اهانت بیشرمانه یک نماینده ی بی شرم بحرینی علیه ایرانیان : شیعیان حرامزاده اند!

مارس 8, 2009

اهانت بیشرمانه یک نماینده ی بی شرم بحرینی علیه ایرانیان : شیعیان حرامزاده اند!

گستاخی و بی شرمی برخی از مقامات کشورهای امیرنشین منطقه خلیج فارس علیه ملت و کشور ایران همچنان ادامه داردو در تازه ترین موج این اقدامات اهانت آمیز و بی شرمانه یکی از نمایندگان مجلس بحرین (استان سابق چهاردهم ایران) با وارد کردن نسبت ناروایی که یقیناً شایسته خود او و همفکرانش است به جامعه شیعیان توهینی سخیف روا داشته است.

“محمد خالد” نماینده فراکسیون «اخوان المسلمین» بحرین طی اظهاراتی وقیحانه و بیشرمانه شیعیان را فرزندان ازدواج موقت و حرامزاده نامید!

به گزارش شیعه انلاین، محمد خالد که از نمایندگان بسیار نزدیک به دولت و خاندان حاکمیت در بحرین است در وب سیات خود در واکنش به درگیریهای اخیر شیعیان با نیروهای امنیتی بحرینی در روستای «دراز» در شمال بحرین با اهانت وقیحانه به شیعیان افزود:آشوبگران که به دنبال از بین بردن این وطن هستند فرزندان ازوداج موقت و حرام زاده هستند و باید هر چه سریعتر در دادگاه محاکمه شوند.

محمد خالد گفت : اگر آنان حلال زاده بودندپدران و مادرانشان حتی یک لحظه هم به آنان اجازه نمی دادند که چنین آشوبی به پا کنند و دست به خرابکاری در خیابان های بحرین بزنند.لعنت خدا برآنان باد!(که انشاءالله بر خودش باد)

خبر بالا به همان شکل از صفحه نخست روزنامه کارون  چاپ استان خوزستان به تاریخ 8 اسفند87 برداشت شده است.

*****

پی نویس: نمی دانم ناراحتی و خشم خود را از چنین سخنانی چگونه بیان کنم؟ شرم بر ما و بر دولت ما که این چنین خارو ذلیل و بدخت و توسری خورده شده ایم که یک عرب پاپتی بی پدر و مادر در مجلس سرزمین که از آن ِ خودماست این چنین همه ما را حرامزاده بنامد. زهی غیرت و شرف در میان مسئولان ما که اگر برخوردی نداشته باشند نشان داده اند که سخن این مردک نماینده درست است و هر آنچه گفته است راست است که از قدیم گفته اند سکوت علامت رضاست.یک مشت مفت خور بی عرضه بر اکثریت شیعه بحرین حکومت می کنند و به همان شیعیان این چنین گستاخی می کنند

آقای ناطق نوری چند وقت پیش سخنی بر پایه یک واقعیت تاریخی را بیان کرد و دیدیم که چگونه پاسخ دید و مسئولان بی عرضه و خوار شده ما چگونه به دست و پای امیر بحرین و وزیر امور خارجه آن افتادند که آقا اشتباه شده؛ این چه دوران سیاه و نکبت باری است که هر تازه بدوران رسیده ای در سایه اربابان قدرتمند اجازه برخوردی اینگونه با ایرانی گردن فراز و پرغیرت به خود می دهد. ای برادری که سینه چاک این نظام هستی خبر بالا را دوباره بخوان و در پی واکنش مسئولان ام القرای اسلامی باش…!!؟…کو مردانگی و شرف شما؟؟ کو حیثیت و آبروی شیعه؟ کجایند سینه چاکان؟ از آن سو دختر شیعه ایرانی از فقر تن خود را در کشورهای عربی به حراج می گزارند و از این سو زباله های انسانی این گونه با من و تو ایرانی برخورد می کنند…لعنت بر من و ما اگر خونمان از این سخنان به جوش نیاید و بی تفاوت باشیم. به خدا قسم نمی دانم چه بگویم تنها به مسئولان می گویم ای کاش ذره ای آبرو برای ما باقی می گذاشتید که امروز هر بی سر و پایی من و شما را حرامزده ننامد. ای کاش شیعیان بحرین چنان درسی به این نماینده دهند که دیگر جرات فحاشی به ما و وابستگان نژادی و فرهنگی ما نداشته باشد…ننگ برآنان که سکوت می کنند…ننگ بر آنان که خواری و زبونی را پذیرا شده اند…ننگ بر فرومایگان…

چو آوازه ي گنج اين بوم و بر

به گيتي پراكنده شد سر به سر

بر آن شد ز كين دشمن نابكار

يكي چاره سازد كه بي كارزار

به چنگ آورد گنج اين بوم و بر

زند تيشه بر ريشه خشك و تر

نهادند پا اندر اين مرز و بوم

به گفتار نقض و به كردار شوم

تني چند از ايرانيان را به زر

خريدند و شد تيرشان كارگر

از اين ميوه ي تلخ اهريمني

پراكنده شد تخمه ي دشمني

چو رفت از كسي هوش و شرم و خرد

به گفتار و كردار خود ننگرد

به چشمش بد و نيك يكسان شود

به پندار، چون طفل نادان شود

خردمند را دانش ايزديست

كه بي دانشي خود ز نابخرديست

به بازي چو نقد خرد باختند

به ناچار با دشمنان ساختند

نگر تا چه كردند ايرانيان

چو پاداش و كيفر برفت از ميان

چو شيرازه كشور از هم گسيخت

ز اينان همه شرم و آزرم ريخت

چو از مردي و مردمي كاستند

همه چون ددان چهره آراستند

گرفتند فرمان دشمن به جان !!!!

نشستند بر جاي آزادگان !!!!

كسي را كه پاك است گفتار و كار

به يزدان كه يزدان مر اوراست يار

چرا آتش مهر ما سرد شد

كزان گونه ي سرخ ما زرد شد ؟

كه نامردمي را به ما ياد داد؟

بر و بوم ما را كه بر باد داد؟

كه كَند اين درخت كهن را ز جاي؟

كه برد از كف ما دل و دين و راي؟

كه چشم جهان بين ما كور كرد؟

كه ما را ز راه خرد دور كرد؟!

بيا تا بجوييم ياري ز هم

بكوبيم پا بر سر رنج و غم

برانيم دشمن از اين بوم و بر

هنر را پديد آوريم از گهر

مگو بست دست مرا روزگار

نيايد ز دست فروبسته كار

بيا تا بكوشيم و جنگ آوريم!

برون سر از اين بار ننگ آوريم!

رهانيم از دست اهريمنش

چو پروانه گرديم دور و برش

 بایگانی جستاری : دسیسه های ضد ایرانی

پاینده ایران

Entry Filed under: Uncategorized. .Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها