نگاهی گذرا به بررسی کاربردی واژه شوونیست

سپتامبر 16, 2008

پاينده ايران

نگاهي گذرا به بررسي كاربردي واژه شوونيست

نخستين شخصى كه بنظر مى رسد واژه شوونيسم‌ ‌را در ايران بكار گرفته سيد حسن تقى زاده بود. او اين واژه را در يك متن تحليلى ـ انتقادى مورد استفاده قرار داده و اين همان متنى است كه در آن پيش فرض تقى زاده ، اين بود كه از سر تا پا بايد غربى شد. بعدها در خطابه اى تقى زاده ادعا كرد كه: “اينجانب در تحريض و تشويق به اخذ تمدن غربى در ايران پيش قدم بوده ام و چنان كه اغلب مى دانند اولين نارنجك تسليم به تمدن فرنگى را در چهل سال پيش بى پروا انداختم كه به مقتضيات و اوضاع آن زمان شايد تند روى شمرده شود.”

اما هيچگاه نتوانست منتقدين خود را راضى كند كه او اول كسى بوده كه اين تند روى را كرده و اولين نارنجك تسليم به تمدن فرنگى را بى پروا انداخته. اين گفته ى او نيز صحيح نبود كه “اغلب اين موضو ع را مى دانند.” بلكه بلعكس مورد قبول اغلب قرار نگرفت. اين مقالات ـچند مقاله اى استـكه در دوران جوانى تقى زاده نوشته شده است و اگر چه به لحاظ نظرى ايراد دارد چرا كه پيش فرض آن به اندازه ى كافى مبهم است و البته به لحاظ موازين جامعه شناختى مورد ايراد اما به اندازه ى كافى صميمانه و صادقانه است، چيزى كه بعدها كمتر از تقى زاده ديده شد، و تكاپوى انديشيدن به ايران را توسط يك جوان كه در كسوت روحانيت نيز بوده است، نشان مى دهد.
او در اين مقالات نظر افرادى را كه معتقد بودند گذشته ى ما درخشان بوده است و لذا نيازى نيست در تمامى امور تقليد از غرب كنيم، را شوونيستى مى‌داند چرا كه گذشته را بيش از حد بزرگ و درخشان جلوه مىدهند! نقد اين مطلب بكار ما نمى آيد و اين نكته را نيز مى افزاييم كه اين واژه را به درستى نميتوان واژه اى دقيق براى وصف هيچ نظرى دانست، چنان كه بعدها خود تقى زاده نيز از نظر قبلى خود عدول كرد و بسيارى از سخنانى را كه روزگارى شوونيستى خوانده بود تكرار كرد. پس اين واژه به شدت نسبى است و چيزى مثل واژه” افراطى بودن “به اندازه ى كافى مبهم.
اما در اين جا پرسشى ديگر پيش مى آيد، اين واژه چگونه به ايران راه يافته و تقى زاده چگونه با آن آشنا شده بوده است؟ از آنجائى كه بسيار دور از ذهن است كه اين واژه در كتب ترجمه شده ى آن دوره بوده باشد، حدسمان اين است كه آن را در يكى از روزنامه ها خوانده باشد و يا اين كه از حوزه ى قفقاز به ايران راه يافته باشد و در اين صورت مى توان آن را پيش درآمد و حالت جنينى ادبيات چپ روسى ـقفقازى، عليه ناسيوناليسم و ملى گرايى دانست. اين واژه به اندازه كافى توان اين را دارد كه پرخاش هاى سياسى را رهبرى كند، همان طور كه اپورتونيست، بورژوا و … اين توان را دارند. به هر حال نحوه ى آشنايى تقى زاده با اين واژه به اندازه ى كافى جالب است!
سالها بعد اين واژه وصف حالى شد از افراد وطن پرست كه چپ و راست در به كارگيرى آن شريك بودند. يكى از تاريخ نگاران انگليسى كه كتابش را با »تقديم و اخلاص« به “سر ريدر بولارد” سفير بدانديش در حق ايران تقديم نموده در قضاوتى نسبت به اميركبير مى گويد »ايستادگى ميرزا تقى خان در دفاع از حقوق حاكميت ايران،در سياست عليه دو دولت نيرومند روس و انگليس جلوه گر است، گرچه گاه به تعصب در ملت پرستى و شوونيسم‌ ‌مىانجامد.‌
استاد فريدون آدميت در تحليل نظر اين نويسنده ى انگليسى سخنى جالب دارد:»انتقاد او]نويسنده انگليسى[ از امير از اين رهگذر است كه توسعه ى نفوذ انگلستان را در خليج فارس سد كرده بود و به كشتى هاى انگليسى اجازه تفتيش نمى داد. از اين جهت البته اگر حقوق حاكميت ايران را در طبق اخلاص تقديم انگلستان ساخته بود مرد ليبرالى‌ ‌به شمار مى رفت.« اين قضاوت تيزهوشانه و دقيق استاد آدميت وجهه نظر نويسندگان و دولت مردان قدرت هاى بزرگ را بر عليه سياستمداران ايرانى به خوبى نشان مى دهد. بنابراين مى بينيم كه ايستادگى در دفاع از حاكميت ايران مصداق شوونيسم‌ ‌است.
بالعكس تمام رجالى كه در دفاع از حاكميت ايران اصرارى نداشتند همان طور كه استادآدميت اشاره كرده است، به افرادى ليبرال موصوف شدند. مانند هويدا،بازرگان و …اگر اين نويسنده انگليسى كتاب خود را به »سر ريدر بولارد« تقديم نمى كرد من به شبهه مى افتادم كه نكند كار اين نويسنده صادقانه شناسايى رگه هاى شوونيستى در رجال سياسى ايران است؟! اما اين امرمسلم است كه از شگردهاى قدرت هاى بيگانه اين بوده است كه با اين واژگان افراد وطن پرست و كسانى كه تعصبى در دفاع از حقوق حاكميت ايران داشته اند به حاشيه برانند و در موضعى دفاعى قرار دهند.

به امید ایرانی آباد و آزاد در سایه حاکمیت ملی

پاینده ایران

Entry Filed under: Uncategorized. .No Comments yet Add your own

 • 1.    میثاق آزاد  |  سپتامبر 16th, 2008 at 10:46 ب.ظ

  پاینده ایرانبا درود بر تمامی تلاشگران عرصه آزادی وطن این بنده کمترین هم شما را لینک نمودم باشد که در راه آزادی وطن یاران لایقی باشیمپاینده ایران اهورائی

 • 2.    بنیاد ایران ما  |  سپتامبر 17th, 2008 at 12:27 ق.ظ

  دورد بر شمابا سپاس از حضورتانپاینده ایران

 • 3.    فرهاد  |  سپتامبر 17th, 2008 at 1:48 ق.ظ

  مزدک گرامی سپاسگزارم از وقتی که به جهت موضوعی که پیش از این ذکر آن رفت صرف کردید .تعدادی لوگوی پرچم ایران برای استفاده در وبلاگها طراحی کردم و در وبلاگ خود قرار دادم از شما دعوت می کنم که در این مورد نظر دهید ,در میان ایشان یک پرچم جمهوری اسلامی هم وجود دارد که هر چه باشد قرار دادن آن بهتر از نشان جعلی پانترکان است این را بدین جهت گفتم که بدانید با تاریخچه ی پرچم ایران مختصر آشنایی دارم.پیروز باشید پاینده ایران

 • 4.    فرهاد  |  سپتامبر 17th, 2008 at 1:55 ق.ظ

  پرچم ایران در طرحها و نقشهای متنوع !(در وبلاگ بدون سانسور)پاینده ایرانschone.blogfa.com

 • 5.    فرهاد  |  سپتامبر 17th, 2008 at 1:55 ق.ظ

  مغولان و شیخ ; اداره ی اطلاعات و تجزیه طلبان(در وبلاگ بدون سانسور)پاینده ایرانschone.blogfa.com

 • 6.    یک پارسی تنها  |  سپتامبر 17th, 2008 at 12:24 ب.ظ

  به نام اهورا مزدامطلب خوبی بودجانم فدای ایرانپاینده پارسپاینده کورش

 • 7.    تهرانی  |  سپتامبر 17th, 2008 at 4:59 ب.ظ

  آخوندای ترک وبمو مسدود کردن به این وب بیا!

 • 8.    ایران نهاد  |  سپتامبر 17th, 2008 at 5:27 ب.ظ

  با درود من هنوز منتظر پاسخت هستم .پاینده ایران

 • 9.    ایران نهاد  |  سپتامبر 17th, 2008 at 7:09 ب.ظ

  ببخشید آدرس دیدم. ممنون.

 • 10.    تهرانی  |  سپتامبر 18th, 2008 at 1:15 ق.ظ

  من فارسم عزیزم!ز نامم هم مشخصه وگرنه باید قوچعلی بودم نه تهرانی!

 • 11.    فرهاد  |  سپتامبر 18th, 2008 at 2:35 ب.ظ

  این وبلاگ http://www.mahdi19.blogfa.com/ مزدور است تصور می کنم به مطالبش دقت نکردید به مطالب و پیوندهایش دقت کنید این چندمین وبلاگ از این دست است که من شاهد بودم ونویسنده ی آن هر که هست در بافندگی تبحر دارد همینطور به این وبلاگ دقت کنید: http://critblogfa.comicismnaria./ این یکی خیلی به پورپیرار می پردازد به طوری که از حد گذرانده و کارش هم دفاع احمقانه از تاریخ ایران است تصور می کنم با توجه به مهارتی که در دروغپردازی وجعل تاریخ دارد نویسنده خود توده ای اش(ناصر بنا کننده) باشد .فرهاد گرامي گمان مي كنم درباره برخي از دوستان جديد مانندhttp://www.mahdi19.blogfa.com نبايد زود داوري كرد.البته تارنمايhttp://critblogfa.comicismnaria آشكارا در پي به سخره گرفتن ايران و ايراني است كه از واژگان به كار رفته و نوشتار هاي ايشان آشكار است. پاينده ايران(مزدك)

Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها