فروپاشی اقتدار ایران هم چنان در دستور کار قرار دارد

خرداد ۲, ۱۳۸۶

پاینده ایران

در یکی دو سال اخیر حوادث منطقه ای بگونه ای پیش میرود که بنظر میرسد قدرتهای جهان فروپاشی کامل اقتدار ایران را همچنان در دستور کار دارند هدف آنان بر خلاف تبلیغاتی که در سطح جهان براه انداخته اند حکومت جمهوری اسلامی نیست بلکه ایران است و بس …
سوژه انرژی اتمی که دستاویز آمریکا برای رسیدن به یک اجماع جهانی علیه ایران میباشد آنچنان پوشالی و بدور از حقیقت است که همگان میدانند ایران اتمی برای هیچ کشوری مشکل آفرین و بحران ساز نیست زیرا حتی با داشتن بمب اتم استفاده از آن یعنی خودکشی مطلق …
اما آنجه که آمریکا وسایر کشورهای هم پالکی اش رانگران ساخته حضوریک ایران مقتدر در صحنه جهانی است ..
سروصدا ی اخیر جهان در موردانرژی اتمی ایران تنها یک بهانه است تا از یک سو با خطرناک جلوه دادن ایران ،کشورهای عرب وغیر عرب منطقه را سر کیسه کنند وافسار دولتهای آنان رامحکمتر بدست گیرند و از سوی دیگر ایران رادر جنگ عراق و افغانستان و لبنان و بالاخره جنگ داخلی گرفتار سازند تا پروژه ایرانستان محقق گردد ..
چند سالی است که اتحاد مثلث شوم آمریکا و اسراییل و انگلیس با حمایت از گروههای تجزیه طلب و ایجاد بحران قوم گرایی و اشاعه تفکر فدرالیسم در ایران و تجهیز آنان به اندیشه های ضد ایرانی و مسلح کردن گروههایی از آنان از جمهوری اسلامی عبور کرده به جنگ با تمامیت ارضی و استقلال ایران آمده اند .
در گیری های مسلحانه در نوار مرزی شمال غربی کشور وکردستان و خوزستان واخیرا نیز بلوچستان نمونه های کوچکی از این سیاست شوم است .
اما سوال ما امروز از دولتهای آمریکا وانگلیس وروس واسراییل و یا هر کشور دیگری نیست زیرا خاصیت وجودی آنان غارت ملتها و چپاول سرمایه ها و ایجاد جنگ و بحران در هر نقطه ای از جهان است که متاسفانه روشنفکران ما این جنایات راحفظ منافع آنان مینامند.
اما سوال ما از دولت جمهوری اسلامی که بقول آقای احمدی نژاد داعیه ابر قدرتی منطقه ای را دارد اینست که چگونه با این همه سازمان های عریض و طویل و کوچک وبزرگ وموازی و غیر موازی و عمودی و افقی اطلاعاتی وامنیتی نتوانستید زمزمه های شوم تجزیه طلبان را بشنوید ؟ این سازمانهای حفاظتی و اطلاعاتی سپاه وارتش و نیروی انتظامی و قوه قضاءیه و بیت رهبری و بالاخره وزارت اطلاعات کجا بودند که دشمن توانسته با عبور از مرز ها در داخل کشور پنجه بر چهره مردم بکشد ..؟
چرا وقتی ما فریاد زدیم دولت های آذربایجان و ترکیه واسراییل جنازه پان تورکیسم را از گورستان تاریخ بیرون کشیده اندو دارند دم مسیحایی به آ ن میدمند آن را نادیده گرفتید ؟
جرا سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه نتوانسته است قبل از آنکه غرب کشور مسلح شودو جوانان سپاهی مارابه خاک وخون بکشد تدابیر لازم را برای خفه کردن این نطفه حرام در پشت مرزها بکار نبردند ؟
براستی سازمان حفاظت واطلاعات نیروی انتظامی بلوجستان در برابر کشته شدن و به گروگان رفتن فرزندان این آب و خاک که در بدترین شرایط اقلیمی و سیاسی به پاسداری از حریم مرزها پرداخته اند چه پاسخی دارد ؟
و یا حفاظت و اطلاعات سپاه بلوچستان در برابر قطعه قطعه شدن فرزندان سپاهی ما در درون یک اتوبوس چه دفاعی دارد؟ آیا مرزهای ما در شرق آنچنان بی در وپیکر است که حتی یک جوان بیست وشش ساله با چند تن از مزدورانش میتواند از آن عبور کندو به قتل عام بیگناهان بپردازد و در کمال ناجوانمردی و بر خلاف سیره ورویه خاندان ریگی که به میهن پرستی معروف هستند دستش را به خون هم میهنان ما آلوده کند و به آغل اش برگردد؟
جه خوابی سازمان های انتظامی و نظامی و اطلاعاتی ما را فراکرفته که هر چندگاه یکبار باید خاک پاک بلوچستان به خون جوانان ما رنگین شود ؟
این مسولان ریزودرشت ، بی درجه وبادرجه، درچه جایگاهی قراردارند که باید انسان های بیگناه در گوشه و کنار کشور همجون برگ خزان برزمین بریزند ؟ براستی چرا وزارت اطلاعات هشدارهای ما را در مورد خوزستان نادیده انگاشت ..؟ما از مدتها پیش فریادزدیم در شهرهای خوزستان جلسات شعر و شاعری و اشاعه فرهنگ عربی تبدیل به کانون ها ی فساد و ضد ایرانی شده و در آن نشست ها طرح مسلح کردن اعراب پی ریزی میشود .ما گفتیم و نوشتیم که در جنوب کشور مکتب خانه های وهابی با پول عربستان و امارات متحده عربی دایر شده ، ماگفتیم و نوشتیم سیاست های دولت در خوزستان غلط است ما به دولت آقای خاتمی هشداردادیم که خوزستان مسلح شده است، ما فریاد زدیم پرچم عراق را در استادیوم ورزشی اهواز به اهتزاز در آورده اند اما مسولان در برابر این همه توطئه های آشکار تجزیه طلبان چه کردند؟
آیا این همه سازمانهای موازی اطلاعاتی و امنیتی خود سبب کمرنگ شدن مسئولیت ها نمیشود؟
آیا باید تعریف جدیدی برای این قبیل سازمانها نوشت؟
آیا توطئه های پان تورکیسم و پان عربیسم را شناختن و در یک پوشش اطلاعاتی مانع خونریزیها شدن یک کار امنیتی است یا حمله به معلمان و زنان و کارگران کشور و خفه کردن صدای آنان که مطالبه حقوق حقه شان را میکنند یک اقدام امنیتی است ..؟
آیا انتشار بیش از ده نشریه با تمایلات پان تورکیستی در آذربایجان یک مانور اطلاعاتی است یا ممانعت از پخش و توزیع نشریه پان ایرانیستها ؟ آیا وزارت ارشاد حلقه مفقوده این دولت است؟
بهر روی دل میهن پرستان از دو جهت بدرد آمده یکی آنکه دشمنان بیدار
و فعال اند و دیگر آنکه مق
امات دولتی ایران غافل اند و منفعل …
هشدار ما اینست : حکومتی که خود را در خارج از مرزها مشغول کرده دارد از درون فرو میپاشد.
اقتدار ایران در معرض تهاحم حدی است .
شما را بخدا از خواب بیدار شوید امروز دیگر کوروش هم از خواب برخاسته ونگران بی تد بیری شما و تدبیر موذیانه دشمن است…


                                                      پاینده ایران
                                                        اخگر

Entry Filed under: Uncategorized. .



No Comments yet Add your own

  • 1.    کسمکم  |  خرداد ۵ام, ۱۳۸۶ at ۷:۱۸ ب.ظ

    یحلونی یا فارس عجب کو

Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی