Archive for می, 2007

دستگیری و آزادی دوباره ابوالفضل عابدینی نصر خبرنگار وطن پرست خوزستانی

Add comment می 29th, 2007

اندر احوالات حاکمین و مردم ایران

پاینده ایران

امروز شعری از پروین اعتصامی خواندم که آنرا بی ربط با چگونگی ایران ندیدم.برای شما یاران گرامی آنرادر تارنگارگزاردم امیدوارم خوشتان بیاید.

محتسب مردی به ره دید و گریبانش گرفت

مست گفت ای دوست این پیراهن است، افسار نیست

گفت: مستی، زین سبب افتان وخیزان میروی

گفت: جرمِ راه رفتن نیست،ره هموار نیست

گفت: می باید تو را تاخانه ی قاضی بَرَم

گفت: روصبح آی ،قاضی نیمه شب بیدار نیست

گفت: نزدیکست والی راسرای، آنجا رویم

گفت: والی از کجا در خانه خَمّارنیست؟

گفت: تا داروغه را گوییم،درمسجد بخواب

گفت: مسجد خوابگاهِ مردم بدکارنیست

گفت: دیناری بده پنهان و خود وارَهان

گفت: کارِِشرع،کار درهم ودینار نیست

گفت: ازبهر غرامت، جامه ات بیرون کنم

گفت: پوسیده است،جز نقشی زپود وتار نیست

گفت: آگه نیستی، کزسر دراُفتادت کلاه

گفت: در سر عقل باید، بی کلاهی عار نیست

گفت: مِی بسیار خوردی،زان چنین بی خود شدی

گفت: ای بیهوده گو !حرفِ کم و بسیار نیست

گفت: باید حدّ زند هُشیار مردم،مست را

گفت: هشیاری بیار،اینجا کسی هشیار نیست!

 

                                 پاینده ایران

                                   مزدک

Add comment می 27th, 2007

جگرگوشه به آغوش مام میهن بازگشت (آزادی خرمشهر)

سالروز آزاد سازی خرمشهر

 بدست دلاور مردان ایران زمین

 از دست دشمن تازی خجسته باد.

سربازان جانفشان میهن بار دیگر نشان دادند که با همه وجود پاسدار خاک اهورایی ایران زمین می باشند .

یاد و نام شهیدان ِ8 سال دفاع مقدس وعملیات آزاد سازی خرمشهر بویژه شهید جهان آرا جاوید باد.

انیرانیان بدانند درآن سال های سخت و طاقت فرسا و با کمک ابرقدرتهای استعمارگرنتوانستند ذره ای از خاک وطن را جدا سازند، چگونه است که امروز داعیه جدایی خوزستان از مام میهن تحت لوای جبهه دمتراتیک خلق عرب و غیره را دارند. زهی خیال باطل مگرایران ،از جانفشانانش خالی باشد که چنین اندیشه خامی به واقعیت بدل گردد. هرگز ذره ای از خاک اینجا از مادر جدا نخوهد اوفتاد. هنوز بیشه ایران پر ز شیران است.

 

نوشتاری پیرامون آزادسازی خرمشهر از تارنگار جوانان هوادار پان ایرانیست کرمان

 

پاینده ایران

مزدک

Add comment می 24th, 2007

فروپاشی اقتدار ایران هم چنان در دستور کار قرار دارد

پاینده ایران

در يكي دو سال اخير حوادث منطقه اي بگونه اي پيش ميرود كه بنظر ميرسد قدرتهاي جهان فروپاشي كامل اقتدار ايران را همچنان در دستور كار دارند هدف آنان بر خلاف تبليغاتي كه در سطح جهان براه انداخته اند حكومت جمهوري اسلامي نيست بلكه ايران است و بس …
سوژه انرژي اتمي كه دستاويز آمريكا براي رسيدن به يك اجماع جهاني عليه ايران ميباشد آنچنان پوشالي و بدور از حقيقت است كه همگان ميدانند ايران اتمي براي هيچ كشوري مشکل آفرين و بحران ساز نيست زيرا حتي با داشتن بمب اتم استفاده از آن يعني خودكشي مطلق …
اما آنجه كه آمريكا وساير كشورهاي هم پالكي اش رانگران ساخته حضوريك ايران مقتدر در صحنه جهاني است ..
سروصدا ي اخير جهان در موردانرژي اتمي ايران تنها يك بهانه است تا از يك سو با خطرناك جلوه دادن ايران ،كشورهاي عرب وغير عرب منطقه را سر كيسه كنند وافسار دولتهاي آنان رامحكمتر بدست گيرند و از سوي ديگر ايران رادر جنگ عراق و افغانستان و لبنان و بالاخره جنگ داخلي گرفتار سازند تا پروژه ايرانستان محقق گردد ..
چند سالي است كه اتحاد مثلث شوم آمريكا و اسرایيل و انگليس با حمايت از گروههاي تجزيه طلب و ايجاد بحران قوم گرايي و اشاعه تفكر فدراليسم در ايران و تجهيز آنان به انديشه هاي ضد ايراني و مسلح كردن گروههايي از آنان از جمهوري اسلامي عبور كرده به جنگ با تماميت ارضي و استقلال ايران آمده اند .
در گيري هاي مسلحانه در نوار مرزي شمال غربي كشور وكردستان و خوزستان واخيرا نيز بلوچستان نمونه هاي كوچكي از اين سياست شوم است .
اما سوال ما امروز از دولتهاي آمريكا وانگليس وروس واسراييل و يا هر كشور ديگري نيست زيرا خاصيت وجودي آنان غارت ملتها و چپاول سرمايه ها و ايجاد جنگ و بحران در هر نقطه اي از جهان است كه متاسفانه روشنفكران ما اين جنايات راحفظ منافع آنان مينامند.
اما سوال ما از دولت جمهوري اسلامي كه بقول آقاي احمدي نژاد داعيه ابر قدرتي منطقه اي را دارد اينست كه چگونه با اين همه سازمان هاي عريض و طويل و كوچك وبزرگ وموازي و غير موازي و عمودي و افقي اطلاعاتي وامنيتي نتوانستيد زمزمه هاي شوم تجزيه طلبان را بشنويد ؟ اين سازمانهاي حفاظتي و اطلاعاتي سپاه وارتش و نيروي انتظامي و قوه قضاءيه و بيت رهبري و بالاخره وزارت اطلاعات كجا بودند كه دشمن توانسته با عبور از مرز ها در داخل كشور پنجه بر چهره مردم بكشد ..؟
چرا وقتي ما فرياد زديم دولت هاي آذربايجان و تركيه واسراييل جنازه پان توركيسم را از گورستان تاريخ بيرون كشيده اندو دارند دم مسيحايي به آ ن ميدمند آن را ناديده گرفتيد ؟
جرا سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه نتوانسته است قبل از آنكه غرب كشور مسلح شودو جوانان سپاهي مارابه خاك وخون بكشد تدابير لازم را براي خفه كردن اين نطفه حرام در پشت مرزها بكار نبردند ؟
براستي سازمان حفاظت واطلاعات نيروي انتظامي بلوجستان در برابر كشته شدن و به گروگان رفتن فرزندان اين آب و خاك كه در بدترين شرايط اقليمي و سياسي به پاسداري از حريم مرزها پرداخته اند چه پاسخي دارد ؟
و يا حفاظت و اطلاعات سپاه بلوچستان در برابر قطعه قطعه شدن فرزندان سپاهي ما در درون يك اتوبوس چه دفاعي دارد؟ آيا مرزهاي ما در شرق آنچنان بي در وپيكر است كه حتي يك جوان بيست وشش ساله با چند تن از مزدورانش ميتواند از آن عبور كندو به قتل عام بيگناهان بپردازد و در كمال ناجوانمردي و بر خلاف سيره ورويه خاندان ريگي كه به ميهن پرستي معروف هستند دستش را به خون هم ميهنان ما آلوده كند و به آغل اش برگردد؟
جه خوابي سازمان هاي انتظامي و نظامي و اطلاعاتي ما را فراكرفته كه هر چندگاه يكبار بايد خاك پاك بلوچستان به خون جوانان ما رنگين شود ؟
اين مسولان ريزودرشت ، بي درجه وبادرجه، درچه جايگاهي قراردارند كه بايد انسان هاي بيگناه در گوشه و كنار كشور همجون برگ خزان برزمين بريزند ؟ براستي چرا وزارت اطلاعات هشدارهاي ما را در مورد خوزستان ناديده انگاشت ..؟ما از مدتها پيش فريادزديم در شهرهاي خوزستان جلسات شعر و شاعري و اشاعه فرهنگ عربي تبديل به كانون ها ي فساد و ضد ايراني شده و در آن نشست ها طرح مسلح كردن اعراب پي ريزي ميشود .ما گفتيم و نوشتيم كه در جنوب كشور مكتب خانه هاي وهابي با پول عربستان و امارات متحده عربي داير شده ، ماگفتيم و نوشتيم سياست هاي دولت در خوزستان غلط است ما به دولت آقاي خاتمي هشدارداديم كه خوزستان مسلح شده است، ما فرياد زديم پرچم عراق را در استاديوم ورزشي اهواز به اهتزاز در آورده اند اما مسولان در برابر اين همه توطئه هاي آشكار تجزيه طلبان چه كردند؟
آيا اين همه سازمانهاي موازي اطلاعاتي و امنيتي خود سبب كمرنگ شدن مسئوليت ها نميشود؟
آيا بايد تعريف جديدي براي اين قبيل سازمانها نوشت؟
آيا توطئه هاي پان توركيسم و پان عربيسم را شناختن و در يك پوشش اطلاعاتي مانع خونريزيها شدن يك كار امنيتي است يا حمله به معلمان و زنان و كارگران كشور و خفه كردن صداي آنان كه مطالبه حقوق حقه شان را ميكنند يك اقدام امنيتي است ..؟
آيا انتشار بيش از ده نشريه با تمايلات پان توركيستي در آذربايجان يك مانور اطلاعاتي است يا ممانعت از پخش و توزيع نشريه پان ايرانيستها ؟ آيا وزارت ارشاد حلقه مفقوده اين دولت است؟
بهر روي دل ميهن پرستان از دو جهت بدرد آمده يكي آنكه دشمنان بيدار
و فعال اند و ديگر آنكه مق
امات دولتي ايران غافل اند و منفعل …
هشدار ما اينست : حكومتي كه خود را در خارج از مرزها مشغول كرده دارد از درون فرو ميپاشد.
اقتدار ايران در معرض تهاحم حدي است .
شما را بخدا از خواب بيدار شويد امروز ديگر كوروش هم از خواب برخاسته ونگران بي تد بيري شما و تدبير موذيانه دشمن است…


                                                      پاینده ایران
                                                        اخگر

Add comment می 23rd, 2007

دوباره ها

پاینده ایران

این پایگاه پس از 2 سال که از هک شدن آن توسط عوامل ناشناس گذشت، توسط مدیریت بلاگفا حذف شد و من توانستم آنرا دوباره ثبت کنم پس دوباره شروع به کار خواهیم نمود. در این مدت کم و بیش در یک تارنگار دیگر به همین نام با شماره 2 به کار خود ادامه دادیم.اکنون بار دیگر در همین تارنگار ادامه خواهیم داد. با ما باشید.

تارنگار پیشین(تریبون آزاد پان ایرانیست در خوزستان2)

پاینده ایران

مزدک

Add comment می 4th, 2007


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها