درود بر منافع ملی

جولای 26, 2009

مرگ بر آمریکا ؛ مرگ بر انگلیس ؛ مرگ بر اسراییل

و امروز “مرگ بر” های جدید …. مرگ بر روسیه ؛ مرگ بر چین!

دیگر از مرگ نگوییم که مرگ گفتن های بی سبب ما را به مرده ای هذیان گو بدل کرده است. بس است از مرگ گفتن امروز باید از زندگی گفت و از منافع ملی یکبار برای همیشه باید مرگ را به زباله دان تاریخ سپرد و با همه ايرانیان با همه وجود فریاد برآورند: درود بر منافع ملی …

ما پنج برادران که از یک پشتیم     درعرصه ی روزگار پنج انگشتیم

گر فرد شویم در نظرها عَلَمیم         گرجمع شویم بر دهان ها مشتیم


به امید ایرانی آباد و آزاد در سایه حاکمیت ملی

پاینده ایران

Entry Filed under: Uncategorized. .Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها