نشریه حاکمیت ملت (پیام پندار)

مارس 11, 2009

دريافت ۶.۷۸ مگابايت

 پيام پندار

در این شماره می خوانید :

قلم سردبیر…………………………………………………………………………………………………۱

 مصاحبه محسن پزشکپور با کیهان هوایی- بخش پنجم…………………………………………….۳  

تاریخچه پان ایرانیسم به روایت مهندس سید رضا کرمانی…………………………………………..۶

خطوط قرمز ملت ایران – از :مهندس هومن اسکندری………………………………………………..۸

مبحثی در سرنوشت ملی- از:حجت کلاشی…………………………………………………………۱۱

خاتمی و گنداب سیاست- از:دکتر حسن کیانزاد………………………………………………………۱۳

رقابت تدارکاتچی‌ها برای انتصاب انتخاباتی- از:دکتر حکمت………………………………………….۱۴

نبرد  بر سر هست و نیست- از: دکتر فرشید سیمبر………………………………………………….۱۶

شبح شوم دویست ساله‌ی استعمار – از دکتر علی راست بین…………………………………… ۱۸

جدال در خلیج فارس- بخش دوم ………………… ……………………………………………………۲۳

 اخبار حزبی……………………………………………………………………………………………….۳۱

گزارش از تجمع دانشجویان در روز 17 آذر………………………………………………………………۳۲

گزارش از پایگاه ستارخان ……………………………………………………………………………….۳۴

دانشگاه آزاد واحد تبريز كانون فعاليت‌هاي تجزيه طلبان……………………………………………..۳۶

نگاهی به خبر…………………………………………………………………………………………….۳۸

یک شاعر،یک شعر………………………………………………………………………………………۳۸

گزارش واحد میراث فرهنگی سازمان جوانان از بررسی و شناسایی نگاره‌های صخره‌ای استان مازندران…………………………………………………………………………………………………..۳۸

يك كتاب، يك نويسنده…………………………………………………………………………………..۳۹

کهن ترین دوران تاریخ آریاییان- بخش یکم ……………………………………………………………۴۰

 به امید ایرانی آباد و آزاد در سایه حاکمیت ملی

پاینده ایران

Entry Filed under: Uncategorized. .Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها