انسانهای سرسخت، روزهای دشوار

جولای 25, 2010

از: سرور ارشک

«پیروزی از آن كسانی است كه آنرا باور دارند»

در زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی هر فرد روزهایی هستند كه روزهای بحرانی و پرتنش محسوب می شوند. زندگی فعالین سیاسی همواره روبرو با چنین روزهایی است. به دلیل برخوردهای خشنی كه نهادهای غیر دمكراتیك حكومت های استبدادی با فعالین جنبش های گوناگون دارند و فضای استبدادی كه سایه اش مدت ها بر این سرزمین گسترده بوده و هست، فعالین عرصه های گوناگون با درد سرها و مشكلات گوناگون همراه بوده اند.

زندگی سیاسی فعالان پان ایرانیست نیز در یكی از پرخطرترین و حساسترین دوران خود به سر می برد. هرچند كه با بررسی و پرس و جو از بزرگان حزب در می یابیم مانند چنین روزهایی در درازای 60 سال فعالیت حزب پان ایرانیست كما بیش وجود داشتند و البته همگی پشت سر گذاشته شدند؛ باید رمز این پایداری و استقامت و پشت سرنهادن آنهمه دشواری را دریافت.

یاران ارجمندی كه ممكن است با دیدن شرایط كنونی اندكی دلسرد شده باشید، آیا این دوره دشوار تر از سالهای 1357(فرارسیدن انقلاب اسلامی) تا سال 1376 (برگزاری كنگره حزب پس از 26 سال) است؟ در آن سالها كه شیرازه حزب پان ایرانیست از هم گسیخت، مغز متفكر و ایدئولوگ بزرگ حزب زنده یاد دكتر محمدرضا عاملی تهرانی«آژیر» به دست انقلابیون شهید شد، سرور محسن پزشكپور«پندار» و بسیاری از سران حزب ناگزیر به ترك میهن شد و فعالیت های حزب در سراسر ایران زمین به حالت ركود در آمد،آیا پان ایرانیست های راستین هرگز ناامید شدند كه به انتهای راه رسیده اند؟…هرگز!

سرور “پندار” نخستین سرباز و پیام آور پان ایرانیسم همراه با دیگر پان ایرانیست ها همچون سرور مهندس رضا كرمانی، زنده یاد دكتر ابراهیم میرانی، زنده یاد مهندس نوربخش رحیم زاده سرور مهندس ناصرپل، سرور دكتر كیانزاد و دیگر آرمان خواهان حزب، با اراده پولادین خود راه را ادامه دادند و دیدیم كه چگونه پس از ورود سرور پندار در سال 70 به ایران (پس از 4 سال درخواست و بدون نوشتن ندامت نامه) و پیگیری های شبانه روزی سرور مهندس رضا كرمانی كنگره هفتم حزب در سال 1376 بركزار گردید و حزب زندگی دوباره از سر گرفت…

ما پان ایرانیست ها به عنوان پرچمداران نهضت ضد استعمار و آزادگی بخش ایران زمین اگر كه رسالت تاریخی خود را دریافته باشیم حق نداریم ذره ای تردید و دودلی و سستی به خود راه دهیم و این میسر نیست جز با فكر كردن هر روز به آینده ی روشن حزب پان ایرانیست، سرزمین ایران و مردمانش و مرور آرمان ها و اهدف خود. آرمان پان ایرانیسم و باور به پیروزی آن باید با روح و جان ما گره بخورد اگر جز این باشد نخواهیم توانست از این گذرگاه سنگلاخ و دره های پیش رو به سلامت گذر كرده به سرمنزل مقصود برسیم.

باور درونی به اندیشه ای كه بدان وابسته ایم همراه با مسولیت پذیری و درك آگاهانه شرایط موجود یكی از دلایل گذر از تندباد حوادث است. در جدال روزهای سخت و انسانهای مقاوم، سرانجام انسانهای مقاوم پیروز شده، روزهای سخت شكست خواهند خورد… و چنین پان ایرانیست هایی درفرداهای پیش رو با تن آبدیده و روانی مقاوم در راه آزادی و آبادی ایران زمین، استوار گام، به سوی پیروزی ره می سپارند چرا كه پیروزی از آن كسانی است كه آنرا باور دارند.

اگر فریاد ما در شب گناه است اگر امروز دل ما بی پناه است

بخـوان با مـا سـرود فـتح فـردا كه فـردا می رسد با پرچـم مـا

پاینده ایران

Entry Filed under: نوشتارها. .Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها