احضار سرور عابدینی به دادگاه انقلاب

نوامبر 4, 2007

 گزارش فعالان حقوق بشر در ايران

تاريخ :12/8/86
شماره : 404 –
86

به نام آزادي

بنا بر گزارشات رسيده آقاي ابوالفضل عابديني روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در راستاي فعاليت هاي انساني خود در پي سلسله اعتصابات کارگران نيشکر هفت تپه خوزستان به دادگاه انقلاب احضار شد.


آقاي ابوالفضل عابديني نصر ، روزنامه نگار خوزستاني که از سوي کارگران نيشکر هفت تپه به عنوان سخنگو معرفي شده بود توسط مامورين وزارت اطلاعات به دادگاه انقلاب احضار شد ، وي در راستاي احقاق حقوق کارگران نيشکر هفت تپه با رسانه هاي مختلف مصاحبه هاي انجام داد .بنا بر گفته ها آقاي ابوالفضل عابديني هم اکنون جهت درمان بيماري هاي خود به تهران سفر کرده است ، وکيل وي آقاي جواد طريري با ارسال گواهي پزشکي وي به دادگاه انقلاب عدم حضور وي در دادگاه را توجيح کرده است .
در احضاريه دادگاه اتهام وي اقدام عليه امنيت داخلي کشور عنوان شده است اين در حالي است سلسله اعتصابات کارگري نيشکر هفت تپه به دور از خشونت و در جهت مطالبات صنفي بوده است .
بلکه بعکس به جرات مي توان گفت اقدام عليه امنيت شهروندان از سوي نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي صورت پذيرفته است .
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران سرکوب آزادي بيان از طريق بازداشت ، تهديد و ضرب و شتم فعالين مدني را در راستاي نقض سيستماتيک و سازمان يافته حکومتي مي داند و شديدا آنرا محکوم مي کند.

ما پان ايرانيست ها  نيز چون ديگر ايران پرستان اين حركت محكوم كرده و اقدام عليه امنيت داخلي كشور آن هم از سوي يك پان ايرانيست را بيشتر يك شوخي مي دانيم.

پاينده ايران

مزدك

Entry Filed under: Uncategorized. .2 Comments Add your own

Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها