بیانیه سازمان جوانان حزب پان ایرانیست پیرامون بازداشت سرور شاهین زینعلی

ژانویه 15, 2010

به نام خداوند جان و خرد

سقف افق مطلوب شما شایسته قامت تاریخی ما نیست.

سقف افق مطلوب شما شایسته قامت تاریخی ما نیست.

رابعه عدویه می گوید:”در روز قیامت بر در جهنم می ایستم و می گویم هر كسی را كه می خواهید به جهنم وارد كنید گناهش را بر دوش من بگذارید و او را رها كنید.”

سرور شاهین زینعلی بیش از ده روز است كه شامگاهان از منزل در مقابل دیده ی مادر و خواهرانش بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده كه خانواده  وی تا كنون تماسی از ایشان نداشته است.

آری ما پان ایرانیستها حاضریم بر در جهنم بی عدالتی بایستیم –و لابد سرور شاهین زینعلی نیز هم چنین باشد- و بگوییم گناه آزادگان را بر دوش ما بنویسید و آنها را رها كنید و از این بابت گله و شكوه ای نیست ; همه  باید آماده ی پرداخت هزینه باشند و هستیم .بزرگی و آزادگی یك ملت, انتخاب والامنشی و گریز از تحقیر و حقارت با تكیه به زیست سرفراز ملی به راحتی و بی پرداخت هزینه میسر نیست,اما اندكی انصاف!شما با مبارزان طرفید نه با خانواده و بستگان و زن و بچه و والدین مبارزان!گناه مادر ایشان چیست كه می بایست در بی خبری از فرزند بسر برد!؟

سازمان جوانان حزب پان ایرانیست بازداشت های گسترده و احكام سنگین قضایی نسبت به معترضین و كوشندگان اجتماعی و سیاسی جامعه بزرگ ایران را به شدت محكوم كرده و همچنان با تكیه بر اصول شفاف و مشی روشن خود,راه درست خروج از بحران را در احترام به حقوق حقه ی ملت ,ایجاد فضای باز و گسترش آزادیهای سیاسی,تعطیلی خشونت و اتخاذ مشی گفتگوی همدلانه با نیت حقه و حسنه ی آبادی وطن میان همه نیروهای سیاسی و اجتماعی در فقدان حكمرانی فاعده ی عزیز بلا جهت و تمكین از برابری ابناءوطن می داند,باشد كه بتوانیم بجای تنازع داخلی و كاستن از قدرت والای ملی در كنار یكدیگر با قبول تفاوتها و تفكرها بسوی افق های روشن گام برداریم.

پاینده ایران

سازمان جوانان حزب پان ایرانیست

۱۷ دیماه ۱۳۸۸خورشیدی

دسته بندي: بیانیه هاي حزب پان ايرانيست

 

تارنمای سازمان جوانان پان ایرانیست  www.pan-iranist.infoفیلتر شده است. از نشانی های زیر برای ورود استفاده کنید.

www.sazman.co.cc

www.javanan.co.nr


بازداشت سرور بيژن جانفشان http://www.hra-news.org/news/11260.aspx

بیانیه جنبش آذربایجان پیرامون بازداشت سرور شاهین زینعلی

 آخرین خبرها از یاران دربند ما (مهندس ساسان بهمن آبادي-ياشار اكبري-عيسا خان حاتمي)

 

Entry Filed under: Uncategorized. .Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها