جوابیه ای از دکتر منوچهر یزدی پیرامون سخنان بنی طرف و ابراهیم یزدی

جولای 15, 2007

نوشتار زیر جوابیه ای است از دکتر منوچهر یزدی، پیرامون گفتگوی دوستانه ی بنی طرف و ابراهیم یزدی که در همین تارنگار درج شد. دوستان گرامی برای آگاهی از آنچه در این گپ دوستانه گذشت می توانند پُست(نوشتار) پیشین را بخوانند. با سپاس فراوان از سرور دکتر منوچهر یزدی که نکات بسیار مهمی را در اینجا یادآور شدند 

منوچهر یزي، به سال 1318 در شهرستان قوچان به دنيا آمد، ديپلم را در مشهد گرفت و براي ادامه ي تحصيل رهسپار تهران شد تا در «دانشسراي عالي تهران» تاريخ بخواند. پس از پايان دانشسراي عالي به سال 1342 به خدمت آموزش و پرورش يزد در مي آيد و در کنار کارهاي فرهنگي و آموزشِ فرزندان ايران در دبيرستان ها، به کارهاي اجتماعي و سياسي نيز روي مي آورد و به اموري چون؛ سردبيري روزنامه ي طوفان، سرپرستي و مربي پيش آهنگي، معاونت انجمن حمايت از زندانيان، رياست فدراسيون دو ميداني، رياست انجمن دبيران علوم اجتماعي، رياست اداره تربيت معلم يزد و دبير مسئول حزب پان ايرانيست در استان يزد و نگارش کتاب هايي چون «نام هاي مرواريد کوير»، «اين جا يزد است»، «آب وسازمان آب در يزد» و … مي پردازد. استاد منوچهر يزدي در انتخابات دوره ي بيست و چهارم مجلس شوراي ملي به نمايندگي مردم اردکان يزد به مجلس راه مي يابد و در کميسيون برنامه و بودجه به همراه ساير پان ايرانيست ها، فراکسيون اقليت را در مجلس شوراي ملي ايجاد مي کنند.
پس از انقلاب 57، کميسيون پاک سازي در وزارت آموزش و پرورش برخلاف تصميم شوراي انقلاب، منوچهر يزدي را به خاطر خدمات ارزنده ي اجتماعي و سياسي ايشان به کشور، مشمول ادامه خدمت مي داند و با ارائه حکم، ايشان را بازنشسته مي کند.از آن زمان تاکنون منوچهر يزدي با آموزش، پژوهش و نوشتن در امور اجتماعي و تاريخي روزگار سپري مي کند. ایشان در حال حاضر از اعضای شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست می باشد.**
*******************************************
عقده هاي نظري

* روياهاي دست نيافتني درباره خوزستان و خليج فارس
* توطئه هايي كه هزينه اش را بيگانگان ميپردازند
* نگاه گزينشي به تاريخ از سوي جدايي خواهان

به لطف سرور مزدك ايران پرست عزيز مصاحبه يوسف عزيزي بني طرف و ابراهيم يزدي را خواندم و از مطالب آن دچار شگفتي نشدم زيرا از سالهاي دور بيگانگان براي به مسلخ بردن وحدت ملي و فروپاشي اقتدار ملت ايران دست بكار بوده اند اما در دوران قبل از انقلاب اين نطفه ها در رحم خفه ميشدند همچنانكه شيخ خزعل فرزند نامشروع و تحميلي بريتانيا در زمان رضاشاه بزرگ و پيشه وري در دوران محمد رضا شاه از دامان ملت ايران زدوده شدند و هر دو پادشاه به همين گناه مورد خشم و بي مهري دولتهاي استعمارگر قرار گرفتند .
اينك مي توان پس از فروپاشي اقتدار ايران دكتر يزدي باني و مسبب آن آشفتگي و عزيزي بني طرف ميوه ان رويداد را كنار يكديگر مشاهده كرد و به نجواهايشان گوش فراداد … !!
عزيزي بني طرف در آغاز گفتگو ميگويد : ( … يكي از مشكلات كنوني جامعه ايران كه هم مشگل تاريخي و هم مشگل امروز ماست – معضل قوميت هاي غير فارس در ايران است )
بيان مشکل تاريخي قوميتها و معضل غير فارس اشاره به حذف نوكران خارجي در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه است عقده هايي كه اينك ميتواند در كنار ابراهيم يزدي ها سربازكند واز قوم غيرفارس آنهم به عنوان يك معضل ياد شود و بر زبانها جاري گردد …! !
اما واقعيت تاريخي اينست كه اين معضل تاريخي از زماني براي ملت ايران پديد آمد كه انگليسها بسال 1616 ميلادي برابر 1025 هجري موفق شدند فرماني از شاه عباس مبني بر افتتاح تجارت بين ايران و كمپاني هند شرقي بگيرندو به موجب اين فرمان در شهرهاي جاسك و اصفهان و شيراز تجارتخانه داير كنند و كشتي حامل كالاهاي خود را بنام جيمز وارد آبهاي خليج فارس نمايند .
استقرار انگليسها در بصره آغاز فتنه گريها و اعمال ديپلماسي خون و آتش در اين منطقه از جهان بود و طرح تئوري ستم بر قوميتها از آن زمان مطرح گرديد .
بنابر اين اشاره غمگنانه عزيزي بني طرف به معضل تاريخي و دغدغه خاطر روشنفكران ملت ستيز ريشه در آن حضور دارد وادامه اين پريشان احوالي از آن روي است كه انگليسها در دوران پهلويها موفق نشدند در كنار شيخ نشينهاي قطر و كويت شيخ نشين ديگري بنام شيخ محمره بر پا سازند و عده اي ديگر از دزدان دريايي رابه حكومت و سلطنت و قدرت برسانند …!!
اشاره آقاي بني طرف به مشکل تاريخي كردها در كردستان و تركها در آذر بايجان نيز بر ميگردد به گناه محمدرضا شاه كه توطئه جدايي كردستان و آذر بايجان را خنثي كرد ولي اينك با فروپاشي آن اقتدار فرصت مناسب براي دشمنان وحدت ايران فراهم آمده است تا عقده دل بگشايند و بلند گوي سياستهاي استعماري غرب باشند.
بني طرف در اين مصاحبه بر روي حقوق قوميتها قبل از حقوق عمومي تكيه ميكند و آقاي يزدي براي رد اين ادعا بر حقوق انسانها تاكيد ميورزد … اما در اين مباحثه آنچه كه به حساب نمي آيد حقوق ملت ايران است و بس .
در ادامه آقاي يزدي ميگويد..: … انقلاب بهمن 57 كه ادامه انقلاب مشروطيت بود براي بدست آوردن آزادي هاي اساسي ملت بود يعني حاكميت مردم ، آزادي مطبوعات، آزادي احزاب ، آزادي اجتماعات و ديگر آزاديها …”
بايد از آقاي يزدي سوال شود شما كه پس از فروپاشي نظام قبلي بر كرسي هاي قدرت و حكومت نشستيد چه برنامه اي براي تامين اين آزادي ها داشتيد؟ آيا پافشاري شما براي اعدام وحذف فرماندهان ارتش و متلاشي كردن نظامات اداري و سياسي و اقتصادي كشور براي رسيدن به آزاديهاي انساني مورد ادعا بود…؟ آيا پاكسازي هاي اداري غير انساني و برپا ساختن دادگاههاي تفتيش عقايد و كشتن آدمهاي بيگناه و محاكمه مردان وزناني كه فرصت دفاع از خود نداشتند در جهت تامين آز
اديهاي انساني بود؟
درست است كه نسل دوم وسوم انقلاب خاطره اي از روز هاي شوم دولت موقت بازرگان ندارند ولي نسل اولي ها هنوز زنده اند و مي فهمند حرفهاي شما تا چه اندازه لاف وگزاف است. شما دم از ادامه انقلاب مشروطيت مي زنيد درحاليكه قانون اساسي ابداعي شما كه هم اينك بدان پاي بند هستيد ،گامي استوار ومحكم به دوران قبل از مشروطيت است . فريب كاري هاي روشنفكران ملي و مذهبي در قسمت ديگري از حرفهاي بني طرف آشكار ميگردد آنجا كه ميگويد : …” در قضيه تجاوز اسرائيل به لبنان ، ما در جهان عرب و جهان اسلام و حتي در بسياري از مناطق عالم از آرژانتين تا اندونزي شاهد تحرك وسيعي در محكوميت اين تجاوز و حمايت از ملت هاي فلسطين و لبنان بوديم ولي در ايران بنوعي شاهد كم تحركي توده ها بوديم …
آقاي يزدي براي دلداري به اين ايراني شيفته جهان عرب و كاستن از اندوه ايشان ميگويد : … علايق بسيار عميق عاطفي، مذهبي و انساني ميان مردم ايران با مساله ظلم وستمي كه به مردم فلسطين ميشود وجود دارد و در ذهنيت بسياري از مردم ايران ، اسرائيل يك دولت متجاوز است كه حاضر نيست هيچيك از قطعنامه هاي سازمان ملل را به اجرا بگذارد ….
آقاي يزدي كه در جواني ميان عرب هاي قاهره و لبنان و فلسطين و عراق در رفت و آمد بوده و به فراگيري فنون آدمكشي و تخريب و اعمال تروريستي مشغول بوده دلبستگي عاطفي و عقيدتي ويژه به ياسرعرفات و عبدالناصر داشت، خوب مي فهمد كه بني طرف چه ميگويد و هر دو درد مشترك دارند، هر دو درد جامعه عربي و اسلامي دارند، هر دو از دردهاي درون جامعه ايران فاصله دارند اما شايد لازم باشد براي اصلاح آگاهي شان ياد آوري كنم ، ملت ايران از آن روي به اين جنگهاي حيدري و نعمتي بي اعتنا است كه مي داند مصالح و منافع ايران در هيچ جاي اين جنگ هاي تاريخي و سنتي و قبيله اي قرار ندارد .
ملت ايران ماهيت اين جنگها را مي شناسدو دست قدرت هاي جهان را در براه اندازي اين تراژدیِ نژادیِ خونين مي بيند و خوب ميداند كه حكومتها و دولتهاي موجود درخاورميانه حق ندارند لحظه اي از بحراني تر كردن منطقه و به خون كشيدن انسانها و تخريب آرمانهاي ملي و خنثي سازي جنبش هاي آزاديخواهانه ملت ها دست بر دارند و يا عقب نشيني كنند وگرنه لحظه اي دوام نخواهند داشت …!!
وانگهي ملت ايران چگونه ميتواند حضور جدي فلسطينيها و ساير دولت هاي عربي رادر تجاوز صدام به ايران فراموش كند ؟
ملت ايران پيام هاي مرگ ونيستي كه از سوي كشورهاي عربي و كانون هاي تربيت تروريست و بلند گوهاي رسانه اي در قبل و بعد از انقلاب به كشور ما سرازير بود از ياد نمي برد .
ملت ايران صداهاي اخلال گرانه تلويزيون الجزيره را در قطر ميشنود و مي داند كه گروهك تجزيه طلب “جبهه آزادي خلق عرب “در لندن استقرار دارد و روشنفكراني از نوع بني طرف آ ن را محكوم نكرده اند.
روشنفكران ملي و مذهبي حتما اطلاع دارند كه در امارات متحده عربي با چاپ نقشه اي در دفاتر دانش آموزان ، استان هاي خوزستان و هرمزگان و بو شهر و حتي استان فارس و درياي عمان رابا عنوان عربستان از ايران جدا كردند و نه تنها شما اعتراضي نكرديد بلكه دولت جمهوري اسلامي نيز با ذلت و خواري از كنار آن عبور كرد و همچنان سيل دلارها وحمايت هايش را به سوي سرزمينهاي عربي در جنگ عليه صهيونيسم گسيل مي دارد ..!
روشنفكراني كه در دامان جريانهاي عربي و ضد ايراني آموزش ديده اند قادر به درك و فهم اين تراژدي تاريخي نيستند و گمان مي كنند بقول ابراهيم يزدي علايق عميق عاطفي و مذهبي و انساني بين ايران و جنگهاي نژادي برقرار است… زهي خيا ل باطل …
ملت ايران هنوز زمزمه هاي خليج عربي يا بقول بني طرف خليج ايران و عرب !! را از آن سوي آبهاي خليج فارس مي شنود و هيچيك از دولتهاي عربي تا بحا ل به پوشالي بودن اين توطئه اذعان و اعتراف نداشته اند و بنظر ميرسد اين دولت هاي آبكي را هرگونه كه قدرتهاي استعماري بخواهند ميتوانند به بازي بگيرند و جيب شان را از دلارهاي نفتي پركنند ، و درراه تربيت روشنفكران چپ وراست و ايدئولوگ هاي عربي و اسلامي و براه اندازي جنگهاي فرقه اي و ديني و بر انگيختن احساسات عربي … هزينه كنند .
بنابر اين مصالح و منافع ملي ما در كف زدن براي جنگهاي از پيش طراحي شده قرار ندارد زيرا كشته ها مالِ منطقه ی ما و پولها از آن جنگ افروزان خواهد بود پس بر شماست كه ازشعور اين ملت بياموزيد واگر قادرنيستيد با اين خيمه شب بازيهاي هولناك مبارزه كنيد لا اقل دم فروبنديد و از ملت ايران انتظار نداشته باشيد به كاروان رنج و درد ملت ها بپيوندد .
عزيزي بني طرف درادامه بحث ميگويد : …به بهانه نام خليج فارس ما شاهد موج اهانتها به عربها بوديم …”
موج اهانتهايي كه اين روشنفكر عرب زبان از آن ياد ميكند و آن را به مجموعه عربها تسري ميدهد اعتراضاتي است كه بنام حفظ ارزشهاي عربي و يا پاسداري از حقوق عربها ، ارزش هاي تاريخي و حقوق ملت ايران را زير سوآل برده و آتش نفاق و پراكندگي قومي را دامن ميزنند و نا جوانمردانه ناسيوناليسم ايران را هدف قرار ميدهند و با طرح مفاهيم اختراعي از قبيل ” مليت ها ” و ” ستم مضاعف قوم ها ” و ” حكومت فدرال ” به همه اقوام و تيره هاي ايراني كه در يك سرزمين مقدس قرنها كنار يكديگر زيسته اند و فرهنگ و تمدن درخشاني راپديد آورده اند ظلم ميكنند و حركت ملت ايران را بسوي ” حاكميت ملت ” به چالش مي كشند .
بني طرف همچون كسيكه تاريخ و جغرافياي ايران را نخوانده و نميشناسد براي جا انداختن باورهاي نادرست خود قرنها حيات ملت ايران را ره

Entry Filed under: Uncategorized. .22 Comments Add your own

 • 1.    مسعود لقمان  |  جولای 15th, 2007 at 8:00 ق.ظ

  مزدک جان درود بر تو دست و دلت سبز بادذخیره نمودم تا در فرصت مناسب بخوانم.

 • 2.    خالد  |  جولای 15th, 2007 at 8:16 ق.ظ

  گه خوری ایرانیان و سفر متکی برای پاک کردن اثرات آن در منامه

 • 3.    روزبه  |  جولای 15th, 2007 at 8:38 ق.ظ

  يکي گيتي يکي يزدان پرستديکي پيدا يکي پنهان پرستديکي بودا و ان ديگر برهمندگر زان موسي چوپان پرستديکي از روي دستور اوستافروغ و خاور و رخشان پرستديکي ذات مسيح ناصري رابسان حضرت صبحان پرستدگروهي پيرو وخشور تازيحديث و سنت و قران پرستدفقيه ازمند از روي شهوتگهي حور و گهي غلمان پرستدچه نيرنگ است ياران مفتي شرعمريد ابله و نادان پرستداگر پرسي ز کيش پور داوودجوان پارسي ايران پرستد

 • 4.    مهران  |  جولای 15th, 2007 at 8:42 ق.ظ

  سوشيانس آخرين موعود مزديسنا كيست؟ به روزم دوست عزيز.

 • 5.    ایرانی  |  جولای 16th, 2007 at 2:37 ق.ظ

  پاینده ایرانمزدک جان حنای نهضت آزادی خائن دیگر رنگی ندارد.ابراهیم یزدی قاتل ارتشیان در اوایل انقلاب حالا با یک پان عرب تجزیه طلب در خانه خود خوش و بش می کند.این نشان دارد که آقایان حکومتی خود چه دیدگاهی در باره وضعیت قوم گرایی دارند.البته خوانندگان ناآگاه شاید گمان کنند که ای بابا عجب خوب حرفایی زده و ابراهیم یزدی در جناح اپوزیسیون جمهوری اسلامی قرار دارد ولی آنچه مشخص است خود همکاسه ی دیگرآقایان در نابودی این سرزمین بوده است.سرور منوچهر یزدی پان ایرانیست آزاده، خوب مشت شان را در سلسله مقالات روشنفکری در نشریه حاکمیت ملت باز کرده اما این ها شرم وحیا ندارند. مقاله خوبی بود منتظر مصالب این گونه هستم.

 • 6.    حسین وطن دوست  |  جولای 16th, 2007 at 3:15 ق.ظ

  ####درووووووووووود بر سرور یزدی###قلم سرور منوچهر یزدی مانند همیشه تیز و برنده بود. البته این پرسش های گستاخانه از بنی طرف تجزیه طلب و پاسخ های اینچنین از جناب ابراهیم یزدی عجیب نبود. مردک به گونه ای پاسخ داده است که انگار از طرف مقابل خود ترس دارد و نگران است دوست عربش دلخور شود. البته وقتی کسی به قول معروف آتویی از کسی دارد همیشه هوایش را دارد و بنی طرف خوب می داند که همصحبتش چه گذشته ای دارد!!!ای دلقکان بساط شما چندی دیگر برچیده خواهد شد.تا آن روز به انتظار نشسته ایم. پاینده ایران

 • 7.    شاهین فراز دوست  |  جولای 16th, 2007 at 5:34 ق.ظ

  پاینده ایرانسرور به یکباره با 3 مطلب به روز شدید ما را غافلگیر کردید. نخست آنکه عربستان به یاوه گویی پرداخته همچون گذشته و امیدوارم با جواب در خور از حکومت ایران مواجه شود.سخنان بنی طرف و یزدی هم اگر با دقت بخوانید در ادامه خیانت های قبلی ایشان است. از سرور یزدی کمال تشکر را دارم.

 • 8.    مسعود  |  جولای 16th, 2007 at 9:36 ق.ظ

  سلام. گفته بودید که می توانید از یک فیلتر شکن قوی که در فهرست پیوند های ما قرا دارد استفاده کنید تا به سایت رسمی حزب پان ایرانیست بروم در صورتی که من یک کد دارم که هیچوقت نمیتوانند اونو فیلتر کنند و یا بسته شود. به هر حال یه آدم سیاسی باید یه همچین چیزهایی داشته باشه دیگه. ساین رسمی تون رو هم دیدم . واقعا عالی بود.

 • 9.    از هم پیمانان  |  جولای 16th, 2007 at 11:14 ق.ظ

  درود سرور ،نکته ی مهمی که شاید سرور یزدی به آن اشاره نکرد آن قسمت از سخنان ابراهیم یزدی بود که برای بازپس گیری بحرین نه تنها کاری نکرد بلکه به آنجا سفیر فرستادند که بله ما نمی خواهی مترکیب منطقه بهم بخورد!!!در صورتیکه اگر کمی حس میهن پرستی داشت آنزمان بهترین موقع برای این ادعا بود که ما دوباره بحرین را برگردانیم اما دریغا از بی غیرتی و عدم حس ایران پرستی.ایشان حالا که از منصب های حکومتی بی نصیب شده با یک چرخش در زمره ی ناقدین حکومت جمهوری اسلامی در آمد در صورتیکه اگر در این سفره ی گسترده ای که به قیمت گرسنگی ملت ایران بر پاست،نصیبی داشت هچ گاه لب از سخن باز نمی کرد. بنی طرف هم به لطف 8 سال اصطاحات خوب پر و بال گرفته و از جدای طلبان حمایت می کند.خلیج ایران و عرب ؟؟!!! مردک تو به فکر بد بخت هایی باش که اعدام شدند و همه به خاطر روشنفکرینی مانند شما بودند. یاد خاطرات سرور عابدینی افتادم که در بند 209 اوین با خالد حردانی هم بند بودند و اینکه آن بی چاره ها چگونه فریب این ها را خورده بودند. رفیق ابوهیام در لندن و رفیق ابوشریف در کانادا حال می کنند و این بددبخت ها خودشان را به کشتن می دهند برای جبهه مردمی خلق عرب… بگذریم..این سخنان گاهی خونمان را به جوش می آورد.

 • 10.    دادخواه  |  جولای 16th, 2007 at 2:08 ب.ظ

  پاینده ایرانسپاس از بازدید شماجای بسی تاسف است که نظام آموزشی آخوندی به هیچ وجه نمیتواند افرادی را تربیت کند که حس ناسیونالیسم و ملی گرایی را داشته باشند و این درد تاریخ و تاریخ ایران است چرا که روحیه ی قومیت گرایی یعنی شروع فئودالیسم و مرگ یک وحدت همه جانبهپیوند دادم

 • 11.    کیان زاد  |  جولای 16th, 2007 at 3:07 ب.ظ

  درود بی کران بر فرزندان پاک ایران زمینسپاس از روشنگری سرور مزدکآری کوس رسوایی حضرات مدتی است که به صدا در آمده است.سپاس از سرور منوچهر یزدی سخنگوی حزب پان ایرانیستپیش بسوی اتحاد اقوام ایرانیپاینده ایران

 • 12.    کشورهای پارسی زبان (سه گانه پارسی )  |  جولای 16th, 2007 at 3:09 ب.ظ

 • 13.    بابک ایرانمنش  |  جولای 16th, 2007 at 3:56 ب.ظ

  پاينده ايرانبا درود بر سرور مزدک گراميمصاحبه فوق را در يکي از وبلاگهاي پان ترک مشاهده کرده و خوانده بودم، که هر کدام از گروهکهاي قوميت گرا به نوعي که به نفع خود باشد از اين سخنان استفاده نموده بودند و جوابيه سرور منوچهر يزدي به اين مصاحبه که دو طرف ( هم مصاحبه کننده و هم مصاحبه شونده در روياهاي خود غرق شده اند) بسيار زيبا و به جا بود.سرور مزدک، همچنين از بازي کودکانه هواداران عمله ناصر پورپيرار مطلع هستم، و خداوند متعال را شاکرم که دشمنان ما را احمق آفريدهدر مورد پست معرفي چهره هاي ايراني در پي نقطه نظر شما سرور گرانقدر در مورد اين که چرا اين پست به صورت انگليسي به روي وب رفته بايد عرض کنم که، مخاطبين اين پست ، بازديد کنندگان خارجي در نظر گرفته شده بودند ، که در آينده اين نزديک پست مورد نظر به زبان فارسي نيز به روي وب خواهد رفتبا تشکر از شما سرور گرانقدر و هموطن آزاده امخاک پاي تمام ايرانيان وطن پرست/بابک ايرانمنش(تيم پان ايرانيست کرمان)

 • 14.    کیان مهر  |  جولای 16th, 2007 at 10:14 ب.ظ

  درود بر شمابا سپاس از سرور منوچهر یزدی که به مانند همیشه با قلم پرتوانشان جواب یاوه گویی های دشمنان ملت ایران را دادند.خیانتهای ابراهیم یزدی جاسوس امریکا وحقوق بگیر حاکمیت بر هیچ کس پوشیده نیست.”ایران بزرگ آرمان بزرگ می خواهد”پیروز باشیدپاینده ایران

 • 15.    مهران  |  جولای 17th, 2007 at 9:52 ق.ظ

  اطلاعاتتون در مورد پيشينه خوزستان عالي بود دوست عزيز.با يك پست جديد به روزم. اطلاعاتي در مورد انطباق داستانهاي ايراني و روايات اسلامي در مورد دجال و ظهور سوشيانس يا موعودمزديسنا .

 • 16.    رامین  |  جولای 17th, 2007 at 1:57 ب.ظ

  درود بر مزدک عزیز…با سپاس از شما به خاطر این پست و مخصوصا منوچهر یزدی که خیلی عالی پته ی این احمقا رو ریخت رو آبپاینده ایران

 • 17.    مریم  |  جولای 17th, 2007 at 7:59 ب.ظ

  بادرودبه شماوب زیبایی دارین من آپ هستم اگه خواستین سری بزنین.شادزی مهرافزون.

 • 18.    مسعود  |  جولای 18th, 2007 at 12:54 ق.ظ

  سلام. تو نظری که براتون گذاشته بودم گفته بودم سایت رسمی حزب پان ایرانیست رو دیدم که برام گذاشتید. ولی وقت نکرده بودم که بهش سر بزنم. و بعدش هم نوشته بودم که عالی بود. منظورم فایل pdf بود که سرور گرامی بابک ایرانمنش برام گذاشته بود. خواستم این مطلب رو اصلاح کنم و همچنین بگم که سایتی که گفتید با فیلتر شکن هم وقتی باز میشه یک سایت Domain می آید. میخواستم ببینم که چه مشکلی هست؟ من تارنمای رسمی حزب پان ایرانیست رو از قسمت پیوندهای روزانه ی شما انتخاب کردم. حتی با اینکه خودم فیلتر شکن داشتم از فیلتر شکنی که گذاشته بودید هم استفاده کردم. ولی باز هم همون سایت برام باز شد. حالا یا شما اسم سایت رو اشتباه گذاشتید, یا من دارم اشتباه میکنم. ممنون میشم من رو راهنمایی کنید. با تشکر از شما ایران دوستان.

 • 19.    ايرانيان متحد-اينده ما  |  جولای 18th, 2007 at 1:39 ق.ظ

  هرچه مستحکمتر باد همبستگی ایرانیاناندیشه جدائی طلبی در خوزستان عملا وجود ندارد.این اندیشه ضد ایرانی در برهه کوتاهی از زمان و از خارج مرزها و دقیقا کشور بیمار به بعث عراق وارد کشور شده وبرخی از اغفال شدگان قربانی آن شدند.لذا عملا دشمنی بنام خلق عرب وجود ندارد.لذا بعقیده من نباید این دشمن را بوجود آورد یا با موضع گیری به برخی سخن براکنی ها در این سمت و آن سمت آن را بزرگ کرد و جایگاه بزرگ بان ایرانیسم را خدای ناکرده به سطوح نازلی هدایت کرد.زنده باد ایران

 • 20.    علیرضا  |  جولای 18th, 2007 at 2:58 ق.ظ

  زنده باد ایران.ذخیره اش کردم تا بعد بخونمش.حقیقتش هروقت به وبلاگهای مانند وب شما می ایم.حسابی نگران میشوم.چون این طور که شما میگید اوضاع ایران در کردستان-اذربایجان و خورستان خوب نیست از طرف دیگه کشورهای عرب(نوکران امریکا) همسایه ی ایران هم برای ایران خط ونشان می کشند.نمی دونم اون دنیا ما جواب کوروش و داریوش را می خواهیم چه طوری بدهیم.

 • 21.    Cengiz Han  |  جولای 18th, 2007 at 11:27 ق.ظ

 • 22.    محمدرضابالغی  |  آوریل 10th, 2012 at 7:22 ق.ظ

  زنده باد ایران ودرود فراوان به دایی خوب و عزیزم منوچهر یزدی که افتخارایران و ایران دوستان است. دایی جان امیدوارم که روزی برسد که ایران همچون گذشته با اقتدار به هیچ کشوری اجازه ندهد که به زور تصمیمی رو به مردمان سرزمین پارس تحمیل کند.پاینده ایران

Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها