سرور کلانتر هرمزی از پیشکسوتان پان ایرانیست در رامهرمز درگذشت.

خرداد ۲۰, ۱۳۸۹

پاینده ایران

 

خبردار شدیم
عبدالرسول کلانتر هرمزی از پان ایرانیست های باسابقه و قدیمی نهضت پان ایرانیسم در رامهرمز بدرود زندگی گفته اند.

سرور کلانتر هرمزی آموزگاری میهن پرست و
مسئول حزب پان ایرانیست در رامهرمز (دهه ۳۰ و ۴۰) بود که زندگانی خود را در خدمت به
مردم شهر خود و فرهنگ ایران زمین سپری نمود.

به همین مناسبت سرور مظفر ساسانی مسئول
کنونی حزب در رامهرمز به همراه جوانان و یشکسوتان حزب در خوزستان با حضور در مراسم
بزرگداشت ایشان یادشان را گرامی داشتند و در تهران نیز سرور گرانقدر مهندس رضا
کرمانی پیشکسوت بزرگوار پان ایرانیست به همراه سرور حجت کلاشی مسئول سازمان جوانان
پان ایرانیست و گروهی از جوانان کوشنده حزب در تهران در مراسمی به همین مناسبت
شرکت جستند.

ما نیز بدین وسیله درگذشت سرور کلانترهرمزی
را به دودمان بزرگ و میهن پرست ایشان، هم اندیشان و یاران گرانقدر حزب پان
ایرانیست در شهر رامهرمز و به هموندان خانواده بزرگ پان ایرانیست دل آرامی می
گوییم ؛فروهرش مینوی جاوید.

 

پاینده
ایران

پایگاه
آریو برزن

۲۰ خرداد۱۳۸۹

دسته بندی جستاری: اخبار روز

Entry Filed under: Uncategorized. .Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی