Archive for می, 2012

چهره های ضدملی با سوابق تجزیه طلبانه و کارنامه های دروغین در صدای آمریکا

نوشته فرهاد باغبانی

دربرنامه هفته ی گذشته «صفحه آخر» صدای آمریکا با اجرای مهدی فلاحتی سیاست های اپوزیسیون سازی ودشمنی با تبار ایرانی از طریق مانور خبری برای چهره های ضد ملی با سوابق تجزیه طلبانه، آشکار و هویدا شد.

در این برنامه با دعوت از« یوسف عزیزی بنی طرف» و چهره سازی و استفاده ازعناوین چون دبیر مبارزه با نژاد پرستی وعرب ستیزی در ایران! ناشیانه سعی در تلقین نوعی نابرابری قومی و نژادی در ایران هم از سوی برنامه ساز و همه از سوی مهمان برنامه شده بود. بر همین اساس ذکر مواردی ضروری و مهم به نظر می رسد:

۱- در این مصاحبه «عزیزی بنی طرف» هموطنان خود یعنی اصفهانی ها را عرب ستیز معرفی کرد، آن هم با دلیل این که در مسابقه ی فوتبال بین باشگاه سپاهان اصفهان و یکی از باشگاههای عربستان، تماشاگران جانب باشگاه و میهن خویش را گرفتند و گاهی وقت ها حریف را هوو می کردند.

ببینید این استدلال چقدر ضعیف و تهی از هرگونه باور پذیری است.ایرانی ها عرب ستیزند چون در فلان مسابقه فوتبال باعربستان به تشویق تیم خودی پرداختند؟

وی همچنان در برابر دوربین های صدای آمریکا چشم در چشم مخاطبین ایرانی سخن از اقلیم اهواز می راند(اقلیم درمعنای عربی یعنی سرزمین وکشور برای اطلاع بیشتررجوع کنید به جلد دوم کتاب تاریخ فرهنگ ایران پس از اسلام نوشته دکتر محمد محمدی).

بنی طرف با تاکید بر این که خوزستان در سال ۱۹۲۵ (همچون بعثی ها تاریخ را به میلادی عنوان می کند) به اشغال حکومت ایران توسط رضا شاه درآمد، می کوشدخوزستان وبویژه شهرستان اهواز را سرزمینی اشغال شده توسط فارس ها برای بیننده ترسیم نماید.

۲- بنی طرف همصدا با مجری در این برنامه سعی می کند که عملیات های مسلحانه و بمب گزاری عده ای از عناصر فریب خورده وابسته به  وهابیت وحزب بعث را که باعث کشته و زخمی شدن ده ها تن ازهم وطنان بی گناه ما درخیابانهای اهواز گردید را به عنوان قیام خلق عرب و حرکتی مدنی و مسالمت آمیز برعلیه شوونیسم فارس دراقلیم اهوازمعرفی نماید.

وی همزمان با ترفند خاص واستفاده از واژگانی چون فقرعمومی،تبعیض ونابرابری قومی وستم فارس ها، سعی در بزرگ نمایی “شیخ خزعل” به عنوان قهرمان عرب به ببینده وبویژه برادران عرب ایرانی دارد.

همچنین وی در تلاش ست با استفاده از تاکتیک های رسانه ای و با سواستفاده از احساسات قومی برادران عرب ایرانی این گونه به ببینده القا می نماید. گویی استفاده از نام تاریخی «خوزستان» توسط ملت و دولت ایران عملی است ضد موازین بین المللی و ضد انسانی و از نشانه های اشغال سرزمین های عربی است. یعنی تدوین سناریویی از پیش طراحی شده و همسان سازی از نوع اشغال سرزمین فلسطینی ها توسط یهودی ها و تشکیل کشور اسراییل. بنی طرف با القای این سخن نادرست، اصرارمی ورزد که عربستان – نقل بنی طرف – سال ها دارای حکومت مستقل و دارای پرچم و ارتش جداگانه بوده است و این رضاه شاه بود که با یوروش و اشغال نظامی این سرزمین را به تصرف فارس ها در آورد.

خودمختاری شیخ خزعل از نوع وضعیت اقلیم کردستان عراق، ترسیم نوعی جغرافیای سیاسی موهوم وخیالی برای خوزستان،  قلب تپنده و توفنده ی ایران زمین و جعل تاریخ آن هم درسیمای فردی که دررسانه ای بیگانه به عنوان کارشناس مسائل عرب معرفی می گردد تاسف آور است.

جالب این که مجری برنامه هم نوا و هم آو با این سخنان دروغین بنی طرف می شود و درقامت یک هوادار دو آتشه با سخنان مجعول کارشناس مسائل عرب همراه می شود واین کارنامه ای است به دروغ که درسیمای بنی طرف و فلاحتی در صدای آمریکا به تصویر ونمایش کشیده می شود.

۳- بنی طرف همزمان در همین گفتگوی جهت دار، خرمشهر را “محمره” نامید و سخن از ستم فارس ها چه در رژیم پهلوی و چه در جمهوری اسلامی راند.

در عوض حتی یکبار از سوی مجری برنامه پرسشی مطرح نشد که آقای بنی طرف شما مستند به کدام دلایل سخن از نژاد پرستی و نابرابری های قومی در ایران می کنید.؟ 

۴- “مهدی فلاحتی” مجری است با سابقه گرایش سیاسی چپ. وی در این گفتگو در تلاش بود با روش های بسیارغیرحرفه ای مسیر بحث را درجهت امیال و خواسته های قوم گرایانه ی “بنی طرف”  هدایت کند.

جای تاسف دارد رسانه ای که خود را آزاد معرفی می کند، این اندازه به دور از رسالت ژورنالیستی خود عمل کرده و جانب دارانه وارد موضوعی با زوایه های متعدد سیاسی و اجتماعی شود.

۵- به هر روی هر اندازه رسانه هایی از این دست از افراد قوم گرا با گرایشات گریز از مرکز هم چون “بنی طرف “ها  در برنامه های چون “صفحه آخر” دعوت کنند، در مقابل ملت ایران هوشیارنه تر در برخورد با اخبار و تفسیرهای این گونه رسانه ها واکنش از خود نشان خواهند داد.

۶- باردیگر به عنوان یک از پیروان طریقت ایزدی(نهضت مقاومت ملت ایران در طول تاریخ) و کسی که ذره ذره یاخته ها و سلول هایش مالال مال از عشق وشیدای به میهن است، ملت ایران را چونان گذشته به هوشیاری وآگاهی ملی و تاریخی فرا می خوانم تا در این مسیر و با کسب خود آگاهی ملی و شناخت ضرورت ها و نیازهای آرمانی میهن، باردیگرسرزمین مقدس و اهورایی خود را از گزند دشمنانی با سیمای دروغین حقوق بشرِ «بنی طرف»

واستفاده ابزاری از رسانه هایی چون صدای آمریکا برای همیشه در امان و ایمن نگاه داریم.

۷- هم میهن توطئه ای بزرگ و گسترده برای میهن ما در حال تدارک است. نقشه ها برای تکه پاره کردن میهن کشیده اند و تئوری آن توسط امثال «برنالد لوییس» انگلوساکسون تدوین شده اند.. استعمارگران سالها پیش درباره ایرن گفته اند: کوچک زیباست.  تنها و تنها با تکیه وگسترش شبکه هوشیاری ملی

می توان ابعاد این دسیسه بزرگ را شناسایی کرد و به مقابله به مثل با حجم وسیع توطئه های ضد ملی برخواست.

 

پان ایرانیست خوزستان :‌ با خبر شدیم سرور فرهاد باغبانی ، از چهره های شاخص حزب پان ایرانیست در خوزستان در غم از دست دادن عموی خود “جمشید باغبانی”‌هستند. از سوی پان ایرانیست های خوزستان به ایشان و دودمان میهن پرستشان تسلیت و دلآرامی می گوییم و شادی روان آن مرحوم را از پروردگار بزرگ مسئلت داریم.

Add comment می 30th, 2012

بیانه سازمان های برون مرزی پان ایرانیست در دفاع از حق دسترسی حسین رونقی ملکی به امکانات درمانی

سازمان های برونمرزی حزب پان ایرانیست با صدور بیانیه ای بر حق دسترسی حسین رونقی ملکی به امکانات پزشکی تاکید کرده است. متن کامل بیانیه به صورت زیر است:

پاینده ایران

هم‌ میهنان گرامی

اخیرا آگاه شدیم که حسین رونقی ملکی، فعال حقوق مدنی و وبلاگنویس ملی گرای آذری که دوران اسارت خود را در زندانهای جمهوری اسلامی می گذراند، در شرایط وخیم جسمانی به سر برده و بنا بر توصیه پزشکان، نیاز قطعی به مرخصی استعلاجی و دسترسی به امکانات درمانی خارج از زندان دارد؛ بطوریکه عدم دسترسی ایشان به چنین امکاناتی ممکن است به قیمت جان وی تمام شود. با اینحال تا کنون درخواست نامبرده برای مرخصی استعلاجی مورد تایید مسئولین زندان قرار نگرفته است.

مطابق با کنوانسیون های جهانی حقوق زندانیان – که جمهوری اسلامی هم ملزم به رعایت آنها است – همه زندانیان فارغ از نوع جرم یا اتهامی که به ایشان وارد شده باشد، حق دسترسی به امکانات پزشکی مورد نیاز خود را دارند. بدیهی است مسئولیت و عواقب هرگونه سهل انگاری در ارایه چنین خدماتی – اعم از داخل یا خارج از زندان – که منجر به ضرر جانی زندانی گردد، بر عهده نظام حاکم خواهد بود.

بدینوسیله حزب پان‌ایرانیست هم حمایت خود را از خواست مشروع این فعال سیاسی اعلام کرده و خواستار دسترسی بدون قید و شرط وی و دیگر زندانیان سیاسی به امکانات پزشکی است.

پاینده ایران

سازمانهای برون مرزی حزب پان ایرانیست

Add comment می 30th, 2012

رهبر جنبش ملی تالش​هاي ايران شمالي(جمهوري باکو) خواستار وحدت با ايران است

ژنرال همت زاده در گفتگوی تلفنی با حجت کلاشی:

ما با پان ایرانیست ها یکی هستیم. من هم خواهان وحدت ایران هستم.

حجت کلاشی – مسول سازمان جوانان حزب پان ایرانیست – روز شنبه ۳۰ اردی بهشت ۱۳۹۱ طی گفتگوی تلفنی با ژنرال علی اکرم همت زاده – رییس جمهور سابق تالش اران – از کوششهای آزادی خواهانه و ایران گرایانه همت زاده سپاسگزاری کرده و از  علایق قلبی مشترک فی مابین سخن گفت.

حجت کلاشی ابراز امیدواری کرد بزودی با کوشش ایران خواهان، وحدت در ایران زمین برقرار شود. مسول سازمان جوانان حزب پان ایرانیست گفت: ما در این مبارزه دست شما را به گرمی می فشاریم. علی اکرم همت زاده نیز با بیان احساسات پاک قلبی خود نسبت به ملت ایران بزرگ گفت: برای ملت ایران آرزوهای خوش دارم. ما با پان ایرانیستها یکی هستیم، من هم خواهان وحدت ایران هستم.

علی‌اکرم همت‌اف در سال ۱۹۴۳ در لریک آذربایجان بدنیا آمد. وی دانش‌آموخته انستیتو پلی‌تکنیک باکو است. علی اکرم همت زاده نظامی، سیاستمدار، فعال حقوق بشر، رییس جمهور سابق تالش اران و رهبر کنونی “جنبش ملی تالش” می باشد.

وی در سال ۱۹۹۳ معاون وزیر دفاع در کابینه ی دولت “ابوالفضل ایلچی” بود اما پس از اینکه ایلچی بیگ با کسب بیش از ۵۰ در صد آرای مردم اران به ریاست جمهوری رسید، همت زاده و دیگر تالشی ها دریافتند که تمامی وعده های باند پان ترکیست ایلچی بیک پیرامون اعاده حقوق فرهنگی تالشیان اران، وعده ای دروغین فریبنده بیش نبوده تا تالشیان را به پشتیبانی از ایلچی بیگ واداشته شوند.

با آغاز ریاست جمهوری ایلچی بیگ و پی گیری سیاست های افراطی پان ترکیستی از سوی او به هیچ روی امکان احیای حقوق فرهنگی – سیاسی مبتنی بر فرهنگ ایران میسر نشد. این در زمانی بود که الیچی بیگ در جبهه نبرد با ارمنی های قره باغ شکست سهمگینی خورده بود و تمامی اعتبار خود را پیرامون پشتیبانی پان ترکها و دولت ترکیه از دست داده بود.

همت زاده بر علیه دولت ایلچی بیک کودتا کرد و به نام “جمهوری تالش گشتاسبی” اعلام خود مختاری کرد.در این شرایط بود که علی اف از مقامات ارشد “ک گ ب” با فریب مقامات جمهوری اسلامی و به کمک عناصر مشکوک مانند عبدالعلی زاده استاندار وقت تبریز در باکو به قدرت رسید و این جنبش ایران خواهان را شکست داد وهمت زاده را زندانی کرد.

دادگاه آذربایجان در سال ۱۹۹۵ وی را به اعدام محکوم کرد، اما پس از فشارهای گوناگون جهانی بر جمهور آذربایجان این حکم به حبس ابد تخفیف داده شد. سیدیکی کابا نماینده فدراسیون حقوق بشر، در نامه ای سرگشاده به الهام علیف از وضعیت نابسامان همت‌زاده در زندان انفرادی و جلوگیری از کمک‌های پزشکی و غیره به او انتقاد کرده بود وی در زندان مبتلا به سل شد و همهٔ دندان‌هایش را از دست داد. به همین دلیل از زندان در سال ۲۰۰۴ آزاد اما تابعیت آذربایجانی از او گرفته شد و از این رو از آن زمان تا اکنون به همراه خانواده‌اش در هلند زندگی می‌کند.

همت‌زاده در مهرماه سال ۱۳۸۷ نامه‌ای سرگشاده به مردم ایران نوشت و ضمن اشاره به لغو قراردادهای گلستان و ترکمنچای پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، از آنها برای احقاق حقوق هموطنانشان آن‌سوی مرزها درخواست کمک نمود.

Add comment می 20th, 2012

امید دهدارزاده به ۶ماه حبس تعلیقی،۷۵ضربه شلاق و ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد

امید دهدارزاده از اعضای حزب پان ایرانیست، دیروز به شعبه سه دادگاه انقلاب اهواز فراخوانده و حکم صادره از سوی دادگاه به وی ابلاغ گردید.

دهدارزاده در بهمن ماه ۱۳۹۰ در منزل شخصی خود در اهواز بازداشت شده بود، در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری در شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی رسولی  و به اتهامات عضویت در حزب پان ایرانیست، درگیری با ماموران امنیتی، توهین به مسوولان نظام،  پخش جزوات تحریک آمیز در مناطق ملاشیه، کوت عبداله، نهضت آباد و دیوار نویسی به مناسبت فتنه ۲۵ بهمن، مورد محاکمه قرار گرفت.

طی حکم صادره از سوی این دادگاه، دهدارزاده به اتهام عضویت در حزب پان ایرانیست به تحمل شش ماه حبس تعلیقی به مدت یکسال؛ به اتهام توهین به مسولان نظام به تحمل ۷۵ ضربه شلاق و همچنین به دلیل درگیری با ماموران امنیتی به پرداخت ده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید. 

حکم مذکور در حالی صادر گردیده است که دهدار زاده، بهمن ماه سال گذشته با حضور افرادی ناشناس در منزل شخصی خویش روبرو شد. این افراد طی فشار برای به همراه بردن دهدارزاده ضمن اینکه هیچ حکم بازداشتی در دست نداشتند، به ضرب و شتم وی در حضور همسر و فرزند خردسالش پرداختند و دهدار زاده به دفاع از خود با ایشان درگیر شد. 

امید دهدارزاده در زمان بازداشت با شکنجه شدید روبرو بوده که به شکسته شدن یکی از انگشتان و یکی از دندان ها منجر شد و به هنگام آزادی به دلیل آسیب دیدگی پا به سختی گام بر می داشت.

وی اکنون با وثیقه ۶۰ میلیون تومانی در بیرون از زندان به سر می برد.

Add comment می 15th, 2012


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها