اهانت بیشرمانه یک نماینده ی بی شرم بحرینی علیه ایرانیان : شیعیان حرامزاده اند!

اسفند ۱۸, ۱۳۸۷

اهانت بیشرمانه یک نماینده ی بی شرم بحرینی علیه ایرانیان : شیعیان حرامزاده اند!

گستاخی و بی شرمی برخی از مقامات کشورهای امیرنشین منطقه خلیج فارس علیه ملت و کشور ایران همچنان ادامه داردو در تازه ترین موج این اقدامات اهانت آمیز و بی شرمانه یکی از نمایندگان مجلس بحرین (استان سابق چهاردهم ایران) با وارد کردن نسبت ناروایی که یقیناً شایسته خود او و همفکرانش است به جامعه شیعیان توهینی سخیف روا داشته است.

“محمد خالد” نماینده فراکسیون «اخوان المسلمین» بحرین طی اظهاراتی وقیحانه و بیشرمانه شیعیان را فرزندان ازدواج موقت و حرامزاده نامید!

به گزارش شیعه انلاین، محمد خالد که از نمایندگان بسیار نزدیک به دولت و خاندان حاکمیت در بحرین است در وب سیات خود در واکنش به درگیریهای اخیر شیعیان با نیروهای امنیتی بحرینی در روستای «دراز» در شمال بحرین با اهانت وقیحانه به شیعیان افزود:آشوبگران که به دنبال از بین بردن این وطن هستند فرزندان ازوداج موقت و حرام زاده هستند و باید هر چه سریعتر در دادگاه محاکمه شوند.

محمد خالد گفت : اگر آنان حلال زاده بودندپدران و مادرانشان حتی یک لحظه هم به آنان اجازه نمی دادند که چنین آشوبی به پا کنند و دست به خرابکاری در خیابان های بحرین بزنند.لعنت خدا برآنان باد!(که انشاءالله بر خودش باد)

خبر بالا به همان شکل از صفحه نخست روزنامه کارون  چاپ استان خوزستان به تاریخ ۸ اسفند۸۷ برداشت شده است.

*****

پی نویس: نمی دانم ناراحتی و خشم خود را از چنین سخنانی چگونه بیان کنم؟ شرم بر ما و بر دولت ما که این چنین خارو ذلیل و بدخت و توسری خورده شده ایم که یک عرب پاپتی بی پدر و مادر در مجلس سرزمین که از آن ِ خودماست این چنین همه ما را حرامزاده بنامد. زهی غیرت و شرف در میان مسئولان ما که اگر برخوردی نداشته باشند نشان داده اند که سخن این مردک نماینده درست است و هر آنچه گفته است راست است که از قدیم گفته اند سکوت علامت رضاست.یک مشت مفت خور بی عرضه بر اکثریت شیعه بحرین حکومت می کنند و به همان شیعیان این چنین گستاخی می کنند

آقای ناطق نوری چند وقت پیش سخنی بر پایه یک واقعیت تاریخی را بیان کرد و دیدیم که چگونه پاسخ دید و مسئولان بی عرضه و خوار شده ما چگونه به دست و پای امیر بحرین و وزیر امور خارجه آن افتادند که آقا اشتباه شده؛ این چه دوران سیاه و نکبت باری است که هر تازه بدوران رسیده ای در سایه اربابان قدرتمند اجازه برخوردی اینگونه با ایرانی گردن فراز و پرغیرت به خود می دهد. ای برادری که سینه چاک این نظام هستی خبر بالا را دوباره بخوان و در پی واکنش مسئولان ام القرای اسلامی باش…!!؟…کو مردانگی و شرف شما؟؟ کو حیثیت و آبروی شیعه؟ کجایند سینه چاکان؟ از آن سو دختر شیعه ایرانی از فقر تن خود را در کشورهای عربی به حراج می گزارند و از این سو زباله های انسانی این گونه با من و تو ایرانی برخورد می کنند…لعنت بر من و ما اگر خونمان از این سخنان به جوش نیاید و بی تفاوت باشیم. به خدا قسم نمی دانم چه بگویم تنها به مسئولان می گویم ای کاش ذره ای آبرو برای ما باقی می گذاشتید که امروز هر بی سر و پایی من و شما را حرامزده ننامد. ای کاش شیعیان بحرین چنان درسی به این نماینده دهند که دیگر جرات فحاشی به ما و وابستگان نژادی و فرهنگی ما نداشته باشد…ننگ برآنان که سکوت می کنند…ننگ بر آنان که خواری و زبونی را پذیرا شده اند…ننگ بر فرومایگان…

چو آوازه ی گنج این بوم و بر

به گیتی پراکنده شد سر به سر

بر آن شد ز کین دشمن نابکار

یکی چاره سازد که بی کارزار

به چنگ آورد گنج این بوم و بر

زند تیشه بر ریشه خشک و تر

نهادند پا اندر این مرز و بوم

به گفتار نقض و به کردار شوم

تنی چند از ایرانیان را به زر

خریدند و شد تیرشان کارگر

از این میوه ی تلخ اهریمنی

پراکنده شد تخمه ی دشمنی

چو رفت از کسی هوش و شرم و خرد

به گفتار و کردار خود ننگرد

به چشمش بد و نیک یکسان شود

به پندار، چون طفل نادان شود

خردمند را دانش ایزدیست

که بی دانشی خود ز نابخردیست

به بازی چو نقد خرد باختند

به ناچار با دشمنان ساختند

نگر تا چه کردند ایرانیان

چو پاداش و کیفر برفت از میان

چو شیرازه کشور از هم گسیخت

ز اینان همه شرم و آزرم ریخت

چو از مردی و مردمی کاستند

همه چون ددان چهره آراستند

گرفتند فرمان دشمن به جان !!!!

نشستند بر جای آزادگان !!!!

کسی را که پاک است گفتار و کار

به یزدان که یزدان مر اوراست یار

چرا آتش مهر ما سرد شد

کزان گونه ی سرخ ما زرد شد ؟

که نامردمی را به ما یاد داد؟

بر و بوم ما را که بر باد داد؟

که کَند این درخت کهن را ز جای؟

که برد از کف ما دل و دین و رای؟

که چشم جهان بین ما کور کرد؟

که ما را ز راه خرد دور کرد؟!

بیا تا بجوییم یاری ز هم

بکوبیم پا بر سر رنج و غم

برانیم دشمن از این بوم و بر

هنر را پدید آوریم از گهر

مگو بست دست مرا روزگار

نیاید ز دست فروبسته کار

بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم!

برون سر از این بار ننگ آوریم!

رهانیم از دست اهریمنش

چو پروانه گردیم دور و برش

 بایگانی جستاری : دسیسه های ضد ایرانی

پاینده ایران

Entry Filed under: Uncategorized. .Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی