سخنرانی سرور حجت کلاشی -تهران شهریور1386

اکتبر 5, 2010

این سخنان حجت کلاشی مسئول سازمان جوانان حزب پان ایرانیست در شصتمین سالروز بنیاد مکتب پان ایرانیسم در تاریخ 15 شهریور 1386 در دفتر حزب پان ایرانیست در تهران ایراد شده است. فایل ویدیویی را به گنجایش 9 مگابایت از اینجا دریافت کنید. یا در یوتیوب ببینید.

 « ملت ایران نه نیاز به ولایت سلطانی دارد نه نیاز به ولایت ولی فقیه. کسانی که می خواهند برای مردم ایران، ولایتی ترسیم کنند- اعم از ولایت سلطانی یا ولایت فقیه – یا تاریخ نخوانده اند یا اگر عقلشان در بستر تاریخ دچار جمود نشده باشد مطمئناً روح جدید تاریخ ملت ایران را متوجه نشده اند.»

 

 به نام خداوند جان و خرد پاینده ایران این روز پرشکوه [بنیاد مکتب پان ایرانیسم] گرامی را به تمام ملت های ستم دیده جهان، ملت بزرگ ایران، یاران و مبارزان پان ایرانیست، و همه باشندگان در این نشست و به سرور پندار تبریک و شادباش می گویم. شش دهه ی پیش حادثه ای در تاریخ ملت ایران به وقوع پیوست [بنیانگذاری مکتب پان ایرانیسم] و کسانی که در این نشست هستند و ملت ایران به نحوی با این پدیده و حادثه تاریخی ارتبط برقرار کردند و به نوعی به این پدیده منتسب هستند. همه صدایها، نواها، آیین ها و رفتارهایی که در این نشست و در این شش دهه به وقوع پیوسته از این حادثه تاریخی برخواسته است.حادثه ای که باید در بستر تاریخی ملت ایران معناشناسی بشود و این مسئله مطرح بشود که چه دلیلی وجود داشته که این پدیده تاریخی به وقوع پیوسته است؟

 این حادثه و پدیده تاریخی می بایستی از افق تحولات تاریخی ملت ایران و سرنوشت تاریخی ملت ایران مورد بررسی و پژوهش قرار بگیرد. برای اینکه این پاسخ را بدست بیاوریم و بدانیم چه نیازی سبب شده که این پدیده تاریخی به وقوع بپیوندد و چگونه شد که لفظی به نام «پان ایرانیسم» در ساحت اندیشه ملت ایران مورد شناسایی قرار گرفت…البته معنا، معنایی است قدیمی و انتصاب آن به لفظ «پان ایرانیسم» یک حادثه جدید است، یک معنای قدیمی در یک جلوه جدید. پان ایرانیسم همان حیات و روح ملت ایران است روح و حیاتی که در درازای هزاران سال -شاید فراتر از ده هزار سال- ملت ایران بر اساس آن آیین و اصول زندگی سرفراز و پرشکوه خود را بنیان گذاشت حال این روح قدیمی در صورت و حیاتی جدید دوباره جلوه گر شد و لفظ و عبارتی به نام پان ایرانیسم پیدا کرد. حال این را می پرسیم که چه حادثه ای در تاریخ به وقوع پیوسته که این لفظ اصطلاحی شده و دوباره به صحنه مبارزات ملت ایران کشده شده است. ملت ایران در شرایطی وارد عرصه جدید حیات خود شد که به دلیل غفلت از دانش جدید و به علت غفلت از مبانی جدید که در ورای دیوارهای ستبر آل عثمان در حال وقوع بود دچار اظمحلال در ساحت اندیشه و دانش شد و در پی آن اخلاق اجتماعی ایرانیان از انجام فریدون رو به سقوط رفت – همانگونه که می دانیم فریدون فرخ فرشته نبود بلکه باید به آیین زندگی کردن به داد و دهش زندگی کردن و با جستجوی حقیقت به فریدونی دست پیدا میکرد- تبار فریدون چون نتوانسته بودند این آیین را جستجو بکنند و خود را برای زیست سرفراز تعلیم و تربیت بدهند به همین دلیل ایرانیان در دو حوزه دانش و معرفت و اخلاق یا فضیلت دچار اضمحلال شده بودند.این در شرایطی بود که “منِ” ساختگرای غربی با طرج جدیدی از خود با عبارت «می اندیشم پس هستم» جوهره ی سیاست های استعماری را ترسیم کرده بود و گام های بلندی را برای به زیر سلطه در آوردن کشورها و ملت های دیگر در حال برداشتن بود. ایرانیان هنگامی که با این قدرت های استعماری مواجه شدند نتوانستند در مقابل این قدرتها از خود توان بالایی نشان بدهند به همین خاطر که قسمت هایی از ایران زمین به اسارت درآمد و متاسفانه ایرانیان تحقیر شده و منزلت تاریخی و بی بدلیل و کم نظیر خود را از دست دادند. ایرانیان به عصر تاریکی فرو غلتیدند قسمت های از سرزمینمان در اسارت بود نتوانستیم آن جایگاه والای خود را پاسداری بکنیم در چاه نژند و غفلت فروافتاده بودیم اما این پرسشی نو است که آیا باید تا ابد در این چاه غفلت و تاریکی بمانیم؟ آیا می بایستی در این شرایط ناتوانی در این شرایط اضمحلال باقی بمانیم؟ کوشش هایی که در یکصد و اندی سال پیش به وقوع پیوست در نهایت در شش دهه ی پیش به صورت پان ایرانیسم در جامعه ایرانی متجلی و متبلور شد.جامعه ایرانی نیاز به دانش و معرفت و فضیلتی نو داشت. پان ایرانیسم چنین صلایی را سر می داد شما را با چنان دانش و فضیلتی آشنا می کرد که ترسیم گر هیات و ترکیب و صورت تاریخی ای باشد که بتوانیم گامهایی بلند در مسیر سنگلاخ و پرپیچ و خم تاریخ به سوی قله های سرفرازی و شکوه ملی برداریم؛ چنان سرنوشتی را رغم بزنیم که شایسته تبار و نژاد ایرانی است دانش و فضیلتی که به شما درسهایی ارایه دهد که بتوانید سرنوشتی نو، چنان سرنوشتی که شایسته ایرانیان است برای خود رقم زنید، این بود نوای نای پان ایرانیست در شش دهه پیش. اما پرسش نو این بود چه کسانی در تاریخ معاصر ایران فاعلان تاریخی هستند؟ چه کسی قرار است این راستی پیمایان دانا باشد؟چه کسی قرار است تا ایرانیان را سرنوشت ملی ما را به سمت سرفرازی و شکوه سوق دهد؟ در دوره ای پهلوانان و قهرمانان بودند، در دوره ای فرزانگان بودند، در دوره ای پیامبران بودند، در عصر جدید چه کسانی هستند؟ بنا به روح زمان و بنا به فلسفه تاریخ در عصر جدید توده مردم و تک تک افراد ملت ایران دارا و واجد مسئولیت تاریخی در قبال سرنوشت ملت ایران هستند؛ برای عمل به این مسئولیت تاریخی است که می بایستی به این فضیلت و دانایی مجهز شوند، می بایستی جامعه ایرانی و تک تک افراد ایران را به این دانایی و فضیلت مجهز کرد تا بتوانند وظیفه مسئولیت خود را در قبال سرنوشت ملی ایران به عهده بگیرند و به انجام برسانند. در افق این مسئولیت تاریخی است که حقوق ملت ایران مورد شناسایی قرار میگیرد. عصر کور شوید، دور شوید، لال شوید، کر شوید، گذشته است عصر این رسیده که تک تک افراد ملت ایران بینا شوند، ببینند، بشنوند، بگویند و بیاندیشند. بنابر این از حقوق این مسئولیت است که حقوق ملت ایران چون حق آزادی بیان، حق اندیشه، حق قلم و هزار حق دیگری که در راستای این مسئولیت و لازمه این مسئولیت است مورد شناسایی قرار می گیرد. در همین راستا است که ملت ایران نه تنها صغیر نیست بلکه کبیر و دارای مسئولیت است،ملت ایران نه نیاز به ولایت سلطانی دارد نه نیاز به ولایت ولی فقیه! ملت ایران خود بر سرنوشت خود حاکم است. کسانی که می خواهند برای مردم ایران، ولایتی ترسیم کنند- اعم از ولایت سلطانی یا ولایت فقیه – یا تاریخ نخوانده اند یا اگر عقلشان در بستر تاریخ دچار جمود نشده باشد مطمئناً روح جدید تاریخ ملت ایران را متوجه نشده اند. عصر جدید ملت ایران عصری در راستای مسوولیت ملی است که تک تک افراد مبتنی بر اصل مالکیت مشاع، واجد حق سازندگی، حق دخالت در سرنوشت خود و حق آبادی میهن خود می باشند. پاینده ایران

Entry Filed under: Uncategorized,دانلود دیداری(ویدیو),نوشتارها. برچسب‌ها: , , , , , , .Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها