سالروز عهدنامه ی هرات، 25‍ژانویه 1857 میلادی برابر با 4بهمن 1231 خورشیدی

ژانویه 24, 2008

با دسيسه هاي استعمار انگليس:

۱۵۰ سال پيش در چنين روزي سرزمين آريانا (افغانستان) از ايران جدا شد.

شكست هاي ايران از روسيه و بسته شدن عهدنامه هاي ايران و گلستان تركمانچاي و به دنبال آن نفوذ سياسي روسيه در دربا ايران،باعث نگراني و تشويش سردمداران دولت انگليس و حكومت هند گرديد،براي همين بايسته بود هر چه زودتر افغانستان به صورت حايل و حد فاصل و حريم امنيت هندوستان در آيد.

در همه پيمان هاي كه در فاصلهء سالهاي 1800 تا 1814 ميان دولت هاي ايران و انگليس بسته شده،انگليسيها همواره هرات را جزء جدايي ناپذير ايران شناخته اند.اما همين كه ناپلئون در اروپا شكست خورد انگليس پس از بيست سال توانست نفس راحتي بكشد، سياست خود را دگرگون نموده تصميم گرفت هرات و بلوچستان را از ايرن جدا سازد و حريم امنيت جديد براي هندوستان به وجود آورد و به منظور اجراي اين سياست،شروع به تحريك و اغواي افغانها عليه ايران نمود.

اغتشاش و شورش قبايل افغان به تحريك انگليس،به دليل درگيري فتحعلي شاه قاجار در جنگ ايران و روس بي پاسخ مانده بود. همين كه دوره دوم جنگ هاي ايران و روس به پايان رسيد فتحعلي شاه متوجه شورش ايلات شرقي شد و در سال 1831ميلادي/ 1209 خورشيدي عباس ميرزا مامور سركوب ياغيان گرديد. وي توانست تا 1833م/1211خ خراسان و سيستان و بلوچستان را آرام كند،ولي چون كامران ميرزا، امير هرات از پرداخت خراج سالانه و فرمان برداري از دولت ايران خودداري كرد،عباس ميرزا پسر خود،محمد ميرزا را مامور محاصره ي هرات كرد.در اثرپشتكار محمد ميرزا كار تصرف هرات نزديك به پايان يافتن بود كه خبر مرگ ناگهاني عباس ميرزا و فرمان دشمني محمّد ميرزا از سوي فتحعلي شاه مانع يكسره شدن كار هرات گرديد. قضيه ي هرات با مرگ فتحعلي شاه خاتمه نيافت.”سيمونيچ” وزيرمختار روس،محمّد شاه را به محاصره ي هرات تشويق كرد(1837م/1215خ) ولي محاصره ي هرات به دليل تحريكات و كارشكني هاي “مك نيل” وزيرمختارانگليس و به دنبال آن اولتيماتوم دولت انگليس مبني بر اينكه اگر دولت ايران دست از محاصره ي هرات برندارد دولت انگليس وارد جنگ خواهد شد(1)،دست از محاصره ي هرات برداشت(سپتامبر1838م/آبان ماه 1216خ). نامه محمدشاه به هنگام ترك هرات به سپاهيان خود، دربرگيرنده ي نكات جالبي است كه روحيه او را نمايان مي كند. وي در قسمتي از اين نامه مي نويسد: توپچيان مخلص و سربازان فدوي و سواران جرار بدانيد كه مردن با غيرت و مردانگي، به ذات پاك احديت، بهتر از هزار سال زندگي با تملق است و به قوت اسدالله الغالب، من شما را چنين دانسته و مي دانم كه از همه قشون هاي دول خارجه، تابدارتر زحمت و غيور و ديندار و پاي آبروي دولت را به كارتر مي باشيد. هر چه دارم، براي شما مي خواهم؛ نه دربند خانه و اطاق هاي با زينت و لذت و خوشگذراني هستم. همين قدر از خدا طالبم اذيت هايي كه از همسايگان ازبك و تركمانان به خراسان رسيد، پس بگيرم و ذلت به هيچ كس نكنم. اين منتهاي لذت من است.پس از برطرف نمودن خطر از هرات(2)،انگليس قراردادي با كامران ميرزا منعقد كرده و حكومت وي را بر پايه همين قرارداد به رسميت شناخت(اوت 1839/1217خ). اين كار پيش درآمد جدايي افغانستان بود.

آشكارا مساله ي هرات بين ايران وانگليس حلّ شده بود تا اينكه يارمحمّدخان اميرهرات مي ميرد و پسرش صيد محمدخان به جاي او مي نشيند(1851م/1229خ).هواداري ناصرالدين شاه از صيدمحمدخان و فرمان برداري او از دربار ايران،دولت انگليس را در مورد سرنوشت هرات بيمناك ميكند،و براي نگاهداشتن منافع خود در هندوستان، به “سر جان مك نيل” كاردار خويش در تهران دستور بستن قراردادي با دولت ايران را مي دهد تا به كلّي دست و بالِ ايران از هرات بريده گردد.

مهدي بامداد در جلد چهارم شرح حال رجال ايران،ضمن شرح حال ميرزا آقاخان نوري مي نويسد:«پس از كشته شدن ميرزا تقي خان اميركبير و روي كارآمدن ميرزا آقاخان نوري به دست بيگانگان،نخستين كاري كه در سال1853 ميلادي/1231خ به سود دولت انگلستان و به ضرر ايران كرد و ميرزا تقي خان در هنگام صدارت خويش به هيچ روي زير اين دست خيانت هاي بين اين دو نمي رفت،قراردادي منحوس شده در 15 ربيع الثاني 1269 قمري/1231 خورشيدي با نايب سرهنگ “يوستين شيل” (3) مامورفوق العاده و وزير مختارپادشاهي انگلستان در دربار ايران بست و قبول كرد كه دولت ايران از حق قشون كشي به هرات(يكي از چهار شهر خراسان بزرگ) ممنوع باشد…»

به هر روي در اثر فشار انگليس و اصرار ميرزا آقاخان نوري(4)، ناصرالدين شاه سندي را امضا كرد كه به موجب آن، دولت ايران متعهد مي شد فقط در صورتي كه نيروهايي از قندهار و كابل و يا نقاط ديگر به هرات تجاوز كنند قشوني براي دفاع از آن شهر بفرستد و پس از دفع دشمن وختم غايله،نيروي اعزامي برگردد و در مقابل،دولت انگليس هم متعهد مي شد كه در امور داخلي هرات به هيچ وجه دخالت ننمايد و در صورت مداخله ي دولت انگليس در امور هرات،اين سند باطل خواهد شد.(5)

نمي توان پنداشت كه ميرزاآقاخان نوري ان قدر نادان و احمق بود كه ارزش مُهره ي هرات را در نَردِ سياست ِروز نمي دانست و يا از خيانت خود آگاه نبود. شايد به قول دكترابوالقاسم طاهري،آيا وي در تنگنايي بود كه به حكم ضرورت مي بايست پاداش دو وزير مختار انگليس،”فرانت و شيل” را بپردازد؟

سندي كه ميرزاآقاخان نوري تحويل “شيل” داد و ريشه ي اختلاف هاي بعدي ميان دولت ايران و انگليس شد و در برگيرنده ي شش تعهد بود.بر اساس اين شش بند:افزون بر اين اينكه اندازه ي دخالت ايران در فرستادن نيروي نظامي براي حفظ استقلال هرات در برابر متجاوزان احتمالي آشكار و اندازه مي گرديد، دولت ايران عهد مي كرد كه نماينده ي سياسي دايمي در هرات نگاه ندارد و حكمران هرات نيز از آن پس نماينده اي در تهران نداشته باشد. بجز اين اينها،دولت ايران بدون قيد و شرط پيمان مي بست كه كلّيه اميران هرات را كه در ايران در زندان بودند،آزاد كند و بعد از اين به هيچ روي يه افراد مشكوك به مخالفت با سيّد محمدخان امان ندهد.

بدين روي در ۲۵ ‍ژانويه ۱۸۵۷ ميلادي برابر با چهارم بهمن ماه ۱۳۲۱خورشيدي درادامه دسيسه هاي ضد ايراني جهان استعمار با تحميل زور و امضاي عهدنامه ي هرات ،بخشي ديگر از خاك ايران زمين از مام ميهن جدا افتاد تا همچنان چنگال استعمار كثيف انگليس ايران را پاره پاره نمايد،اما آريانا هنوز ايراني ست.

 

ما همچنان تاكيد مي كنيم:

                      پان ايرانيسم تنها راه نجات ايران به هنگام ضعف و فترت وجدايي….

 

 

پانويس:

1. در همين هنگام ناوگان انگلستان تشكيل شده از پنج فروند كشتي جنگي به فرماندهي دريادار “سرفردريك مِيت لَند”sir Fredrick Meitland  وارد آب هاي ساحلي ايران شده و جزيره خارك را اشغال نمودند.

2. بر اساس فصل دهم عهدنامه ي تركانچاي، روس ها مي توانستند در هر كجاي ايران كه دلشان مي خواست كنسول تعيين كنند و به همين دليل انگليس مايل نبود ايران هرات را در اختيار داشته باشد ،چرا كه تصرف هرات پيش در آمدي بر گرفتن همه ي افغانستان بود و اي كار به روس ها اين امكان را مي داد كه در آن حدود دخالت كند.

3.justin sheill  از افسران انگليسي و اموزگار سپاهيان ايران و يكي از دسيسه گران بر ضد اميركبير بود.

4.به گفته ي محمد محمود(نويسنده كتاب بسيار ارزشمند تاريخ روابط ايران و انگليس)،ميرزا آقا خان قباله ي هرات را_ كه انگليس دروازه هندوستانش مي ناميد_به نام انگليسي ها سجل كرد و واگزار نمود.

5.در مورد مساله هرات  نگاه كنيد به مخزن الوقايع، مقدمه.

 

 

به اميد ايراني آباد و آزاد در سايه حاكميت ملي

پاينده ايران

Entry Filed under: Uncategorized. .16 Comments Add your own

 • 1.    وچ  |  ژانویه 24th, 2008 at 10:15 ب.ظ

  با درود بر فرزند نيک ايران با جستاری نو در مورد ریشه های دشمنی اعراب مسلمان با ایران زمین و ایرانیان بروز هستیم

 • 2.    بچه پارس  |  ژانویه 24th, 2008 at 11:14 ب.ظ

  دوست عزیزم مزدک گرامی!افغانستان (خراسان) فقط از نظر مرزی با ایران فاصله دارد و همه مردمان آریانا دل در گرو مام میهن دارندبه امید یکپارچگی کشور بزرگ ایران زمین

 • 3.    اریو برزن  |  ژانویه 25th, 2008 at 5:40 ق.ظ

  با درود بر شماامیدوارم هرچه سریعتر تمام اقوام همیشه ایرانی آذری کرد لر بختیاری بلوچ و دیگر مردمان دست به دست هم داده و این خائنان مزدور و مفتخور را از ایران بیرون کنندو با همدلی ایرانی سربلند تر از امروز بسازیمو همچنین با ارزوی سلامتی برای سرور عابدینی که من از نزدیک این ابر مرد ایران را میشناسم و مطمئن هستم تا عابدینی ها در ایران هستند ایران همیشه سرفراز وبالنده خواهد بودننگ بر عرب بادبدرود

 • 4.    بندهشن  |  ژانویه 25th, 2008 at 12:11 ب.ظ

  (نگاهی به سخنان محمود احمدی نژاد) سخنانی که باعث شرم ایرانیان است.به روزم!!

 • 5.    بچه پارس  |  ژانویه 25th, 2008 at 3:15 ب.ظ

  با درود با مطلبی بسیار مهم به روز هستم چه کنیم که سوسکها سوسکمان نکنندچشم انتظارتان هستم

 • 6.    اتروپات  |  ژانویه 25th, 2008 at 10:10 ب.ظ

  پاینده ایران با درود بر سرور مزدک گرانقدر مام میهن قابل جدایی نیست و این مرزهای پوشالی هیچگاه نمی توانند نژاد ایرانی و تبار ایرانی را زیکدیگر جدا کنند .با درود بر شما پیرامون یادآوری این روز .

 • 7.    برگزیده  |  ژانویه 26th, 2008 at 3:09 ق.ظ

  شعر گونه هاي شعر گويان چپ

 • 8.    روزبه اهورا  |  ژانویه 26th, 2008 at 8:23 ق.ظ

  درود بی پایان بر دوست مبارز و همیار نازنینم مزدکزیبا نگاشتید اما بسیار تلخ پاینده و جاویدان ایران, فرهنگ و آیین اهورایی

 • 9.    رستم عجمی  |  ژانویه 26th, 2008 at 10:44 ق.ظ

  سلام دوست عزیز و گرامی.اندیشه ی شما یک اندیشه ی بزرگ است و قابل احترام.و می تواند ما را به اصل خود همان ایران بزرگ بر گرداند.به امید همان روز

 • 10.    چنگیز  |  ژانویه 27th, 2008 at 6:26 ب.ظ

  مزدک لطفان چرند نگو درآینده نزدیک آذربایجان کوردستان و بلوچستان از ایران جدا خاهد شد

 • 11.    سیاوش  |  ژانویه 30th, 2008 at 1:45 ب.ظ

  با سلام وب جالبي دارين ولي خوب بازديد وب من مثل وب شما(ولی شما بهتری) كمه بازديد وب من حدود 200 تا 300 تا در روز براي اين كه بازديد وبامون بيشتر بشه از شما تقاضا دارم من رو لينك كنيد بعد تو قسمت نظرات به من اطلاع بديد تا من هم لينك كنمشايد با خودتون مي گيد اول چرا تو لينك نكني !! بايد به عرض شما برسونم من اين پيغام رو براي بيش از 50 تا وب مي زارم اگر بخواد لينكشون كنم بيش از اندازه وقت ميگيره شايد هم بعضي ها تمايل به لينك كردن نداشته باشنراستي من و با نام – ۩۞۩-كيليپ موبايل- ۩۞۩-با تشكر سياوش عليزاده

 • 12.    کیان مهر  |  ژانویه 30th, 2008 at 3:52 ب.ظ

  درود بر شما یاران سرفراز مطلب بسیار خوبی بود .آریانا و دیگر سرزمین های جدا شده از ایران هنوز هم پیوندهای فرهنگی خود را با ایران حفظ کردند و یقینا به همت میهن پرستان روزی فرا خواهد رسید که تمامی ایرانیان در کنار هم در ایران بزرگ زندگی خواهند کرد.به امید آن روزپاینده ایران

 • 13.    TONYKUK  |  فوریه 2nd, 2008 at 5:52 ب.ظ

  http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11372http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11369http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11371http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11357http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11358http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11359http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11370http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11379http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11380http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11393http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11394http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11395http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11401http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11402http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11403http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11404

 • 14.    afshin,germani  |  فوریه 3rd, 2008 at 9:47 ب.ظ

  درود ,, درود ,, درود ,, نمونه هايي از زنان پر افتخار ايران باستان …`*.¸.*´¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨)(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•_____****_______****___***____***____***__ ***__***________****_______***_***__________**_____من_ ***_***________آپم___________***_***______________ ______***__***_______منتظر __ حضور ***___***_________________***____***_________گرم___ ***______***___________***________***___شما__***__________***___***____________*****_____________***_____________**___________ *پاينده ايران ,, بدرود …

 • 15.    afshin,germani  |  فوریه 3rd, 2008 at 9:48 ب.ظ

  dorood bar mobarezane iran ,, piroozi nazdik ast ,, payandeh iran

 • 16.    محمدحسین  |  فوریه 29th, 2008 at 12:18 ق.ظ

  درود یه پرسشچرا به افغانستان آریانا گفته می شود ؟آیاسرزمین آریانا مرزهای امروزی ایران را در بر نمی گیرد ؟ پس چرا برخی ها از واژه ی آریانای بزرگ به جای ایران بزرگ استفاده می کنند ؟؟

Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها