شاگردان ناصر دن کیشوت(پورپیرار)در کانال Tishk tv حزب دمکرات کردستان ایران

آگوست 31, 2007

پاینده ایران

با دیدن چند برنامه ی اخیر بخش فارسی کانال تیشک تی وی که وابسته به جریان حزب دمکرات کردستان ایران است سخنانی دروغین در باره حکومت ها و تاریخ ایران بیان گردید که دلیل نوشتن این رایانامه ای برای این شبکه ی ماهواره ای شد و چون مایل بودم دوستان دیگر هم آنرا بخوانندمتن آنرا در زیر اورده ام.

****************************************************************

با درود به آقای سیروس ملکوتی و دست اندرکاران بخش فارسی شبکه تیشک

 

 من یک خوزستانی میهن پرست و اصالتاً کرد هستم هر چند که چند نسل در خوزستان زندگی کرده و زبان کردی را از یاد برده ام و خوزستانی به حساب می آیم اما هنوز عشق به فرهنگ وتاریخ ومردم ایران وکردهای همیشه ایرانی در دلم زنده است. گاهی سخنان میهمانان شما من و امثال من را می آزارد و سبب رنجشمان می گردد چرا که این سخنان از روی ناآگاهی وکم آکاهی و بیشتر به دلیل غرض ورزی نسبت به  تاریخ ایران است.

****

در میزگردی که روز یکشنبه 21 امرداد از کانال شما پخش شد شخصی به نام کریمی به عنوان میهمان حضور داشت  که سخنان بسیار ناراحت کننده ای بیان کرد ایشان به واژگونی وقایع تاریخی اقدام کرده و تاریخ ایران پس ازمادها را یکسره پرازظلم و جورپارس ها قلمداد کردند. به گوشه ای از سخنان ایشان اشاره می کنم که گفتند:

 

*هخامنشی ها آثارحکومت مادها را رازبین برده و نابود کرده اند!!!

* ساسانی های آثار حکومت اشکانی ان را از بین برده اند زیرا که انها را یونانی می دانستند و چون اعتقاد داشتند که سوشیانس هایی هر 1000سال یکبار ظهور می کنند و برای همین 500 سال تاریخ  شاهنشاهی اشکانیان را از بین بردند که تاریخ را هزار ساله نمایند و خود را سوشیانس قلمداد کنند!!!

*سربازان دوران اشکانی ازدل وجان برای ارتش می جنگیدند چرا که خود را ایرانی می دانستند ومالک خورده زمین های بودند اما در دوره هخامنشی با آن همه اسب های سم طلا و زین طلا اینگونه نبود و به همین دلیل ارتش شاهنشاهی هخامنشی در سه جنگ نابود شد!!!

عجیب است که همین سخنان را در مورد تاریخ ایران جناب ناصر پورپیرار هم می زنند و یکسره تاریخ ایران را زیر سوال می برند!این شاگرد ناصر دن کیشوت از منابع خود هم نام نبرد که این چنین زیبا تاریخ را با برداشت خود به مردم کرد تحویل دهد. البته از نوع کلام ایشان می شد فهمید که تفکر چپ بر اندیشه شان چیره گشته اما این گونه صحبت ها چه مبنای علمی دارند ویا ایشان چرا ازمنابعی که برای سخنان خود استفاده کرده نام نمی برد و فقط باعث گمراه شدن عده ای بیننده عام می گردد که نتیجه اش را آقایان حکومتی می برند.این تفرقه افکنی ها به سود کیست؟ به یکباره تمام فتوحات دوره هخامنشی به فراموشی سپرده شد و فقط شکست هایی ان هم نه از نوع نظامی که از نوع دیگردرنظرجناب کریمی آمد ای کاش سربازان مهاجم به ایران زنده بودند و شهادت می دادند که نیزه ی مرد پارسی چگونه از کشور نگاهبانی می کرد و سینه دشمن را می شکافت. جناب ملکوتی شما ادعای بی طرفی میکند اما چرا یکبار یک آدم ناسیونالیست در برنامه های شما حضور ندارد؟  درحزب دمکرات کردستان هوادارخود مختاری و فدرالیته به وفور یافت می شود وعده ای هم میهن پرست و ناسیونالیست و هوادار پان ایرانیست هستند و کردستان ایران را در نه به عنوان ایالت خودمختار و نه فدرال بلکه در پناه مام میهن می خواهند.از گروه سوم در برنامه های شما خبری نیست و به همین دلیل است که گاهی عده ای از پان ایرانیست ها حزب دمکرات را به تجزیه طلبی متهم می کنند.شوربختانه تلویزیون شما بلندگوی این افراد شده اید ومن ندیدم که مجری محترم برنامه یکباراز مهمان خود پرسشی برخلاف انچه می گفت داشته باشد واین برنامه در هفته های اخیربا حضور کریمی و امثال ایشان به بازخوانی تاریخ البته از نوع پورپیراری ادامه داشت.آقایان نگذارید این احساس در دیگران بوجود آید که کرد تجزیه طلب است. ضرر آن بیشتر متوجه خودتان است و دستاویزی برخود حاکمیت فرقه ای ایران با شما می گردد.

آقای شاهو حسینی نماینده حزب دمکرات کردستان در خارج در برنامه روز 26 امرداد در حضور شما گفتند که این کانال مبلغ هیچ حزبی و اندیشه ای به شکل خاص نیست وهمگان می توانند درآن حضور داشته باشند.ولی واژه ی ملت کرد و یا خلق کرد(خلق اصولا َواژه ای کمونیستی است) که ایشان بارها ازآن استفاده کردند،چه معنا و مفهومی دارد. مانند کلمه مجعول پان فارسیست! که عمدتا از سوی تجزیه طلبان برای برخود با جریان میهن پرستانه ی پان ایرانیسم علم شده است. ما یک ملت هستیم ،ملت ایران که از اقوام و تیره های گوناگون تشکیل گردیده است.دراین رژیم فاسد به تمام ملت ایران ظلم می گردد و حقوق همه ی ایرانیان پایمال می گردد.

نکته ی مهمی که قصد دارم خیلی کوتاه به آن بپردازم این است که وارد کردن اعراب خوزستان به جریانات قوم گرا مانند آذری ها، بلوچ ها،کردها از سوی دیگر گروه ها کاری نادرست است. اصولا مسئله کرد و عرب با هم تفاوت دارد.

مهمترین مسئله این است که حزب دمکرات بارها سخن از کردستان ِایران می برد و اگر هم در جهت استیفای حقوق قوم همیشه ایرانی کرد سخن می گوید دست کم در کلام، از خودمختاری و یا فدرالیته در پناه ایران نام می برد.کرد خود را ایرانی می داند اما در مورد عرب های جدایی طلب مسئله تفاوت دارد. آنها جایی به نام ایران یا ایران را به رسمیت نمی شناسند وازتشکیل کشوری مستقل به نام عربستان یا اهواز(به زعم خودشان الاحواز) نام می برند که امتداد آن تا استان فارس و بوشهر هم رسیده هم رسیده وروزبه روز بزرگ ترمی گردد!! جدایی طلبان عرب همانگونه که همواره وصراحتا در بیانات و نوشته هایشان گفته اند اعتقاد به جدایی کامل خوزستان ازایران دارند،خوزستانی که سرزمین پدری آنها بوده ودر طول سالیان حکومت پهلوی از طرف فارس ها اشغال گردیده و حقوق اعراب در سرزمین پدری شان تحت ظلم پارس ها پایمال گردیده است!!این ها خود را ایرانی نمی دانند اگر چه چندین نسل است که در خوزستان زندگی کرده و ازتمام امکانات خدادادی اینجا ساستفاده کرده اند برای من خوزستانی پذیرفته نیست که شما انها را در جبهه خود قرار دهید.دراین بین نباید از آتش افروزی بیگانگان و دلارهای نفتی سعودی که خرج آقایان روشنفکرمآب می گردد غافل بود.البته در این بین حساب اکثریت مردم عرب میهن پرست خوزستان که در 8 سال جنگ پابه پای دیگر خوزی ها در برابر صدام جنایتکار ایستادند و شهید دادند و خود را ایرانی می دانند از اقلیت جدایی طلبان که درصد کمی را تشکیل می دهند جداست.هرچند که این اقلیت جدایی خواه از فقر فرهنگی و مادی شدید و مطالبت به حق و قانونی اکثریت سوء استفاده کرده و به اندیشه آنان جهت می دهند… (آقای ملکوتی یادتان باشد این سخنان را کسی می گوید که در خوزستان زندگی می کند و از نزدیک شاهد تحرکت مذبوحانه ی این خودفروختگان می باشد.)

همانگونه که حقوق من و امثال من از طرف حاکمیت پایمال می شود حقوق عرب و فارس و شوشتری و دزفولی و رامهرمزی و بختیاری و در کل همهه ی خوزستانی ها پایمال می  شود. ایا به این دلیل باید پرچم تجزیه را برافراشته و در شیپور جدایی خواهی دمید؟؟ جدایی راه چاره نیست.علاج فرزند مریض راآغوش مادر باید کرد. آیا اگر حکومت نالایقی بر مسند کار است و به حقوق همه ی اقوام و اقلیت ها بی توجهی می کند باید آن تکه از خاک کشور جدا شود تا چاره کار گردد؟ اگر عضوی از بدن دچار مریضی و ناخوشی شد باید آنرا از پیکر جدا کرد؟؟؟ نه،چاره کار درسرنگونی این رژیم فاسد وغیرمشروع وبدست آوردن حقوق خود در یک نظام ملی و مبتنی بر رای مردم است که به همه به یکسان می نگرد و

 این هدفی است که جز با اتحاد همه ی اقوام وتیره های ایرانی امکان پذیر نیست.

                                            پاینده ایران

                                                         مزدک

 

Entry Filed under: Uncategorized. .28 Comments Add your own

 • 1.    نکاتی پیرامون حرکت آزادی خواهی  |  آگوست 31st, 2007 at 4:46 ب.ظ

  دعوت به جبهه مردمی مقابله با انحصارطلبی ولایت مدارانبا سلامبدینوسیله به استحضار می رساند که قرار است با همت شما عزیزان تشکّلی با نام جبهه مردمی مقابله با انحصارطلبی ولایت مداران ایجاد شود از شما تقاضا می شود ما را در انجام این مهم یاری نمائید.جهت کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به وبلاگ جبهه مردمی به نشانی http://jebheyemardomi.blogfa.com مراجعه نمائید.پیروز باشید – دبیر تشکّل فریاد حق طلبی مردم

 • 2.    نکاتی پیرامون حرکت آزادی خواهی  |  آگوست 31st, 2007 at 4:46 ب.ظ

  – برای موفقیت هر حرکت اجتماعی به دو عامل یکی رهبری و دیگری راهبرد عملی جهت تحقّق اهداف آن نیاز می باشد.در حال حاضر حرکت آزادی خواهی جامعه فاقد دو عامل فوق(رهبری و نیز راهبرد عملی) می باشد و تا این دو عامل را نداشته باشد به نتیجه نخواهد رسید.و امّا در مورد رهبری حرکت، بعضی بدنبال این هستند که یکی از شخصیت های نسل انقلاب رهبری حرکت آزادی خواهی را بر عهده بگیرد(منظور از نسل انقلاب کسانی هستند که در سال 1358 که قانون اساسی تصویب گردید سن قانونی شرکت در انتخابات را داشتند)، به دو دلیل باید از رهبری نسل انقلاب بر حرکت آزادی خواهی پرهیز نمود، یکی اینکه چون نسل انقلاب به قانون اساسی سال 58 رأی داده اند پس نسبت به آن متعهد می باشند و نمی توانند در مقابل آن بایستند و دوم اینکه اگر رهبری حرکت آزادی خواهی در دست نسل انقلاب باشد آزادی عمل از حرکت آزادی خواهی گرفته خواهد شد بنابراین باید رهبری حرکت آزادی خواهی از میان خود آزادی خواهان(که اکثراً از نسل پس از انقلاب می باشند) باشد و امّا اگر شخصی با ویژگی های مناسب جهت قبول رهبری حرکت آزادی خواهی در میان نسل جدید پیدا نشود باید رهبری حرکت آزادی خواهی بر عهده شورای رهبری قرار گیرد.2- مهمترین هدفی که باید تمامی منتقدین و مخالفین نظام آن را دنبال نمایند زیر سئوال بردن مشروعیت نظام می باشد، مسئولین نظام حکومت خود را دینی و مذهبی دانسته و خود را دنباله رو پیشوایان مذهب می دانند بنابراین ما باید ثابت کنیم که عملکرد مسئولین غیر دینی، غیر مذهبی و ضد انسانی می باشد بعنوان مثال می توان به کشتار سال 67 در زندانهای رژیم اشاره کرد، مسئولین نظام به بهانه اینکه زندانیان با مجاهدین خلق که از طریق عراق به ایران حمله کردند ارتباط داشته اند صدها نفر از زندانیان را(و بنا به قولی هزاران نفر را) اعدام کردند این در صورتی است که امام علی(ع) که مسئولین نظام خود را پیرو آن بزرگوار می دانند در دوران حکومتش کاملاً بر خلاف روش مسئولین نظام عمل می کرد.در تاریخ آمده است که: – امام علی(ع) با وجود اینکه می توانست در جنگ جمل اکثر افراد سپاه بصره را از بین ببرد این کار را نکرد و در پی این بود که جنگ با کمترین تلفات به پایان برسد، در همین راستاادامه دارد …

 • 3.    نکاتی پیرامون حرکت آزادی خواهی  |  آگوست 31st, 2007 at 4:47 ب.ظ

  ادامهامام حسن(ع) را فرستاد تا پاهای شتری که عایشه بر آن نشسته بود را قطع کند، بعد از افتادن شتر عایشه، بصریان از گرد وی پراکنده شدند و جنگ پایان یافت.- امام علی(ع) در زمانی که سپاه کوفه و شام در منطقه صفین در مقابل هم قرار گرفته بودند اولویِّت را به نامه نگاری با سپاه معاویه و نصیحت نمودن سپاهیان او قرار داده بود تا شاید آنها از سرکشی باز دارد و افراد کمتری در جنگ کشته شوند.- در ماجرای جنگ نهروان نیز امام اولویّت را در نصیحت نمودن خوارج قرار داده بود تا از کشتار زیاد پرهیز شود.- بعد از اینکه ابن ملجم مرادی با شمشیر فرق امام علی(ع) را شکافت امام به فرزندش وصیت کرد که مبادا به خاطر قتل من کسی غیر از ابن ملجم را مجازات کنی و مجازات ابن ملجم نیز باید به همان یک ضربه ای باشد که به من زده است.و امّا مسئولین نظام که خود را پیرو امام علی(ع) می دانند بخاطر عمل گروهی از مجاهدین خلق که در تابستان 67 به ایران حمله کردند جمع کثیری از زندانیان را اعدام کردند؟!3- ما از دیرباز در ایران با مشکل انحصارطلبی و تمامیت خواهی مواجه بوده ایم، در قبل از انقلاب پادشاهان حکومت را در انحصار خود قرار داده بودند و بعد از انقلاب نیز گرفتار انحصارطلبی ولایت مداران شدیم پس باید بجای اینکه در پی ایجاد تغییرات شکلی در نظام باشیم هدف خود را مقابله با انحصارطلبی قرار دهیم، بجای اینکه هدف خود را حذف ولایت فقیه قرار دهیم باید در پی مهار انحصارطلبان باشیم چرا که اگر هدف خود را فقط حذف ولایت فقیه قرار دهیم با فرض اینکه در این کار موفّق شدیم انحصار طلبی به شکل جدیدی در جامعه ظاهر خواهد شد. 4- برای بدست آوردن آزادی نباید به حرکت های براندازی و انقلابی رو آوریم چرا که مردم از یک چنین حرکت هایی حمایت نمی کنند و بدون حمایت مردم نیز هیچ حرکتی به نتیجه نمی رسد.به کسانی که در پی براندازی نظام هستند توصیه می شود مطلبی به عنوان” پیشآمد پارک اتابک از کتاب تاریخ 18 ساله آذربایجان نوشته احمد کسروی” را از وبلاگ رهنمودهای فریاد حق طلبی به نشانی http://faryadehaghtalabi17.blogfa.com حتماً مطالعه نمایند.تا کنون در بسیاری از انقلاب ها کسانی که بیشترین نقش را در به ثمر رساندن انقلاب داشته اند اولین قربانیان آن بوده اند.پس آیا بهتر نیست بجای براندازی نظام در پی اصلاح آن باشیم.سید محسن قائمی

 • 4.    سینتیا سرگیز(پان ایرانیست ارومیه)  |  آگوست 31st, 2007 at 9:39 ب.ظ

  با درود و خسته نباشید خدمت سرور مزدکاز نوشتار زیبایتان لذت بردم. امثال پور پیرار که با تحریف تاریخ چشم طمع به خاک ایران داشته اند در طول تاریخ فراوان بوده ولی هیچکدام راه به جایی نبرده اندپاینده ایران سرافراز ایرانی

 • 5.    فرخ  |  سپتامبر 1st, 2007 at 2:46 ق.ظ

  سلام و درود بر شما مزدک عزیزمنهم با شما هم عقیده هستم و چاره ی کار را روی کار امدن دولتی ملی گرا می دانم …شاید اعراب جدایی طلب فراموش کردند که تا 20 سال قبل کسی کشورهای تازه تاسیس حوزه ی خلیج فارس را نمی شناخت…و به بیابان گردی و شتر پروری شهره بودند. اما اعراب ایران با تمدن هزاران ساله ی بابل و فرهنگی والا همواره ایرانی و مایه ی افتخار ایران بودند…اعراب جدایی طلب ایرانی نیستند و باید به بیانانهای همان سعودی بی هویت و تمدن خوار باز گردند…ایران جایی برای وطن فروشان و تجزیه طلبان ندارد. انها لیاقت ایران عزیز و سربلند ما را ندارند پاینده باد ایران با اعرابو ترکها و کردها و فارسها و ….مرگ بر حیوانات کثیف و دروغ گوی بی وطن..زنده باد ایییییییییییرااااااااااااان

 • 6.    بابک ایرانمنش  |  سپتامبر 1st, 2007 at 5:09 ق.ظ

  پاينده ايرانبا درود بر سرور مزدکبه واقع همين دولت و حکومت بود که پورپيراريسم را به راه انداخت ، تا به واسطه ضديت با حکومت پهلوي فرهنگ و تمدن ايران را نابود کند، اما اين سگ دست آموز جمهوري اسلامي عاقبت پاچه خود آقايان را نيز گرفت و نشان داد و به قول معروف که مي گويد: سگ گرسنه صاحب نمي شناسد، و کتابي را در ضديت با شيعيان و دروغ هاي شيعي منتشر ساخت.جدا چرا پورپيرار تنها دروغ ها را مي بيند؟البته اگر هر کسي جاي او مي بود با پولهاي وهابيون عربستان و پان عربيست هاي ساير کشورها همين اراجيف را به مردم تحويل مي داد.با سپاس فراوانخاک پاي تمامي ايرانيان وطن پرست/بابک ايرانمنش(تيم پان ايرانيست کرمان)

 • 7.    ایرانیان متحد-تبعیدی  |  سپتامبر 1st, 2007 at 6:51 ب.ظ

  مزدک عزیز سلاماز حضورت ممنونم.به مطلب بسیار حیاتی اشاره کردی.راستی من منظورم شعرها نبود بلکه مطلب(اینجا ایران است) بود. بهرترتیب لینکش رو برات میزارمhttp://tabidi.blogspot.com/2007/08/blog-post_25.htmlموفق باشی زنده باد ایران

 • 8.    فرهاد  |  سپتامبر 1st, 2007 at 7:17 ب.ظ

  مرگ بر بی وطنی چون پوری بی سواد سگ دست اموز کمونیستایشاالله در دولت ملی اینده حق این کثافتو با همه ی طرفداراش و حامیای انوره مرزی رو کف دست نجسش میذاریم.مجازات خائن =مرگرنده باد ایران

 • 9.    ايران  |  سپتامبر 2nd, 2007 at 9:37 ق.ظ

  سلاماز اينکه تارنماي بنده را مورد لطف قرار داده و به آن پيوند داده ايد سپاسگزارم. در يک نکته بسيار سخت گير هستم و آن نام خليج هميشه فارس است.به نظر مي رسد تارنماي شما هم همين سياست را داشته باشد ولي نمي دانم چرا در نظر خواهي شما به جايي مجهول و مجعول به نام خليج (؟؟؟؟؟؟) اشاره شده است.به محض تبديل “خليج” به “خليج فارس”، لينک تارنماي شما به ذوالقرنين اضافه خواهد شد.در حفظ مرزهاي خاکي، آبي و معنوي ايران هميشه قهمرمان، پيروز و کامياب باشيديا علي

 • 10.    ساسان  |  سپتامبر 2nd, 2007 at 1:47 ب.ظ

  بسیار زیاد فراوان نیکو استوار ببود ای آریایی نیکو تبار

 • 11.    ايران  |  سپتامبر 2nd, 2007 at 2:40 ب.ظ

  سلاماين بابايي که به نام ساسان پيام گذاشته است همان عارف گلسرخي، نوچه و خواجه دربار پورپيرار است.بيشتر وقتها به عنوان ميمون دربار و دلقک ايفاي نقش ميکند.در ضمن ذوالقرنين به روز شد

 • 12.    بهنام  |  سپتامبر 2nd, 2007 at 3:03 ب.ظ

  سلام برادراز وبه زیبات لذت بردم الحق که ایرانی هستی .درود بر تو و همه ی وطن پرستانخاک پای ایرانیان بر دهان بی هویت تجزیه طلب . مرگ بر کمونیست شیاد و همه ی هم کیشانه پانه ترکشزنده باد ایران(اگر مایل بودید سری هم به من بزن خوشحال میشم)

 • 13.    نسترن شفیعی- اصفهان  |  سپتامبر 2nd, 2007 at 7:42 ب.ظ

  پاسخ دادن شما به گفته های مستدل و مستند آقای رامین ناصح خیلی دیر شد. دوست داریم ببینیم چه حرفی برای گفتن دارید!

 • 14.    داریوش  |  سپتامبر 2nd, 2007 at 8:53 ب.ظ

  با درود بر شما ایرانیان پاک وازادیخواه درودبر ایران منتظر شما هستیم

 • 15.    مریم  |  سپتامبر 3rd, 2007 at 2:05 ق.ظ

  درودبرشماومرسی ازحضورسبزتان.پیروزباشید.پاینده ایران .

 • 16.    مزدك  |  سپتامبر 3rd, 2007 at 11:52 ق.ظ

  پاينده ايرانبانو شفيعي جوابيه رامين ناصح مدت هاست آماده است و چون در شماره جديد نشريه حاكميت ملت(نشريه داخلي حزب پان ايرانيست) چاپ خواهد شد ما نيز در انتظار هستيم كه شماره جديد چاپ شود ما نيز آنرا در تارنما قرار خواهيم داد.براي شما هم به رايانامه تان مي فرستم نگران نباشيد!

 • 17.    داریوش  |  سپتامبر 3rd, 2007 at 12:08 ب.ظ

  با سلام ممنون از حضور شما با اجازه به شما لینک دادم درودبر ایران وایرانیان ازادیخواه دوستتون دارم ممنون

 • 18.    سینتیا سرگیز(پان ایرانیست ارومیه)  |  سپتامبر 3rd, 2007 at 2:21 ب.ظ

  بادرود و خسته نباشید خدمت شما با نوشتاری درباره ی مجاهدین خلق به روزیمپاینده ایران

 • 19.    مهران  |  سپتامبر 3rd, 2007 at 4:40 ب.ظ

  درود بر شما دوست گرامی و ممنونم از حضور سبزتانپاینده ایران و ایرانیان

 • 20.    رامین  |  سپتامبر 3rd, 2007 at 9:16 ب.ظ

  درود بر ایرانیان من رامین از اهواز هستم همشهریتم .ببینم برادر تو از ایل زنگنه نیستی؟

 • 21.    فرزانه  |  سپتامبر 3rd, 2007 at 9:31 ب.ظ

  ما مردم ایران اجازه جدایی هیچ قومی از ایران را نمی دهیم. اخه همشونو دوست داریم. اگه از ما جدا بشن دلمون براشون تنگ میشه .درود بر همه اقوام ایرانی دوستون داریم.

 • 22.    دادگان  |  سپتامبر 3rd, 2007 at 9:50 ب.ظ

  با درود فراوان و با سپاس از تشریف فرمایی قبلی شما،دادگان با ((بازخوانی اندیشه های سیاسی جان لاک)) به روز شد.

 • 23.    ايران  |  سپتامبر 4th, 2007 at 10:32 ق.ظ

  سلام مزدک جانهنوز منتظرم.خليج را به “خليج فارس” تبديل کن (توي نظر خواهي)

 • 24.    برگزیده  |  سپتامبر 5th, 2007 at 12:26 ب.ظ

  قبله ایرانیان

 • 25.    بهنام  |  سپتامبر 5th, 2007 at 2:48 ب.ظ

  سلام برادرما شمارو لینک کردیم.در راه ازادی وطن و مبارزه با دشمنان موفق و پیروز باشید.پاینده باد ایرانمان(اگه خواستی بخندی یه سر به این وب بزن)http://www.general0.blogfa.com/

 • 26.    علیرضا اس اس  |  سپتامبر 9th, 2007 at 3:03 ق.ظ

  درود بر شما.من هم این روز را به شما تبریک عرض می کنم.برای حزب پان ایرانیست ارزوی موفقیت می کنم.پاینده باد ایران

 • 27.    حالا هر کی چه فرقی میکنه؟!!!!!  |  سپتامبر 11th, 2007 at 4:31 ب.ظ

  ما عربیم و می خواهیم عرب بمانیم ای بی همه چیزان ایرانی تا به کی بر طبل نادانی بکوبید خوزستان سرزمین مردمی با فرهنگ به نام عیلامیان است چرا با اعراب دشمنی میکنید آیا تا بحال از خود پرسیده اید که چرا 6 میلیون عرب خوزستان 1 مدرسه عربی هم ندارند من پاسخ می دهم چون می خواهید اقلیت اعراب خوزستان با فراموش کردن زبان مادریشان در دریای فارس پرستیتان حل شود تا براحتی دست طمع به نفت و گازشان دراز کنید اما کور خوانده اید خوزستان امروز سرزمین عیلام فرزند سام فرزند نوح (ع) فرزند شیث فرزند آدم(ع) است موسس تمدنی بزرگ وفرهنگساز بنام عیلام . وشما کیستید شما اقوام آریایی اقوامی شمالی بودید که برای دست رسی به مراتع بهتر به فلات ایران کوچ کردید و به سه دسته تقسیم شدید پارتها پارسها ومادها و به تمدن دیرینه ای بنام عیلام حمله کردید و بعد از کشتار وغارت مردم بر خرابه های آن امپراطوری خونخوار ی بنیان گذاردید که تا مصر و روم گردنکشی می کرد چرا چشم و گوش بسته در مورد اعراب قضاوت می کنید از عداوت دست بردارید لباس مردم عرب دشداشه و چفیه و صندل است که مناسب هوای گرم خوزستان است و ما اعراب بومی منطقه ایم نه بختیاری ها که لباسشان چوقا و دویت و گیوه (گالش) و کلاه گرم است.به چهار محال وبختیاری برگردید. بگذار به شما بگویم شما در دو دوره در خوزستان حاکم بوده اید 1-بعد از شکست عیلامیان تا طلوع اسلام و شکست ساسانیان2-از سال 1925 تابه حالدر ضمن ما را با دیگر اقوام ایران مقایسه نکنید ما عرب هستیم ولی کردها و لرها وترکهاو… همه آریاییوالسلام

 • 28.    علیرضا  |  اکتبر 14th, 2007 at 11:12 ب.ظ

  جناب اقای عرب که اومدی اینجا عرب بازی در اوردیشما لیاقتت بیشتر از این نیست که عرب باشی. حیف نام مقدس ایرانی که بر عرب زاده ای چون تو باشد. شما لیاقتت همون عرب های گنده و شهوت پرست و بی خاصیت عربستانیه. لیاقتت همینه که بری واسه اون ها دم تکون بدی.در ضمن شما لیاقت نداری که حتی با دیگر اقوام ایرانی هم مقایسه شوید.ترکها و لر ها و کردها مایه افتخار و سربلندی ایران هستند. انها مردمانی هستند که در طول تاریخ خدمات ارزنده ای به ایران کرده اند. تاریخ ایران هرگز ترکها و کردهای دلاوری که به ایران خدمت کردند را فراموش نمیکند. اما شما اعراب فقط مایه ابرو ریزی ایران هستید . ما هرگز شما را ایرانی نمیدانیم. در ضمن حتی فکر جدایی از ایران را هم نکن که این ارزو را به گور خواهی برد. سرزمین خوزستان مال شما عربها نیست. اون سرزمین بیشتر از شما به لر های خوزستانی تعلق دارد. نوش جان لر های دلیر خوزستان.پاینده ایران

Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها