به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بودند و چندین بار سخن ایشان به واسطه بغض و اندوه قطع شد، از سرور بانو صفارپور به دلیل مقاومت ها و رشادت های بسیارشان در راه حزب قدرداتی کرده و با نیایش در روز ماه مبارک رمضان ، خواستار بهبودی حال جسمانی سرور پندار از درگاه حق شدند.

سرور “فخرالدین سورتیچی“، از اندامان کوشا و پیشکسوتان بزرگوار حزب پان ایرانیست در مازندران نیز در پایگاه سیاوش حاضر شده و با نثار اشعار ملی برای حاضران به توصیف شان و منزلت پان ایرانیست پرداخته و افزودند: با دو احساس متضاد جلوی میکروفن ایستاده ام، خوشحالی به واسطه روز بنیاد پان ایرانیسم و ناراحتی از حضور نداشتن سرور پندار.

در ادامه برنامه سرور مهندس “هومن اسکندری“، عضور سازمان جوانان حزب پان ایرانیست به پشت تریبون رفته و به شرحی از فعالیت های سازمان جوانان و برنامه های آتی این سازمان وابسته به حزب پان ایرانیست پرداختند. اسکندری با اشاراتی به ناسیونالیسم و حزب پان ایرانیست،افزود: احساس مسئولیت ملی بود که چرخ پان ایرانیست را به حرکت درآورده و ما با هیچ حکومتی رو در بایسی نداریم.

وی با بیان این موضوع که حاکمیت فرقه ای از مقوله ای به نام ملت ایران و ملیت ایرانی شناخت ندارد، تصریح کرد: برای حاکمیت فرقه ای مصلحت های حکومتی، مساوی با منافع و مصالح ملی نیست و در بسیاری از اوقات حتی در تضاد با آن است. سرور اسکندری با اشاره به تضییع منافع ملی و حقوق ملت ایران در دریای مازندران و خلیج فارس بر ناکارآمدی سیستم اداری و سیاسی تاکید کرد.

همچنین وی در ادامه و پایان سخنان خود از انسجام هرچه بیشتر برنامه های سازمان جوانان خبر داد و افزود، ما جوانان پان ایرانیست آمده ایم تا پرچم پان ایرانیست را از پیشکسوتان پان ایرانیسم تحویل گرفته و بر فراز نگاه داریم. ما خواهان همه حقوق ملت ایران هستیم، نه بخشی از آن…. و راهی نیست به جز حرکت به سمت استقرار حاکمیت ملی.

سرور مهندس “سید رضا کرمانی” به عنوان یکی از اعضای شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست و از پیش کسوتان و باشندگان دیرین در عرصه پان ایرانیست به عنوان آخرین سخنران به پشت تریبون رفته و با اشاراتی به تاریخ تشکیل مکتب و حزب پان ایرانیست به شرحی از وقایع مهم حزب به سخنرانی پرداختند.

وی همچنین در ادامه سخنان خود به تاریخ افتخارانگیز ایران اشاره کرده و بر لزوم برابری حق زن و مرد در جامعه امروز ایران همانند ایران باستان تاکید کرد و افزود: هر ایرانی حق دارد در ایران صددرصد آزاد باشد و دین افراد ، معقوله شخصی بوده و نباید از دید حاکمیت تفاوتی داشته باشد.

کرمانی در ادامه گفت: هر کس به هویت ملی ایران احترام نگذارد باید از ایران برود و ایران متعلق به ایرانیست و ایرانی ها حق دارند با هر طرز تفکری ایران را اداره کنند، حتی اگر ملت ایران حکومت کمونیستی بخواهد به آن احترام می گذاریم، ولی خط قرمز ما منافع ملی و تمامیت سرزمینی است.

همچنین در این مراسم شاعر جوان و ملی پان ایرانیست، سرور “آرمیتا طبیب” شعر جدید خود را که در وصف وطن سروده اند قرائت کرده و همچنین بانو ضامنی(پزشکپور) خواهر گرامی سرور محسن پزشکپور با گزارشی کوتاه از وضعیت جسمانی سرور پندار در آخر جلسه، وضعیت جسمانی ایشان را شرح دادند.

مراسم روز بنیاد1387 مکتب پان ایرانیست قبل از اذان مغرب و برای جلوگیری از تطابق با مراسم افطار و آسایش روزداران و حاضران در مراسم، در ساعت 7:40 دقیقه به کار خود پایان داد.

Entry Filed under: Uncategorized. .No Comments yet Add your own

 • 1.    برزویه کاویانی  |  سپتامبر 8th, 2008 at 6:27 ب.ظ

  دوستان و هم میهنان ارجمند :با درودچنانچه به اینترنت پرسرعت دسترسی دارید این CD را که یک کتابخانه دیجیتالی ارزشمند از کتابهای کمیاب و ممنوعه در ایران بوده و شامل بیش از 100 عنوان کتاب و دهها مقاله روشنگر و آگاهی بخش در زمینه های : دین و مذهب ٬ سیاست و تاریخ از نویسندگان و خردورزان بزرگ ایران و جهان است ٬ دانلود کرده و مطمئن باشید ارزش آن بسیاربیشتر از وقت و هزینه ایست که برای دانلود این مجموعه صرف خواهید نمود .لینک دانلود Image سی دی :http://www.2shared.com/file/3810269/e731452b/Digital_Library__No1.htmlهمچنین می توانید فایل SFX این کتابخانه را که بدون نیاز به رایت روی CD قابل اجراو استفاده بر روی کامپیوتر است , از لینک زیر دریافت نمایید :http://www.2shared.com/file/3868954/c96c714b/Digital_Library_No_1.html اگر امکان دانلود مجموعه کامل را ندارید می توانید” بعضی ” از کتابهای آن را از لینکهای زیر دریافت کنید : 34 کتاب از زنده یاد احمد کسروی :http://www.2shared.com/file/3857863/6224b79a/Ahmad_e_Kasravi_-_34_book.html6 کتاب از شجاع الدین شفاء :http://www.2shared.com/file/3858048/91b04d7e/Shafa_-_6_book.html8 کتاب از دکتر مسعود انصاری :http://www.2shared.com/file/3857951/a6c5ef42/Masoud_e_Ansari_-_8_book.html6 کتاب از هوشنگ معین زاده :http://www.2shared.com/file/3858000/fb070048/Moein_Zadeh_-_6_book.html2 کتاب از زنده یاد علی دشتی :http://www.2shared.com/file/3858094/2da87f18/Ali_e_Dashti_-_2_book.html3 کتاب از علی میر فطروس :http://www.2shared.com/file/3858052/687e9521/Mir_Fetros_-_3_book.html2 کتاب از مهدی شمشیری :http://www.2shared.com/file/3858071/c341a619/Mehdi_e_Shamshiri_-_2_book.html5 کتاب از سیاوش اوستا :http://www.2shared.com/file/3858075/c42c6200/Siavash_e_Avesta_-_5_book.html2 کتاب از دکتر اسماعیل نوری علاء :http://www.2shared.com/file/3858082/ddd0eb6c/Esmaeel_e_Nouri_ala_-_2_book.html4 کتاب از دکتر علیرضا نوری زاده :http://www.2shared.com/file/3857675/98c20ee4/[email protected]

 • 2.    میلاد  |  سپتامبر 8th, 2008 at 9:01 ب.ظ

  درود بر شما. ممنون از حسن نظر و پیشنهادتان حتما این کار را میکنم. ضمنا زاد روزبنیاد مکتب پان ایرانیست بر شما و همه ی پان ایرانیست ها فرخنده باد. پاینده ایران

 • 3.    میلاد  |  سپتامبر 8th, 2008 at 9:10 ب.ظ

  من شما را لینک کردم.

 • 4.    فرهاد  |  سپتامبر 9th, 2008 at 3:08 ق.ظ

  پاینده ایران

 • 5.    اغگر  |  سپتامبر 14th, 2008 at 11:56 ب.ظ

  سرور عزیز برای اینکه یک پان ایرانیست باقی بمانی باید از روی آدمهای کوچک و حقیر عبور کنی من در مراسم روز بنیاد سخن گفتم … گزارش کلیشه ای مانع انتشار آن شده است آدمهای کوچک نمیتوانند مدعی آزادی ایران یاشند باید ابتدا خودشان زا از قید حسادت و تنگ نظری آزاد کنند آنگاه دم از آزادی و دموکراسی بزنند

 • 6.    مجتبی‌ حجت الاسلامی  |  فوریه 8th, 2010 at 5:47 ق.ظ

  سلام بیشتر از سی‌ سال پیش خونهای ملت ما درخت استقلال ، ازادی ، جمهوری اسلامی را میوه دا ر کرد ولی‌ متاسفانه رهبران ما غصهٔ پول چینی‌ ها و معاملات با اینها را میخورند و یا اینکه غصهٔ. این فلسطینیها و یا بدتر از همه حزب الهی ها را میخورند . هرکس ریش داره با یک اسلحه ادعای اسلامی بودن میکنه . من هزار با ر برای جمهوری اسلامی حقیقی‌ جان میدهم ولی‌ حاضر نیستم یک قطره خون برای این اسلام خراب کنها بدهم . امیدوارم این رهبران ما در روز سال گرد انقلاب فریاد االله و اکبر های مردم را دلیل بر اغتشاشگری تعبیر نکنند همین الله و اکبر های مردم بود که رهبران ما را بر کار گزا شت . بنده سی‌ سال پیش در مدرسهٔ طلاب قم درس خواندم و دو سال و نیم زندان شاه بودم . الله و اکبر

Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها