ولادیمیر و شیخک ها را ول کنید منوچهر و سعید را بگیرید!

ژانویه 3, 2008

منوچهر متکی وزیر امور خارجه : 

سهم ایران از دریای مازندران هیچ گاه 50 درسد

 نبوده است و اینها سخنان دشمنان ایران است !!!

 سهم ما 3/11 درسد است !!! 

سعید جلیلی دبیرشورای عالی امنیت ملی: 

خلیج پارس را خلیج دوستی بنامیم!! 

از دست بوسی گذشتی و پابوسی کرده ای     خاکت به سر ترقی معکوس کرده ای 
 

آقای منوچهر متکی وزیر امور خارجه جلیل القدر حاکمیت فرقه ای چند روز پیش در تازه ترین اظهارات خود بیان نمودند که سهم ایران در دریای مازندران هیچ گاه 50 در سد نبویده بلکه 3/11 در سد است و  کسانی که از سهم 50 درسدی ایران سخن می گویند دشمنان ملت ایران هستند و می خواهند نگذارند که ما با روسیه و دیگر همسایگان روابط حسنه داشته باشیم!!در دوران گذشته هیچ گاه اینگونه نبوده و ما هیچگاه در این باره قراردادی هم نداشته ایم!! این در حالی است که هیات مذاکره کننده درباره رژیم حقوقی دریای مازندران که از زیردستان ایشان هستند ،بیانیه ای که صادر و به آقای متکی اعتراض نموده اند که ما هیچ گاه در نشست ها از 20 درصد حق ایران کوتاه نمی آییم و سهم ایران 20 در سد است نه 11 درسد!!در همین راستا آقای حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه برای ماله کشی و درست کردن اظهارت متکی فرموده اند :که آقای متکی درست بیان نکرده اند،سهم ایران حدود 20 درسد است!!(شگفتا،حدود یعنی چه؟ مانند این است که درباره معامله چند کیلو میوه سخن می گویند… یعنی اگر 19 یا 18 درسد هم شد چیزی نیست،در حالی که همین1درصد چندهزار کیلومتر و به اندازه یک استان و یا یک شهر می شود).

پان ایرانیست ها که از سال 1381 پس از اظهارات آقای خاتمی مبنی بر مذاکره 20 درسدی حق ایران،بیانیه صادر کرده و مرتب از 50 درسد سهم قانونی و بحق ملت ایران در دریای مازندران سخن گفته اند دشمن هستند یا شما که از 20 درسد و 11 درسد سخن می گویید ؟؟؟

عجبا!براستی گیج کننده است نمی دانیم ایشان وزیرامور خارجه ایران و حافظ منافع ماست یا بیگانگان! باید از حقوق ملت ایران دفاع کند یا از حقوق کشور های همسایه ؟این آقا قراردادهای 1920 و 1941 را نخوانده است که در آن یه سهم مساوی و مشاع یعنی پنجاه پنجاه بین ایران و شوروی تاکید شده است؟ایشان حتا نامه های وزارت امور خارجه ایران به سازمان ملل در دهه های پیشین که بر حق 50 درسدی ایران تاکید دارد را نخوانده است.اگر کشور شوروی از هم پاشیده و 4میراث خوار دارد نظام جغرافیایی کشور ما که دگرگون نشده است. 50درسد شوروی را بین آنها تقسیم کنید با سهم50 در سد ما چکارتان است که همه را تقسیم بر پنج می کنید؟این سخنان از وزیر امور خارجه شگفت انگیز و دردآور است و خاطره دوران نکبت بار قاجاریه را در اندیشه ها زنده می کند. بر اثر همین بی لیاقتی های حاکمین که به واقع مقدمان علیه امنیت ملی هستند و فرصت طلبی استعمار رو و انگلیس در 200 سال گذشته بیش از 3 میلیون مترمربع از خاک ایران جدا شد. یعنی بیش از 3 برابر وسعت آنچه ایران کنونی است. 

دوستان گرانقدر آگر در یادشان باشد مانند همین پروژه را در جریان سد سیوند شاهد بودیم که بر اساس یک برنامه از پیش تعیین شده ابتدا شایعه شد که آرامگاه شاهنشاه کوروش بزرگ در پاسارگاد زیر آب می رود و سپس گفتند که خیر آرامگاه زیر آب نمی رود و تنگه بلاغی زیر آب می رود در صورتیکه همان تنگه بلاغی اهمیتی همپای پاسارگاد داشت و یکی از مناطق یگانه در دنیا بود که چرخه زندگی در درازنای 10 هزار سال در آنجا هرگز  قطع نشده بود و از نظر گیاهی و زیست محیطی بسیار اهمیت داشت و 3 کیلومتر از راه شاهی در آنجا دست نخورده باقی مانده بود.ماننداین پروژه را اکنون شاهد هستیم که یکی می گوید 11 در صد آن یکی می گوید خیر 20 درصد و اینگونه افکار عمومی را از بحث اصلی که همانا سهم 50 در صدی است منحرف می کنند. 

آیا میدانید کاهش سهم ایران از 50 در سد حتا به 20 درسد ، 1800 کیلومتر از مرز آبی ایران از دست می رود؟تمام فرضیه ها به جز پیمان نامه های رسمی و قانونی بین المللی پیشین در 1920 و1940 به زیان ایران است چرا که :نخست اگر بر اساس خط آستارا و بندر حسینقلی عمل شود سهم ایران بین 10 تا 12 درصد خواهد بود و دوم اگربراساس خط ساحلی هم باشد باز ما زیان خواهیم دید چرا که  ایران با 670 کیلومتر دارای کمترین نوار ساحلی و قزاقزستان با 1900 کیلومتر بیشترین نوار ساحلی را خواهد داشت.حتا تقسم بین پنج کشور باز هم خیانت به مرزهای آبی ایران است چرا که سواحل جنوبی دریای مازندران دارای آبهایی رژف است و فاقد نفت و براساس گمانه ها اندگی گاز طبیعی در آن یافت می گردد و سواحل شمالی دارای منابع سرشار گاز و نفت که سالیانی است کشورهای همسایه در حال استخراج آن هستند. 

آیا می دانید در 14 سال گذشته کشور کوچک اذربایجان (ایران شمالی) 19 قرارداد با دولت ها و شرکت های خارجی برای تولید نفت از دریای مازندران بسته است و توانسته 50 میلیارددلار سرمایه خارجی به کشور خود وارد کند؟ما چه کرده ایم؟با سیاسیت های سراسر اشتباه مسئولان میلیاردها دلار از کف داده ایم تا به انرژی هسته ای برسیم و هنوز نرسیده ایم و این رویا کشور ما را به کجا می برد که باعث شده از شرف و ناموس خود که همانا این آب و خاک است چشم بپوشیم.لعنت به این انرژی هسته ای.

از سوی دیگر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی از خلیج پارس با نام دریای دوستی یاد کرده است فرموده اند که می توانیم خلیج پارس را خلیج دوستی بنامیم و آنچه تحت عنوان “خلیج دوستی” مطرح شده را نگاه راهبردی تهران خواند و تعمیق وگسترش همکاری های شمال و جنوب خلیج فارس را گامی مهم در جهت رفاه و امنیت مردم منطقه دانست.جانی معروف آیت الله خلخالی هم در روزهای ابتدای انقلاب ننگین 57 گفت که نام خلیج پارس را به خلیج اسلامی تغییر دهیم که با مخالفت همگانی مردم این سخنان ضد ایرانی و ضد ملی در اندازه یک سخن باقی ماند. ظاهرا آقایان باید راه ایشان را ادامه دهند و حالا که خلخالی زندگی را بدرود گفته باید این آرزوی ایشان یعنی تغییر نام خلیج همیشه پارس تحقق یابد.آیا این سخنان سالهای آینده مستمسکی برای ادعاهای واهی بیگانگان علیه ما نمی شود.خواننده گرامی حتا اگر روزی حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده و حکومتی ملی جایگزین گردد این اظهارت خطرناک و زیان آور گریبان ملت ایران را رها نخواهد کرد چرا که در دعاوی بین المللی تنها قراردادها مهم نیستند بلکه اسناد دیپلماتیک،مذاکرات و صورتجلسات و سخنان مسئولان حکومتی هم مهم است و می توان به انها استناد نمود.

آقایان فراموش نکنید برای نگاهبانی از وجب به وجب این خاک خونها ریخته شده و هر گونه خدشه وارد کردن به تمامیت ارضی خیانت به خون شهداست و در برابر هر کس که قصد تهدید تمامیت ارضی کشور را دارد باید با تمام قدرت ایستاد اگر گفتمان و دیپلماسی دوستانه به جایی نرسید باید به جنگ و نیروی نظامی روی آورد.آرتش و نیروی نظامی برای چه بوجود آمده مگر غیر از این است که از این آب و خاک و شرف و تمامیت ملی نگاهبانی کند و مگر نمونه ی آنرا در 8 سال دفاع مقدس با بیش از 260 هزار شهید و نیم میلیون جانباز و میلیون ها آواره ندیدیم.امروزه که مسند نشینان بی خرد و سیاست حاکمیت فرقه ای خود اینگونه در بخشش آب و خاک و منابع خدادادی این کشور گشاده دستی می کنند و اینگونه سخن می رانند نباید به پوتین و شیخک های پایین دست خلیج پارس که برای دریای مازندران، خلیج پارس و جزایر سه گانه تنب کوچک و بزرگ و ابوموسا دندان تیز کرده اند،خرده گرفت، باید به حال خودی ها فکری کرد نه دشمن… 

نوشتاری از دکتر هوشنگ طالع درباره سهم ایران در دریای کاسپین ( 139کیلو بایت )

 

به امید ایرانی آباد و آزاد در سایه حاکمیت ملی 

پاینده ایران

Entry Filed under: Uncategorized. .No Comments yet Add your own

 • 1.    یاشار  |  ژانویه 3rd, 2008 at 5:07 ب.ظ

  متاسفانه روزگار بدی است. ولی یادمان باشد تا تمامی تهدیدها را تبدیل به فرصت کنیم.

 • 2.    ايراني  |  ژانویه 3rd, 2008 at 10:16 ب.ظ

  درودمرگ بر وطن فروشان بي مايه كه مايه ننگ ايران هستند.پاينده ايران

 • 3.    مانی  |  ژانویه 4th, 2008 at 12:21 ق.ظ

  ابراز تاسف!ولی من هم مثل یاشار گرامی معتقد هستم که باید صحنه را خالی نکنیم و تهدیدها را تبدیل به فرصت کنیم.پاينده ايران

 • 4.    فرامرز  |  ژانویه 4th, 2008 at 1:56 ق.ظ

  درود بر شما بسيار خوب يادآوري نمودي. از ديدگاه اقتصادي حتا 20درصد هم كه حد بالاي خواست آقايان است، با صفر درصد توفير چنداني ندارد. ما از رژيم حقوقي درياي مازندران “آب دريا” را نمي‌خواهيم. منابع زيرزميني عمدتا در بخش مياني و شمالي اين دريا واقع شده‌اند كه اگر قرار باشد تنها 20درصد به ايران تعلق بگيرد، اين 20درصد منطقا بايد در بخش جنوبي باشد كه در آن صورت نسبت به كل ذخاير، تقريبا هيچ ذخيره‌اي در اين بخش وجود ندارد و يا اگر وجود داشته باشد به دليل ژرفاي بسيار، هزينه‌هاي اكتشاف و بهره‌برداري بسيار بيشتر از منافع آن در قياس با ديگر بخش‌ها خواهد بود و احتمالا بر اساس هزينه-فايده اقتصادي، سرمايه‌گذاري در آن مقرون به صرفه نخواهد بود. بهتر است مشاوران اين آقايان اين نكته را به آگاهي آنان برسانند كه اگر قرار باشد 20درصد از دريا را به ما بدهند، هيچگاه آن 20درصد در ميانه و يا در بخش شمالي اين دريا قرار نخواهد گرفت. اما چنانچه در اين باورند كه تمامي هزينه‌ها و درآمدهاي اكتشاف و بهره‌برداري به صورت مساوي ميان اين 5 كشور تقسيم گردد بايد گفت زهي خيال باطل!

 • 5.    تیرداد بنکدار  |  ژانویه 4th, 2008 at 2:17 ق.ظ

  درود بر تو مزدک گرامیچه بگویم؟! وقاحتها پایانی ندارد! نمی دانم در جریان هستید که قالیباف هم روز دوشنبه در دانشگاه تربیت مدرس سخنرانی داشته تحت عنوان ” نگرشی نو بر دولتهای محلی در ایران” که بدبختانه هنوز از محتوای آن آگاه نیستم ولی از عنوانش پیداست که چه خبر بوده! آقایان به آب و خاک هیچ دلبستگی ندارند. جای نگرانی است…

 • 6.    کیان مهر  |  ژانویه 4th, 2008 at 4:29 ب.ظ

  درود بر شمامتاسفانه حاکمیت فرقه ای مدت هاست که بی کفایتی خویش را به اثبات رسانده،برای نجات ایران تنها راه و آخرین راه پان ایرانیسم است.همه به راه سرفرازی ملت بزرگ ایران…پاینده ایران

 • 7.    ایران تالشستان  |  ژانویه 13th, 2008 at 5:20 ب.ظ

  http://irantaleshestan.blogfa.com/لطفا به ایران تالشستان سر بزنید تا از سنگر مقدم مبارزه ایران و توران اگاه گردید سپس یاری کنید و ما مبارزان فدایی ایران را به لشکر بزرگ تارنماهای ایرانپرست پیوند دهید. سپاس

 • 8.    گل خوشبو  |  فوریه 3rd, 2008 at 8:03 ق.ظ

  سلام بر شما. ایام الله دهه فجر بر شما فجر آفرینان مبارک باد .اگر شما دوست عزیزم تمایل داشتی می توانی برای دانلود کاملترین مجموعه سرودهای انقلابی و کلی مداحی باحال به وبلاگ من مراجعه نمایی. التماس دعا…

Leave a comment

hidden

Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


تازه ها :

پیوندها

بایگانی‌ها