Archive for شهریور, ۱۳۹۰

سرور فرهاد باغبانی از اعضای پان ایرانیست خوزستان به یکسال زندان محکوم شد

صبح امروز یکشنبه ۱۳شهریور ماه۱۳۹۰ شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز، سرور فرهاد باغبانی از اعضای حزب پان ایرانیست تشکیلات خوزستان را به جرم عضویت در حزب پان‌ایرانیست به یکسال زندان محکوم گردید. حکم یک سال زندان به مدت دو سال تعلیق خواهد شد. قاضی دادگاه برای اتهام تبلیغ علیه نظام نیز حکم تبرئه صادر کرد.

سرور باغبانی در تاریخ ششم اسفندماه سال ۱۳۸۸ به همراه سرور مهندس رضا کرمانی پیشکسوت حزب پان‌ایرانیست و سرور دکتر سلیمانی که برای چهلم سرور میرانی مسوول تشکیلات خوزستان به اهواز سفر کرده بودند، همراه با مهدی نور یکی از یاران خوزستانی توسط ماموران امنیتی در فرودگاه اهواز دستگیر شد. سرور باغبانی همراه با مهندس کرمانی به مدت یک‌هفته در بازداشتگاه اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی بسر برد و سپس به قید وثیقه ۲۰۰میلیون ریالی آزاد شد.در مدت یک سال و نیم گذشته چندین جلسه بازپرسی برای این دو مبارز میهن پرست برگزار شد که نهایتا امروز به صدور رای برای سرور باغبانی انجامید اما پرونده مهندس کرمانی همچنان در حال بررسی است.

این در حالی است که مهندس کرمانی دو پرونده دیگر در شهرهای شاهین شهر و کرج دارد که برای پرونده بازداشت در کرج نیز به یکسال زندان محکوم شد و هفته پیش ماموران امنیتی برای سپری کردن زندان ایشان را به زندان قزل حصار  منتقل کردند.

سرور مهندس رضا کرمانی با ۷۸ سال، هم اکنون مسن‌ترین زندانی سیاسی کشور می‌باشد، سابقه دوبار سکته مغزی و بیماری سرطان را دارد و نگرانی پیرامون بازداشت وی با چنین وضعیتی در زندان وجود دارد.

در همین باره نگاه کنید:

بازداشت چهار عضو حزب پان ایرانیست در فرودگاه اهواز  سازمان جوانان پان ایرانیست ۷ اسفند ۱۳۸۸

بازداشت چهار عضو حزب پان ایرانیست در فرودگاه اهواز   تارنمای پان ایرانیست خوزستان

انتقال اعضای بازداشت شده حزب پان ایرانیست به زندان کارون  ۸ اسفند ۱۳۸۸

بیانیه سازمان جوانان حزب پان‌ایرانیست پیرامون بازداشت مهندس رضا کرمانی   ۸اسفند۱۳۸۸

هرانا؛ احضار فرهاد باغبانی، از روزنامه نگاران خوزستانی   ۸ تیر ۱۳۸۹

برگزاری دادگاه دو تن از فعالین حزب پان ایرانیست در اهواز   ۱۵ فروردین۱۳۹۰

بازداشت دسته جمعی پان ایرانیستها در خوزستان   ۳ تیرماه۱۳۹۰

حجت کلاشی، فرهاد باغبانی و میلاد دهقان همچنان در بازداشت   ۳ تیرماه۱۳۹۰

Add comment شهریور ۱۳ام, ۱۳۹۰


تازه ها :

پیوندها

بایگانی