نشست حزب پان ایرانیست در اهواز به تاریخ چهارم آبان ماه

نوامبر 2, 2007

 پاینده ایران

 

                   گزارشی از نشست حزب پان ایرانیست در اهواز به تاریخ ۴ آبان ۱۳۸۶

 

تهیه و ساماندهی: سرور شاهین فراز دوست

 

آدینه هفته ی گذشته نشستی با حضور اندامان و هوادارن حزب پان ایرانیست در اهواز برگزار گردید.

 

در این نشست افزون بر دکتر ابراهیم میرانی مسوول حزب در خوزستان و عضو شورای عالی رهبری و نیز اندامان و هواداران خوزستانی ِحزب ، سرور مهندس کرمانی دیگر عضو شورای عالی رهبری، سرور حجت کلاشی و سرور مهندس هومن اسکندری مسوولین سازمان جوانان حزب نیز حضور داشتند. در ابتدا چونان همیشه آغاز نشست با سرود ای ایران و سرایش “سرآغاز” برگزار گردید . پس از ان سرور دکتر میرانی ضمن خوش آمد گویی به باشندگان در نشست بویژه سروان مهندس کرمانی و یاران همراه با اشاره به موقعیت ویژه ی جامعه ایرانی و نیز دسیسه های فراوان که از سوی بیگانگان و نیز وطن فروشان بر علیه میهن دیده می شود ،گفت: “ما هم اکنون در شرایطی هستیم که بیش از هر زمان دیگر نیاز به یکدلی اتحاد و یکپارچگی همه ی اقوام ایرانی در برابر این فتنه ها و دسیسه ها احساس می شود چرا که هرگاه نیرومندی جامعه ایرانی به مخاطره افکنده شود عناصر ضد ملی، فرصت را مهیا دیده و اندیشه های شوم خود را چاره ساز می بینند و سعی در پاشیدن تخم نفاق و تفرقه در میان جامعه ی بزرگ ایرانی دارند. سرور میرانی در ادامه گفت شوربختانه نزدیک به 200 سال است پیشگامان علیه امنیت ملی در بالای هیات های حاکمه نشسته اند و جالب آن است که هر گاه گروهی از وطن پرستان از جمله پان ایرانیست ها نسبت به نحوه ی عملکرد ومدیریت این گونه حاکمین معترض می شوند از سوی حاکمیت متهم به اقدام علیه امنیت ملی کشور می شوند!این موضوع بی گمان طنز تاریخ است چرا که در طول این دوقرن که دوران فترت و تجزیه ی جامعه بزرگ ایرانی بوده است، همیشه حاکمیت های فرقه ای بودند که باعث پاره پاره شدن نیاخاک و مام میهن گردیدند؛به قرارداد های گلستان و ترکمنچای، قرارداد پاریس و طرح خاینانه رفرندام در بحرین نگاهی بیاندازید.اکنون نیز مذاکره در باب حق مسلم و تاریخی 50 درصدی ایران در دریای مازندران که با توجه به بی تدبیری حاکمیت فرقه ای سعی در تجزیه ی بخش دیگری از میهن گرامیمان را دارد از سوی مقدمین علیه امنیت ملی کشور اجرا می شود؛حال پرسش این است به راستی چه کسانی و کدام دسته باید در برابر این اتهام و بر روی کرسی اتهام بنشینند؟”

 

درادامه نشست سرور مهندس کرمانی با ابراز خوشبختی و سُرور بسیار از اینکه پس مدت ها توانسته به استان خوزستان سفر کند و در جمع هم اندیشان خویش قرار بگیرد گفت: گفتارم را چنین آغاز می کنم پان ایرانیسم چه می گوید و چه می خواهد؟ این مهمترین پرسشی است که به هر روی ما به عنوان مسوولین حزب پان ایرانیست در این دوران شوم و هولناک از تاریخ میهن پرافتخارمان قبول مسوولیت کرده و باید پاسخ دهیم. بی گمان از همان هنگام که در اثر قرارداد های شوم و خفت بار گلستان و ترکمنچای 17 ایالت از سرزمین مادری به اسارت رفت این اندیشه یعنی پان ایرانیسم در میان میهن پرستان و نخبگان جامعه ایرانی شکل گرفت همان گونه که در طول تاریخ نیز چنین بوده است، هرگاه تمامیت ارضی کشور به مخاطره افکنده شده گروهی از وطن پرستان و به رهبری سرداری ایرانی برای رهایی سرزمین های اسیر و در دام بیگانه افتاده ،دست به مبارزه ای سهمگین و طوفانی زده اند .بی گمان اگر در جهان کنونی، جامعه بزرگ ایران، در نقشی خوب همچنان در حال ایفای مسوولیت می باشد به پاس همان اندیشه ای است که گفته شد. وی در ادامه گفت حرف و گفتار ما پان ایرانیست ها این است که برای رهایی و رستاخیز دوباره ی جامعه بزرگ ایرانی که بی تردید و با توجه به سابقه درخشان تاریخی و فرهنگ ژرف، رسالت بزرگ جهانی را برعهده دارد می بایست حاکمیتی ملی و پان ایرانیستی بر کرسی های سرنوشت این سرزمین مقدس بنشیند.تاریخ میهن ما خود بازگو کننده این حقیقت بزرگ تاریخی است که هر گاه حاکمیت ملی و با توجه به خواست و اراده ی ملت در ایران زمین بر سر کار بود آن گاه شاهد شکوه و عظمت و نیرومندی جامعه بزرگ ایرانی بودیم . جهان ایرانی به دنیا دانش و بینش ونور اگاهی پراکنده است پس این سرنوشت و خواست تاریخ است که ما با شناخت رسالت خود در این راه گام برداریم و بیش از 6 دهه از مبارزات پیروان نهضت مقدس پان ایرانیسم وحزب سرافراز پان ایرانیست خود نشان از کوشش و تلاش خستگی ناپذیر اندامان این حزب در گستره ی فلات مقدس ایران زمین دارد. وی در ادامه گفت متاسفانه حاکمیت های ضد ملی چه در گذشته و چه اکنون همیشه در حرکتی نامقدس قصد آن داشتند که این نوا و بانگ میهن پرستانه به گوش سایر مردمان در بند و اسیر شده فلات ایران زمین نرسد چرا که آنان بنا به دیکته ای که برایشان گفته شده اجازه نداشتند که نیرومندی جامعه ایرانی را حتی متصور شوند به همین دلیل در تمامی این دوران اولین گروه و کسانی که با ما به ستیز برخواستند هیات حاکمه های فاسد بودند که قدرت مندی ما را بر خلاف مصالح و منافع بیگانگان می دانستند در واقع این هیات های حاکمه همگی مهره هایی بودند از سوی جهان خوران بزرگ و استعمارگرانی که چون زالو خون ملت ایران را مکیدند و همچنان در حال مکیدن آن هستند و در تمام این مدت آن ها همیشه با یک حریف سخت و یک اندیشه سترگ و اراده ای آهنین به نام پان ایرانیسم روبرو بودند که به نقش و رسالت تاریخی خود ایمان و آگاهی کامل داشت. من به چنین هیات های حاکمه ای می گویم “ما هستیم تا ایران زمین هست، پان ایرانیست هست تا تاریخ است” این فرمان به حق و خواست تاریخی ملت ایران است. در ادامه مهندس کرمانی ضمن بیان سفر پوتین به ایران و ماجرای رژیم حقوقی دریای مازنداران افزود:حاکمیت های فرقه ای همیشه میهن ما با تجزیه و تفرقه همراه نمودند چون آن ها ملی نمی اندیشیند، چون به ناسیونالیسم و پان ایرانیسم اعتقادی ندارند. من در همین جا به هیات حاکمه کنونی ایران هشدار میدهم نکند ننگ و خیانتی را بپذیرد و از حق تاریخی ملت ایران بر آب های مازنداران بگذرذ که این از دید ملت ایران و جانبختگان راه ایران خیانتی نابخشودنی و ننگی است همیشگی که بر پیشانی امضا کنندگان چنین قرارداد هایی خواهد نشست همان گونه که بر امضا کنندگان قرارداد های ترکمنچای و گلستان و پاریس و دولت هویدا در ماجرای رفرندام بحرین رفت. نکند تاریخ دوباره تکرار شود چرا که با توجه به همین قانون اساسی هیچ مرجعی حق ندارد حدود و ثغور و تمامیت ارضی ایرانی را با مخاطره روبرو سازد. گفتنی است در این نشست سرور حجت کلاشی مسوول سازمان جوانان حزب به ایراد سخنرانی و نقطه نظراتی پبرامون پان ایرانیسم و ناسیونالیسم ایران زمین پرداختند که با استقبال فروان باشندگان در این نشست میهن پرستانه روبرو گردید.

 

 در روزهای آینده متن کامل سخنان سرور کرمانی ،سرور میرانی و سرور کلاشی بر روی تارنما خواهد رفت.

 

پاینده ایران

مزدک

Entry Filed under: Uncategorized. .No Comments yet Add your own

  • 1.    رسول اردبیلی  |  نوامبر 3rd, 2007 at 12:39 ب.ظ

    سلام و درود بر آنانکه با خون خویش به پاسداری از میهن تاریخی مان ایران کمر بستند… دوستان خوب ! دوستداران ایران هرگز به شاهی که بحرین را فروخت ادای احترام نمیکنند و تجلیل شما از شاه و شاهزاده در تناقض با ایران دوستی است . مبارزه شما با بیگانه گرایان و وطنفروشان در خوزستان ستودنی است امید که همواره در این مسیر پایدار باشید.

Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها